اخلاق جایی در سیاست خارجی آمریکا ندارد

جنگ جهانی دوم مثل هر حادثة مهم تاریخی نظم حاکم بر جامعة بینالمللی را تغییر داد. در دوره او هدف ایالات متحده پایان دادن به تروریسم، تمرکز بر قانون و نظم بین ­المللی بود. چین و ایالات متحده در یک رابطه تا حد زیادی رقابتی هستند و هدف سیاست ایالات متحده پاسخگویی به اقدامات چین است تا شکل دادن به آنها. متحدان و شرکای ایالات متحده مایلند – و سزاوارند- بدانند که هدف ائتلافهایی که واشنگتن به طور فزایندهای به دنبال جذب آنهاست، چیست. به دنبال بیرون بردن کارشناسان و مهندسان صنایع نفتی از ایران توسط انگلیس، عملیات استخراج با مشکل روبهرو شد. غایب آشکار در موج بیانیه های اخیر، غایتی است که واشنگتن در قبال چین در نهایت به دنبال آن است. استراتژی های خوب یک حالت نهایی مطلوب را بیان می کنند و چگونگی دستیابی به آن را مشخص می کنند. وی همچنین خاطرنشان کرد: چین در همین چارچوب و از منظر حراست از برجام، حفاظت از چندجانبه گرایی و همچنین سیستم عدم اشاعه همراه دیگر کشورها، نسبت به ترغیب برای تسریع دستیابی مذاکرات به تفاهم اقدام خواهد کرد.

دموکراتها معتقد بودند فقط اجرای اصلاحات سیاسی ــ اقتصادی برای حفظ مناطق حاشیهای شوروی کافی است، درحالیکه جان فاستر دالس طرفدار رفتار خصمانه علیه شوروی و ایران به عنوان نقطه امیدواری شوروی بود. میبایست به پیروی از سیاست کلی ایالات متحده، به تقویت نیروهای نظامی ایران و تثبیت موقعیت سیاسی ــ اقتصادی این کشور در برابر تهدید کمونیسم کمک نماید. با انتخاب آیزنهاور ــ جان فاستر دالس، وزیر امورخارجة ضد کمونیست به جای دین آچسن نشست. وی افزود: قطعاً یکی از مشکلات ما در زمینه انتصاب وزرا در کابینه از جمله وزیر خارجه خواهد بود که لازم است بر اساس گزینش نخبگانی از میان نیروهای متخصص و متعهد و دارای انرژی انتخاب شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، چین را «بزرگترین آزمون ژئوپلیتیکی» قرن بیست و یکم توصیف کرده است. این دو ویژگی، او را ازنظر ماهیت سیاستهای آمریکا در صحنه جهانی و چگونگی تحقق این سیاستها، با دیگر رؤسایجمهور متفاوت کرده است. اما بایدن بیتردید توانایی ادامه سیاستهای بیپروا و بیش از حد پرخاشگرانه ترامپ در چین را نخواهد داشت.

ادامه سیاستهای ترامپ؟ • حضور نیروهای مهاجم ترکیه و آمریکا در سوریه در بحبوحه عدم توجه وحشتناک بینالمللی به نیاز سوریه به بازسازی ادامه دارد. آقای شهیر شهید ثالث در ادامه میگوید: «اما حکومت ایران از این نظر “غیرعادی” است. این اقدام ممکن است بعد از مدتی کار را سختتر کند، اما درگیری یمن با اقدام کنگره پایان نخواهد یافت. حفظ موقعیت برتر برای ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم بستگی تمام به امکان دسترسی بیشتر به منابع نفتی خارجی داشت که تا آن زمان عمدتاً در اختیار انگلیس بود. دالس دموکراتها را به سیاست غیرمسئولانه در برابر شوروی، پیروزی کمونیستها در چین توسط مائوتسه تنگ (1949)، جنگ کره و بحران ایران متهم کرد. وزارت امورخارجة امریکا به مقامات انگلیسی هشدار داد که نمیتوان با تحمیل فشار و گرسنگی به مردم، محبت و دوستی آنان را جلب کرد، باید روش عاقلانهتری برای برقراری روابط دوستانه و صادقانه با ملّت ایران در پیش گرفت.

با سقوط رضاشاه و اخراج او از ایران (25 شهریور 1320/اوت 1941) میان وزرای خارجة انگلیس، شوروی و امریکا بر سر نوع حکومت یا تعیین جانشین برای او اختلاف روی داد، اما آنها نهایتاً با سلطنت فرزندش موافقت کردند. آن واقعه که در ادامهٔ انقلاب ایران رخ داد، موجب شد کارتر دکترین پاسخ مستقیم به هر نوع تهدید منافع امریکا در منطقه خلیج فارس را طراحی کند. درواقع، هدف از آن ایجاد یک وضعیت روشن همزیستی در جهتی موافق با منافع و ارزشهای آمریکا است. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در ماه مه همان سال دولت آمریکا از امکانسنجی مداخله نظامی در ونزوئلا به نفع گوایدو و علیه دولت وقت خبر داد. به این ترتیب حملة آلمان به شوروی و سقوط شاه، پای امریکا را به ایران باز کرد. هدف دولت کلینتون در تعامل با پکن، عمدتاً اما نه منحصراً از طریق تجارت، ایجاد یک چین «باثبات، باز و غیر تهاجمی» بود.

دیدگاهتان را بنویسید