انقلاب اسلامی؛ موضوع مهم در ادبیات سیاست خارجی آمریکا + فیلم

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمرنگ شدن عنصر جغرافیا در تعریف مناطق، تصریح کرد: اتفاق دیگری که افتاده، جغرافیازدایی از منطقهگرایی است. اگر روزی جغرافیا مهمترین مؤلفه شکل گیری یک منطقه بود، امروز نقش این مؤلفه کمرنگ شده و تأثیر معیارهای معنایی و هویتی در تکوین مناطق افزایش یافته است. ترامپ طی کمپین انتخاباتی خود گفته بود یک انقلاب انرژی جدید راه خواهد انداخت و تولید نفت، گاز طبیعی و زغال را افزایش خواهد داد. در این چارچوب چین برای متمرکزسازی همافزایی بینالمللی در امر حمایت از بازسازی افغانستان به تلاشهای خویش ادامه خواهد داد و در عین حال همکاری نزدیک خود با کشورهای منطقه در این خصوص را محفوظ خواهد داشت. از یک سو، ایالات متحده رشد اقتصادی بیسابقه از نظر سرعت و مدت متوالی را از خود نشان داد و از سوی دیگر، روسیه در برابر دیدگان جهانیان وزن ژئوپلتیکی و اقتصادی خود را از دست میداد. جیمز فنل، کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده اخیراً در جلسه دادرسی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گفت ، تا سال ۲۰۳۰، نیروی دریایی چین دو برابر نیروی دریایی ایالات متحده خواهد بود.

فراموش نکنیم آنچه از نقش روسیه در جریان هفتههای اول مذاکرات شاهد بودیم، تا انجا تحقیرکننده بود که حتی صدای حامیان جدی دولت را درآورد. سعیدی تاکید کرد: در عرصه قدرت هم شاهد تحولات جریان سازی هستیم. در این عرصه دو تحول مهم در حال روی دادن است. وی درادامه افزود:دولت روسیه نسبت به روی کار آمدن ترامپ نگاه مثبت دارد چراکه مسائل حقوق بشری برای ترامپ آن چنان که در گذشته برای دیگر دولت های آمریکا مهم جلوه می کرد، اهمیت ندارد. چارلز ریچارد افزود وزارت دفاع آمریکا دیگر به جنگ سرد فکر هم نمیکند و آن را پشت سر گذاشته است. هنگامیکه جنگ 33 روزه به اتمام رسید تحلیل آمریکا غلط از آب درآمد. وی با بیان اینکه این توافقنامه به ضرر اقتصاد آمریکا است، معتقد است که این توافق نامه به بوروکراتها اجازه می دهد تا مصرف انرژی آمریکا را کنترل کنند. وی گفت: با تسلطی که آمریکا بر اقتصاد جهان دارد بهراحتی توانسته شرکتها و بانکهای بزرگ و متوسط جهان را مجبور به قطع مراودات اقتصادی با ایران کند بدون آنکه نیاز داشته باشد به ابزارهای قانونی متوسل شود. بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش ناگهانی قیمت نفت نیز تأثیر بسزایی در نابسامانی اقتصاد این کشور داشت.

اما عربستان در کنار امنیت اقتصادی، نیاز به امنیت نظامی نیز دارد. رئیسجمهور آمریکا که به ائتلافش با عربستان پایبند است، اخیراً به صورت علنی سوال کرده “آیا آمریکا باید امنیت نفت عربستان را تأمین کند در حالی که بیشتر نفت عربستان به چین و کشورهای آسیایی صادر میشود و نه به اروپا و آمریکا؟ یعنی غیرنظامی شدن جنوب رودخانه لیطانی، ایجاد امنیت در مرزهای شمال اسرائیل و تقویت و بسط حاکمیت دولت لبنان بر تمام خاک آن کشور می­دانست. راه حل این مشکل از دیدگاه کنان، «تقویت نهادهای غربی و مقاومسازی آنها در برابر چالشهای رژیم شوروی و صبر برای نرم شدن این رژیم» بود. امریکاییها بر این باور بودند که کار ضمیمه شدن عراق به آمریکا تمام است. سعیدی با بیان اینکه بر اساس باور تحلیلگران محیط سیاسی جهان در یک دوران گذار قرار دارد، گفت: نظم حاکم بر جهان دستخوش تغییراتی شده و ما در آینده نظم جدیدی را تجربه میکنیم.

11. جهان یک دههی آینده: دیدگاه بلندمدت و استراتژیک انگلستان. چنانچه از یک سو دولت بایدن سعی کرد از رویکرد ترامپ در سیاست خارجی فاصله بگیرد، از سوی دیگر اقدامی در جهت تجدیدنظر در خصوص بازگشت به یک رابطه عادی با چین انجام نداده است. از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا، پنج متغیر فردی، نقش، ملی، حکومتی و سیستمیک که هر دسته از آنها نیز خود تعداد زیادی از متغیرها را در بر میگیرند، سیاست خارجی کشورها را بطور کلی شکل می دهند. فروپاشی شوروی و نبود یک ابرقدرت رقیب برای ایالات متحده در سطح دنیا که خلای شدید رقابتی را به وجود آورد، بر اتخاذ سیاست خارجی امریکا نیز موثر بود. در نشست تخصصی “ایالات متلاطم آمریکا: سیاست داخلی و خارجی دولت ترامپ” سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در دو بخش جداگانه توسط اساتید مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر مادورو که ایالات متحده روابط خود را با او در سال ۲۰۱۹ قطع کرد، از جمله شخصیتهای بینالمللی است که به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه درباره «حمایت قوی» خود از او اطمینان داده است. ] رئیسجمهور وقت چین در نشست سران گروه 20 در سال 2008، از لزوم متنوع­سازی نظام مالی بین­المللی به گونه ای که ارزهای بیشتری را بهعنوان ارز بین­المللی اصلی در بر گیرد، حمایت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید