ایالات متحده آمریکا

تحولات سیاسی سوریه عرصهای برای قدرتهای منطقه و فرامنطقهای فراهم کرد تا در آن معادلات و رقابتهای خود را دنبال کنند. امریکا در چنین شرایطی تلاش می­کند تا از گزینه­های یکجانبه بهره گرفته و به این ترتیب، واقعیت سخت افزاری سیاست خارجی و امنیتی امریکا در قالب ادبیات سیاسی همکاری جویانه آشکار می­شود. ما همچنین از آمریکا میخواهیم به اصل همکاری برد – برد پایبند بوده و از رهگذر این مسأله پیشبرد مسیر توسعه و شکوفایی مستقل دو کشور چین و آمریکا را محقق سازد. آمریکا همچنین یادداشتی را در حمایت گروه هشت از اصلاحات به عنوان یک برنامه حمایتی واقعی ارائه داد. سیاستهای خاورمیانهای آمریکا تا مدتها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومتهای اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. به نظر بنده، حتی اگر ایران به این ترور، پاسخ نظامی هم نمیداد، خود این حضور مردم مهمترین دستاورد بود. دولت چین بارها اعلام کرده اگر آمریکا دست از دخالت در امور داخلی این کشور و تایوان بردارد تمامی اختلافات میان پکن و تایپه با مذاکرات قابل حل است.

از طرفی موضوع هستهای ایران همچنان در کانون مناقشه ایالات متحده با جمهوری اسلامی قرار دارد. ایسنا- چین همواره از مساله هستهای ایران در این سالها حمایت داشته، با توجه به انجام مذاکرات مجدد در دوره جدید رویکرد دولت چین چگونه است؟ شروع مجدد غنیسازی در نیروگاه نطنز و ساخت تأسیسات هستهای دیگر همواره باعث تقابل این دو کشور بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاستهای خاورمیانهای آمریکا را تشکیل میداد. آمریکا در استراتژی خود در سیاست خارجی همواره به اصل توازن قوا به عنوان یک اصل مهم برای تامین منافع خود در منطقه از جمله تضمین جریان آزاد نفت و انرژی و حفظ امنیت اسرائیل نگاه کرده است. تلاش برای حفظ وضع موجود در خاورمیانه، علی رغم تضادهای منافع هر دو بلوک در قبال مسائل موجود در خاورمیانه، تعقیب نشد. در همین زمان است که طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا کلید میخورد؛ طرحی که بنا بود برای سازگاری بیشتر منطقه با سیاستها و منافع آمریکا، آمایش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی جوامع غرب آسیا را دستخوش تغییرات عمده بکند. این دیدگاه آنها را به پذیرش سیاستهای غیرضروری و مضر سوق میدهد که هم به منافع آمریکا و هم به رفاه مردم ایران آسیب میزند. تغییر رویکرد قارهای آمریکا از منطقهی خاورمیانه به پاسفیک، متأثر از چندین عامل به هم مرتبط بوده است.

چنین اتفاقی هم اقتصاد آمریکا و هم تحریمها را تضعیف خواهد کرد. امروزه به دلیل روابط نزدیک آمریکا با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، این کشور نیز در مظان اتهام مشارکت و همراهی در اقدامات آن ها قرار دارد. به منظور پاسخ به این سوال، مقاله حاضر نخست به بررسی زمینه سیاست خاورمیانه ای امریکا و طرح خاورمیانه جدید و سپس رویکرد اوباما در قبال آن می پردازد. در حال حاضر درآمد سرانه 1.4 میلیارد نفر مردم چین حدود 10 هزار دلار است ، در حالی که در آمد سرانه برای 380 میلیون آمریکایی، 65 هزار دلار است. تا حدود زیادی از این رویکرد پرده برداشت. بعد از روی کار امدن اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا نشانه های زیادی دال بر تغییر در سیاست خاورمیانه آمریکا مشاهده شده است. اما تحولات عراق از سال 2003 به بعد خلاف آن را نشان میدهد. در ابتدای حمله آمریکا به عراق، پیش بینی آمریکاییها این بود که رقابت بین عراق و شیعیان ایران بسیار عمیقتر از رقابت فرقهای شیعیان و سنیهای عراق شود.

حسن روحانی در چهارمین و آخرین روز از سفر خود به نیویورک، در پاسخ به سؤال خبرنگار نیویورک تایمز دربارهٔ دستاوردهای این سفر، گفت: میخواهم این سفر اولین گام برای رابطه بین دو ملت بزرگ ایران و آمریکا باشد. واشنگتن از معماران سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همچنین بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر بوده است. سازمان دیگری به نام سازمان تشکلهای شیعیان اثنی عشری آمریکای شمالی در سال ۱۹۸۶ تأسیس شده است که برای ایجاد وحدت میان شیعیان آمریکایی شمالی تلاش میکند و اعضای آن، سازمانها و مراکز شیعی هستند؛ نه افراد. غالباً این واقعیات کاخ سفید است که خود را بر رؤسایجمهور تحمیل، و ویژگی شخصیتی آنان را کنترل میکند. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهاند ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحتاند.

دیدگاهتان را بنویسید