ایالات متحده آمریکا

هنوز استراتژی چین قطعی نشده و یک فاجعه اقتصادی جهانی و یا یک فروپاشی ژئوپلیتیک می تواند حزب کمونیست چین را مجبور به تجدیدنظر در رویکرد فعلی خود کند. تحلیلگران میگویند با توجه به اینکه پاندمی هنوز به پایان نرسیده است، بایدن ترجیح میدهد در سیاست خارجی به رقابت با چین و روسیه بپردازد که مورد اخیر موجبات نگرانی کشورهای شرق اروپا را رقم زده است. پس از سرنگونی طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق، “برنامه دموکراتیزاسیون” در خاورمیانه را پی گرفت و اعلام کرد که ترویج دموکراسی در سراسر منطقه “باید محور سیاست آمریکا برای دهه های آینده باشد”. هر دو حزب در این مورد که خاورمیانه دیگر منطقهای نیست که دارای بیشترین اهمیت برای منافع آمریکا باشد اجماع دارند. این تصمیم واشنگتن برای تغییر در اولویتبندی، نکتهای تازه نیست و از دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» مطرح بود، در دولت ترامپ تثبیت شد و بایدن آن را اجرا میکند.

اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال میکند. رفاه طبقه متوسط آمریکا، موتور محرک سیاست خارجی این کشور است. این کشور سند مشارکت استراتژیک را با اعضاء شورای همکاری خلیجفارس (بهغیراز بحرین) به تصویب رسانده است. خلیجفارس و اقیانوس هند در سیاست بینالملل. با تمام توجه به سیاست داخلی ایالات متحده، کیسینجر توانست اولویت های خود را در خاورمیانه دنبال کند. در حالی که بحرین، مصر، اسراییل و کویت همگی “متحدان مهم غیرناتو” به شمار می روند، برخلاف کشورهای عضو ناتو، هیچ تعهدات پیمانی ای برای گره زدن آمریکا به هریک از کشورهای خاورمیانه وجود ندارد. از آنجایی که کیسینجر در محیطی از تعدیل نیرو فعالیت می کرد، عمیقاً از خطرات پیشروی بیش از حد آگاه بود. 6. با اینهمه، شمار و دایره جغرافیایی بکارگیری نیرو در سراسر منطقه، بی گمان هر گونه تلاشی برای در پیش گرفتن یک راهبرد منسجم و موثر را دشوار می سازد.

بدین منظور سیاست اتحاد منطقهای را از طریق پیمانهای دفاعی سیاسی، اقتصادی در پیش گرفت و پیمان ناتو و سیتو و سپس بغداد (1955م.)را به عنوان حلقه امنیتی علیه شوروی به وجود آورد. 2. گذشته از این، فراتر از چالش چین، کارشناسان بسیاری استدلال می کنند که اکنون دیگر منافع پایه امنیتی، اقتصادی و انرژی آمریکا با خلیج فارس پیوند ندارد. یک مقام دولتی به شرط ناشناس ماندن اسمش در گفتوگو با الجزیره در اواسط ماه دسامبر به این نکته اشاره و تایید کرد که واشنگتن در تلاش برای یک «تحول بزرگ» در خاورمیانه نیست. اما همانطور که او در کتاب یک جهان بازسازی شده اشاره می کند، «این تعادل نیست که به انسان الهام می بخشد، بلکه جهانی بودن است، امنیت نیست، ابدیت است». وی افزود: ما باید توجه داشته باشیم که سیاست همسایگی یک مسئله یکطرفه نیست و اینگونه نیست که جمهوری اسلامی به تنهایی تصمیم بگیرد، بلکه این باید مورد یک تفاهم در منطقه و در میان همسایگان قرار داشته باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد باید به این نکته توجه کرد وقتی که چین به روابط با کشورهای واقع در غرب آسیا میپردازد، آمریکا بر مبنای ماهیت آن روابط واکنش نشان خواهد داد. در واقع چنین سنجش هایی است که تداوم گفتگوهای وین بر سر برجام را توصیه می کند. ایالات متحدهٔ آمریکا در نیمکرهٔ غربی زمین، و در شمال قاره آمریکا واقع است. بیشتر گزارش ها، دلایل قاطعی برای کاهش چشمگیر نیروهای آمریکا در پنج سال آینده ارائه می دهند و این استدلال را مطرح می کنند که آمریکا باید با “نیروی کمتر،کار بیشتر”ی انجام دهد. واشینگتن به میزان قابل توجهی تعداد نیروهای رزمی آمریکایی در عراق را کاهش داده و جو بایدن متعهد شده که تنها بر اهداف محدودی در منطقه تمرکز کند. آنها تصور می کنند که پیگیری صلح و ملت سازی نه تنها مطلوب، بلکه قابل دستیابی است و تنها مشکل، ارائه فرمول درست است.

دیدگاهتان را بنویسید