ایالات متحده آمریکا

اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال میکند. طبق گزارش اندیشکده آمریکایی؛ در شرایطی بایدن برای عقبنشینی از خاورمیانه برنامهریزی میکند که ایران در کل منطقه نفوذ قابل توجهی دارد و خود را برنده اصلی خروج آمریکا از منطقه میداند. وقوع اشتباهات مشابه میتواند موجب جسارت رقبای منطقهای و جهانی ایالاتمتحده و همزمان افزایش قدرت و نفوذ آنها شود. اما با این حال در همان سال حسن روحانی همان زمان پاسخی به این مباحث داده بود که میتواند تصویر دقیقتری از روند شکلگیری سیاست خارجی در ایران به ما ارائه دهد. حتی اگر روابط بایدن و اردوغان بدتر از روابط اردوغان با ترامپ باشد و تنش بین آمریکا و ترکیه تشدید شود، این دو متحد ناتو دارای منافع عمده استراتژیک هستند که میتواند به همکاری سازنده آنها منجر شود. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که چرا رشد چین منجر به نزدیکی بین هند و آمریکا شده است؟ علاوه بر این رؤسایجمهور ونزوئلا و روسیه ۴ روز قبل از سفر هیات آمریکایی به کاراکاس (اول مارس) در تماسی تلفنی درباره افزایش مشارکت استراتژیک بین روسیه و ونزوئلا گفتوگو کردند. 5. در این دو سال، ارزیابی صحنه سیاست گذاری آمریکا، نگرش تازه ای را درباره بکارگیری نیروهای نظامی در خاورمیانه ارائه می دهد.

بحران مالی و اقتصادی 2008 آمریکا، به رغم سپری شدن نسبی، پیامدهای گسترده ای برای این کشور و نظام اقتصاد جهانی داشته است. به عبارتی حوزه جغرافیای سیاسی تا آن جا گسترده می شود که دشمنان نظم جهانی حضور دارند. در طول دهههای مختلف و از زمانی که آمریکاییها وارد منطقه شدند، همه تلاش آنها معطوف به این مسئله بود که به بیان علم روابط بینالملل، هژمون منطقه باشند و سلطه و تسلط بلامنازع خود را حفظ کنند. آمریکاییها بههیچوجه در محاسبات خود تصور چنین جمعیت عظیمی را نمیکردند. با همین دیدگاه آنتونی بلینکن، دوست قدیمی و کارشناس ارشد حوزه خاورمیانه خود «راب مالی» را به عنوان نماینده ویژه ایالاتمتحده در امور ایران به کار گرفت تا سیاستهای مورد نظر واشنگتن را پیش ببرد. براساس این گزارش؛ موضوعی که آمریکا برای اجرای آن در خاورمیانه تلاش میکند، تغییر نقش امنیتی واشنگتن در این منطقه از یک ضامن به یک ائتلافساز است.

متعاقب آن “کشتار شنبه شب” – که در آن دو مقام ارشد وزارت دادگستری به جای اجرای دستور نیکسون استعفا دادند – رهبران کنگره را بر آن داشت تا استیضاح رئیس جمهور را آغاز کنند. با وجود اینکه رئیس جمهور ترامپ و اوباما در لفاظیها اختلاف نظر داشتند، اما هر دو معتقد بودند که ایالاتمتحده بیش از حد در خاورمیانه دخالت دارد. به همین دلیل است که آمریکا با وجود تمام لابیهای تاثیرگذار در روند سیاست داخلی و خارجی در دوران دونالد ترامپ تصمیم میگیرد سقف پذیرش پناهجویان به ایالات متحده را به شدت کاهش و به عدد ۱۵ هزار نفر برساند. 7. فراتر از محدودیت هایی که از سرشت درهم بافته استقرار نیروهای آمریکا در خلیج فارس سرچشمه می گیرد، موانع ژئواستراتژیک (بوم راهبردی) و سیاسی بنیادینی بر سر راه یک بازنگری در حضور نظامی آمریکا وجود دارد. پیش از این واشنگتن بسیاری از تجهیزات، سامانههای موشکی و نیروهای مستقر در حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان را کاهش داده و به نقاط دیگر منتقل کرده است. بیشتر گزارش ها، دلایل قاطعی برای کاهش چشمگیر نیروهای آمریکا در پنج سال آینده ارائه می دهند و این استدلال را مطرح می کنند که آمریکا باید با “نیروی کمتر،کار بیشتر”ی انجام دهد.

هدف نای در مقاله زوال قدرت نرم امریکا بیشتر توصیه به دولتمردان امریکایی برای بهبود وجه این کشور است. جالب است که کنگره امریکا از این جهت مانع پرداخت این پول شده است که پاکستان را متهم کرده است که در سیاست های خود صداقت کافی نداشته است. برخلاف چین که توان IT، هوش مصنوعی، 5G و اینترنتی قابل توجهی دارد و خواهد داشت، روسیه در این نوع تکنولوژیها از چین و امریکا فاصلهای جدی دارد و هر قدر تلاش کند خود را نمیتواند به Silicon Valley برساند. مسائل روسیه و غرب خصوصاً بعد از حوادث مربوط به اوکراین نباید روی مذاکرات وین اثرگذار باشد و مذاکرات هستهای ایران را پیش شرط مشکلات خود قرار دهند. این سخن بایدن بدین معنی است که ایالات متحده دیگر درگیر مسائل داخلی کشورها و موضوعاتی چون حقوق بشر و ملت سازی نخواهد شد. در دوران حکومت طالبان بر کابل و اقدامات وحشیانه آنان و نقش آشکار حقوق بشر به ویژه علیه زنان، آمریکا ژست بشردوستانه اتخاذ کرد و اقداماتی از جمله سفر خانم آلبرایت به افغانستان در این راستا صورت پذیرفت. بوش همچنین هدف ایالات متحده در افغانستان را از مبارزه با تروریسم به مبارزه ضد شورش و ملت سازی تغییر داد و آن تصمیم نیز باعث شکست و تحقیر شد.

دیدگاهتان را بنویسید