بازخوانی مواضع 36 ساله آمریکا نسبت به ایران

سخنان رئیسجمهوری آمریکا در ادامه سیاست «ابهام راهبردی» آمریکا در قبال چین بر سر مساله تایوان ارزیابی شد. البته دولت آمریکا نیز همانند ایران به نتیجه رسیدن مذاکرات را به معنای پایان اختلافات ایران و آمریکا ارزیابی نکرده اند. برای نمونه در این مدت و با هر قطعنامه جدید، ایران به آزمایش تعداد بیشتری سانترفیوژ میپردازد و با درصدی بالاتر غنیسازی میکند. به هر حال به سختی می­توان پیش بینی کرد که سیاست خارجه ترکیه به کدام سمت خواهد رفت. از دیدگاه اینجانب نخست اینکه ترکیه حتی پیش از اوباما، همیشه متحدی حیاتی و بسیار مهم و استراتژیک به شمار می­رفت. تغییر الگوی مدخله گری آمریکا در خاورمیانه هم نحوه نقش آفرینی متحدین استراتژیک آمریکا و هم رقبای این کشور را در این منطقه دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد و منجر به باز آفرینی مجددتوازن قوا خواهد شد. این کشور با عضویت خود در ناتو در خطوط مقدم سیاست خارجه آمریکا قرار دارد و علاوه بر این، ترکیه در خط مقدم اتفاقات سوریه، عراق، ایران، قفقاز جنوبی و همچنین همسایه دریایی روسیه قرار دارد.

نظامی با چنین ویژگیای، رقابت برای ارتقاء جایگاه خود درعین کوشش برای تضعیف جایگاه دیگر بازیگران و بسط پرستیژ و اعتبار را جایگزین دائمی بودن جنگ میان رهبران قطبهای ایدئولوژیک کرده است. بدین ترتیب بانکها و دیگر موسسات مالی مستقر در این کشورها تحت قوانین آمریکا برای یک دوره 180 روزه قابل تجدید نظر تحت تحریم واقع نمیشوند. 24/11/57 ، در پی درز اخبار مربوط به انفجار پایگاههای آمریکا در مرز با شوروی ( توسط پرسنل آمریکائی ) قسمت های رادار پایگاه های هوائی جزیره کیش و بنادر جاسک به محاصره یک ناوگان از نیروی دریائی آمریکا درآمد. این امر نشان میدهد که دولت فعلی آمریکا تا جایی که به اقداماتش مربوط باشد، سوریه را واجد حق حاکمیت نمیداند و این همان کاری است که دو دولت اخیر آمریکا انجام دادهاند. استاد دانشگاه تهران با اشاره به رفتار رئیسجمهور اوکراین در مواجهه با روسیه نیز گفت: زلنسکی دچار همان اشتباه محاسباتی ساکاشویلی رئیسجمهور گرجستان در سال 2008 شده است که موجب حمله سنگین روسیه به این کشور شد.

منظور از ضرورت راهبردی، میزان و درجه ی اهمیت ژئوپلیتیکی و راهبردی بحران یا کشور مورد هدف می باشد. سیاست خارجی قدر تهای بزرگ در نظام آنارشیک بین المللی، به میزان زیادی بر قدرت نظامی آنها استوار است. امروز خطر بزرگ اروپا روسیه است و اگر نتوانند در این مرحله روسیه را مهار کنند شاید فاز بعدی روس ها حرکت به سمت مولداوی و لتونی باشد بنابراین درست است تهدید وجود دارد ولی تهدید بزرگ روسیه است. به نظر میرسد یکی از مهمترین چالش های بزرگ آمریکا در خاورمیانه موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران باشد. برای جمهوری اسلامی ایران شناخت ضرورت های راهبردی آمریکا اهمیت فراوان دارد. در مجموع باید بیان داشت نظم جدید مورد نظر حاکم بر خاورمیانه توسط آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. نهادسازی منطقه ای از طریق ایجاد سازمانها و سازوکارهای چندجانبه منطقه ای جدید از طریق تعامل و تأثیرگذاری بر سیاست خارجی سایر بازیگران منطقه با به کارگیری دیپلماسی فعال دو و چندجانبه. اعتمادسازی جمعی از طریق ایجاد و افزایش اعتماد و اقبال کشورهای منطقه به سازما ن ها و سازوکارهای چندجانبه منطقه ای از طریق تعامل و هماهنگی با به کارگیری دیپلماسی شفاف و واقع گرایانه .

تعامل گسترده و عضویت در کلیه سازمان ها و سازوکارهای چندجانبه منطقه ای از طریق اعتمادسازی و تعامل سازنده با کشورهای منطقه با استفاده از موقعیت (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر). مقابله با منزوی سازی و محدودسازی ایران از طریق افزایش تعامل و مشارکت فعال در کلیه سازوکارها و سازما نهای منطقه ای با استفاده از دیپلماسی دو و چندجانبه. جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به الگوی جدید مداخلاتی آمریکا در خاورمیانه راهبردهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود را سامان دهد. ] بر روی کار بیاوریم و سیاستهای خود را در ایران تداوم بخشیم. به همین دلیل رقبا و دشمنان منطقه ای ایران به دنبال بزرگنمایی امتیازات کسب شده کشورمان در متن برجام هستند و تمام تلاش خود را در جهت ممانعت از اجرای موفقیت آمیز آن به کار بسته اند. در مصر رژیم مبارک در حال جدالی آرام ولی مستمر با جبهه مخالفان خود از جانب احزاب اسلام­گرا همچون اخوان المسلمین وگروه­ها و احزاب سکولار و عرفی مانند جنبش کفایه می­باشد. قدرت قانون گذاری بین دو بخش از کنگره تقسیم شده است، این دو بخش عبارت اند از: سنا و خانه ی نمایندگان.

اما آنچه مسلم است، موضوع جابهجایی قدرت در سطح نظام بینالملل در کانونهای منطقهای و فرامنطقه ای امری اجتنابناپذیر شده است. او استاد دانشگاه بغازیچی است و دقیقا در مورد همین موضوع صحبت می­کرد که چه تعدادی از مردم در آمریکا نگران جهت گیری های ترکیه در دولت اردوغان هستند. به نظر شما سرمنشاء تغییر و یا تعدیل در سیاست خارجی آمریکا چیست؟ پس از طرح این موضوع، به سوال شما در مورد ترکیه بر می­گردم. در این طرح ایالات متحده آمریکا به دنبال گسترش لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری می باشد. دولتی که نزد دیوان به طرح ایرادات مقدماتی میپردازد نهتنها مایل است از صدور رأی در ارتباط با ماهیت یک اختلاف جلوگیری کند، بلکه میخواهد مانع بحث بر سر موضوع اختلاف در یک سیاق حقوقی شود. در مورد ناتو عدم توانایی گسترش ناتو توسط ترامپ مطرح شد که می تواند موضوع مهمی بین دو کشور روسیه و ایالات متحده باشد. در زمان ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، روابط ایالات متحده با چین به یک رقابت کامل تبدیل شده بود. پر واضح است که سیاست های دولت های “دموکرات” آمریکایی با دولت های “جمهوری خواه” دراین کشور متفاوت است. امریکا در جستجوی همزیستی با این کشور لازم است موضوعاتی مثل تغییرات آبوهوایی را با مباحثی نظیر رقابت اقتصادی قانونمحور تلفیق کند.

دیدگاهتان را بنویسید