بر اساس سند تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ترومن با واقعیتهای سیاست قدرت آشنا بوده و تلاش نمود تا از طریق گسترش قدرت در شرق آسیا، زمینه محدودسازی تحرک ژئوپلیتیكی اتحاد شوروی در حوزه سرزمینهای شرق دور را به وجود آورد. روزولت تلاش داشت تا از طریق الگوهای غیرمستقیم زمینه کنترل اتحاد شوروی را فراهم سازد. ترومن در دیدار خود با استالین به او هشدار داد كه اگر نیروهای نظامی اتحاد شوروی از ایران خارج نشود، زمینه برای ورود گسترده نیروهای نظامی آمریكا به ایران فراهم میشود. به همین دلیل است كه استالین سیاست خروج نیروهای نظامی از ایران در ازای انعقاد قرارداد نفت شمال با ایران را فراهم سازد. در چنین شرایطی بود كه میتوان در دوران جنگ سرد رقابتهای آمریكا و اتحاد شوروی در ارتباط با ایران و بسیاری دیگر از كشورها را مشاهده كرد. رقابتهای آمریكا و اتحاد شوروی در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی افزایش یافت. در رقابتهای تجاری، ایجاد توازن کار دشوارتری خواهد بود.

این مسئله یک سوال را ایجاد میکند. دیپلماسی ایرانی: ترامپ از جمله سیاستمدارانی بود که خدا را بنده نبود. ما نباید بگذاریم که آن وضع بار دگر شکل بگیرد وگرنه باید همان راه، یعنی رسیدن به جنگ جهانی سوم را دنبال نمائیم». تجربه­ی جامعه­ ملل منجر به این گردید که روزولت درصدد برآید تا به گونه­ای عمل نماید که اتحاد شوروی خود را نسبت به ضرورت رعایت قواعد بین­المللی پایبند بداند. واقعیت آن است كه سیاست كلان جو بایدن مشابه الگوی سلف ایشان بوده و معطوف به محدودسازی قدرت ایران در فضای رقابت منطقهای خواهد بود. روند محدودسازی قدرت ایران از سوی روسای جمهور آمریكا تابعی از سیاست قدرت ایالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی بوده است. سیاستهای عمومی آمریكا در برخورد با ایران مبتنی بر «شرایط اضطراری» بوده است. در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین تضادهای ژئوپلیتیكی و راهبردی در روابط ایران و آمریكا به وجود آمد. لیجیان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دور هشتم مذاکرات وین برای احیای برجام، گفت: «چین از هشتمین دور مذاکرات وین برای احیای برجام استقبال میکند.

در این فرآیند، تحریمهای اقتصادی و راهبردی آمریكا در برخورد با ایران از دوران كارتر شروع شده و تاكنون به میزان قابلتوجهی ادامه یافته است. همچنین آمارهای سال جاری نیز نشان میدهند در 10 ماهه ابتدایی، میزان صادرات ایران به عراق بیش از 7.5 میلیارد دلار بوده که از کل صادرات ایران به این کشور در سال گذشته بیشتر است . روزولت بر این اعتقاد بود که می­توان از طریق گسترش همکاری با اتحاد شوروی این کشور را در حوزه­ سیاست و امنیت امریکا قرار داد. به همین علت رهبران چین رویکرد مشارکتی در نظم لیبرال اقتصاد بین المللی را در پیشگرفته اند. نویسنده با اشاره به نقطه ضعف های آمریکا در نبرد احتمالی می نویسد: بهترین راه برای آماده شدن برای جنگ آمادگی برای پیروزی در جنگ است. دولت آمریکا از زمان اجرایی شدن برجام در دوران ریاستجمهوری «باراک اوباما» کارشکنیها را برای به حداقل رساندن منافع ایران از این توافق آغاز کرد.

ما نباید چشممان را از دیدن منافع پیوسته و مشترکمان در کسب پیروزی در زمان جنگ و برقراری صلح نابینا سازیم. «ما نباید اجازه دهیم تا تفاوت­های ایالات متحده با اتحاد شوروی دو کشور را از یکدیگر جدا نماید. در این چارچوب، تمام کشورها باید ضمن حراست از جایگاه محوری سازمان ملل متحد، به ارتقای کارکرد مکانیسمهای چند جانبه مختلف که به مسائل افغانستان میپردازند را پیگیری و ترغیب نمایند. سوم، چین همواره سیر تحولات در اوکراین را مورد توجه داشته و مایل به مشاهده اوضاع کنونی در این کشور نیز نبوده و نیست. هفته گذشته نیز در پی حمله دیگری به پایگاه «عینالأسد»، کاخ سفید اعلام کرد پاسخ به آن را محفوط نگه میدارد. ایران در دوران ریاستجمهوری دموكراتها، بخشی از معادله كنترل منطقهای بوده و منجر به تثبیت موقعیت ساختاری آمریكا در ایران گردید. ایران به همانگونهای كه بخشی از حوزه پل پیروزی محسوب میشد، در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی نیز نقش تعیینكنندهای در موازنه قدرت آمریكا و شوروی داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید