تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بینالمللی(2022-2022)

از این رو، سیاست خاورمیانه ای آمریکا با فاصله گرفتن از مباحث ارزش محور صرفاً بر این موضوع مبتنی خواهد بود که امنیت خاورمیانه به معنی سخت افزاری آن دستخوش تغییر و چالش قرار نگیرد. سیاستگذاران ایالات متحده بهتر است این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که حمله به ایران تقریباً به طور قطع باعث انتقامجویی بزرگ خواهد شد. البته باید دانست این به معنای قطع رابطه با اروپا نیست و ترجیح سیاست خارجی ما نگاه به شرق است. بایدن هشدار میدهد که روسیه در زمان پوتین با تضعیف ناتو، تفرقه پراکنی در اتحادیه اروپا و تضعیف سیستم انتخاباتی ایالات متحده، مبانی دموکراسی غربی را هدف قرار داده است. در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیرون خواهد آمد. بهگت و احتشامی به نتیجه مشابه طباطبایی میرسند: «جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری در جهان سیاست خود را بر اساس جهتگیری ایدئولوژیک و منافع ملّی تلقی میکند.

آنها نتیجه می گیرند که «شواهد موجود این ادعا را که ایران توانایی ICBM (موشک بالستیک قارهپیما) را توسعه داده است، تأیید نمی کند. بهرغم همة این داوریهای نابخردانه که از فقدان دانش عمومی امریکاییان و حتی مقامات بلندپایة آنها در مورد شرق حکایت میکرد، امریکا ناچار بود به بازار رقابتهای سرمایهداری وارد شود. کشته شدن مستر باسکرویل، در جنبش مشروطه در تبریز، از حضور امریکاییان در آذربایجان و حمایت آنان از جنبش حکایت میکند. هرچند امریکاییان قبلاً زیر همین پوششها فعالیت خود را در استامبول، ازمیر و بیروت آغاز کرده بودند، اطلاعات چندانی از مردم، فرهنگ و شرایط عمومی خاورمیانه نداشتند. ظنّ غالب در میان امریکاییان این بود که مشرق، سرزمین سحر و جادو با مردمانی غیرمتمدن و حتی وحشی و مسلمان ضدمسیحی است. سازمان بسیار مهم و مشهور دیگری در آمریکا وجود دارد به نام فدراسیون جهانی جوامع مسلمان شیعه خوجه که مدیریت آن را حاج «حسین ولجی» عهدهدار است. دولت ایران برنامه موشکی خود را غیرقابل مذاکره میداند زیرا برای استراتژی دفاعی آنها بسیار مهم است و بسیار بعید است که این دیدگاه در آینده قابل پیش بینی تغییر کند.

پرواضح است که تعداد این بازیگران میتواند افزایش یا کاهش یابد و جایگاه و پرستیژ آنها در مقایسه با یکدیگر تغییر و جابهجایی را تجربه کند. ازاین رو، بیش از آنکه در دوره ریاست جمهوری اوباما شاهد تغییر در رویکرد نسبت به جهان اسلام باشیم، با استمرار و تداوم سیاست های گذشته روبه رو هستیم. این امر به نحوه تفسیر ایالات متحده از اقدامات دولت ایران رنگ میدهد، که به ناچار سیاست واشنگتن در قبال ایران را بیش از آنچه لازم است تقابلآمیز میکند. واشنگتن از معماران سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همچنین بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، ایالاتمتحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین­المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی و نهادهای چندجانبه با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، سازماندهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می­شود.

۳- گرم نگه داشتن فضای چالش و مناقشه و بازار فروش تسلیحات و تداوم چپاول دولتهای وابسته. جو بایدن ظهور چین را یک چالش جدی مطرح کرده است. برخلاف سایر کشورهای ضعیفتر که ایالات متحده در گذشته به آنها حمله کرده است، دولت ایران توانایی مقابله و تحمیل خسارات واقعی را خواهد داشت. امّا ریشههای عمیق منافع روس و انگلیس در ایران و نفوذ فوقالعادة این دو کشور در دربار و سایر نهادهای قدرت، امریکا را وادار کرد با احتیاط بیشتری به ایران نزدیک شود. ورود امریکا به شرق و بهویژه به کشور ما از راههایی انجام شد که سرمایهگذاری برای انگلیس و روس در آنها مثل خدمات آموزشی ــ بهداشتی مقرون به صرفه نبود. این کارشناس مسائل سیاسی افزود: بر همین اساس، ما نیاز داریم سیاست خارجی بر اساس یک راهبرد جامعنگر، متوازن، متعادل، کنشگرانه و با هدفگذاری و اولویت اقتصادی انجام و متحول بشود. ] به صدور انقلاب خود به خارج از کشور جلوه دهند، و به همین دلیل، بسیاری از سیاستگذاران ایالات متحده هرآنچه ایران انجام میدهد را بهطور یکجانبه به آنچه «توسعهطلبی» و «رفتار تهاجمی» میخوانند، نسبت میدهند. با وقوف به تمامی این نکات در سالهای پایانی دهه دوم قرن 21، پنج عضو شورای امنیت را باید کشورهای برتر نظام بینالملل نامید که البته سه کشور آمریکا، روسیه و چین از برجستگی فزونتری برخوردارند.

این مهاجرت بین سالهای ۱۸۲۴ تا ۱۸۷۸ صورت پذیرفته است. در دوران حکومت طالبان بر کابل و اقدامات وحشیانه آنان و نقش آشکار حقوق بشر به ویژه علیه زنان، آمریکا ژست بشردوستانه اتخاذ کرد و اقداماتی از جمله سفر خانم آلبرایت به افغانستان در این راستا صورت پذیرفت. «دفاع از ایران» مکمل خوبی برای مطالعات موجود در مورد سیاست های امنیتی ایران، به ویژه مطالعه «آریان ام. در ارتباط با سیاست داخلی، عامل دیگری نیز بود که به ضعف و آسیبپذیری جیمی کارتر مربوط میشد. در حالی که انتظار میرود انتخابات میاندورهای در سال جدید چرخشی حیاتی در سیاست داخلی آمریکا باشد، فرآیندهای دشواری در انتظار رئیس جمهور جو بایدن در سیاست خارجی، بهویژه مذاکرات هستهای با ایران و مقابله با چین است. این در حالی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله خود آمریکا، تایوان را به عنوان کشور مستقل به رسمیت نمیشناسند. این در حالی بود که ایران نیز به منظور کاهش فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی روس و انگلیس تمایل بسیاری نسبت به ورود نیروی سومی در مناسبات داخلی و خارجی خود داشت. ایران به دلیل پیری نیروی هواییاش و همچنین به این دلیل که به یاد میآورند که چگونه در اوایل جنگ با عراق که موشکی نداشتند، در وضعیتی شدیداً ناگوار قرار گرفتند، به شدت به موشکهایش برای دفاع متکی است.

دیدگاهتان را بنویسید