تایوان قربانی احتمالی سیاست آمریکا در قبال چین- اخبار آسیا-اقیانوسیه – اخبار بین الملل تسنیم

به اعتبار آنها، مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که ممکن است تحریمهای تشدید شده در راه باشد، اما نگرانیها در مورد واکنش ایران و اولویتهای رقابتی در روابط پرتنش آمریکا و چین، احتمالاً کشیدن ماشه را دشوار میکند. سوال این است که این جنبش محافظه کارانه چگونه نظام سیاسی خود را در نسبت به اقوام مختلف و جامعه مدنی و معادلات بین المللی مستقر می سازد. آمریکاییها علیرغم جنایتهای مخوفی که انجام دادند نتوانستند اهدافشان در عراق را پیاده کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم دولت بایدن تغییر زیادی در سیاستهای آمریکا در لیبی انجام دهد. با این حال، در حالی که دولت بایدن تمام تلاش خود را برای مقابله با تاکتیکهای فشار مسکو بر کییف انجام میدهد؛ اما در بیانیه پایانی این جلسه هیچ اشارهای به اوکراین نشد. این رقم سه برابر بیشتر از دوزهای اعطایی قبلی آمریکا به این جزیره است و نشان می دهد که تصمیم واشنگتن برای افزایش فشار سیاسی و نظامی به چین از طریق تایوان جدی است. درباره قدرت گرفتن طالبان در افغانستان حرف و سخن فراوان است.

فلسفه سیاسی طالبان اما مبتنی بر “خلافت گرایی” محلی است که بر خلاف داعش که به دنبال گسترش جغرافیا است نشانه ای برای فراتر رفتن از افغانستان در اندیشه آنان دیده نشده است. سیاست ایالات متحده در برخورد با ایران و در دوران بعد از جنگ دوم جهانی مبتنی بر «كنترل ایران» براساس گسترش همكاریهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بوده است. برای تحقق این امر، دولت بایدن باید بر تعهد خود به اجرای تحریمهای دوران ترامپ علیه ایران و پر کردن شکافهای رژیم تحریمهایی که در سالهای اخیر پدیدار شده است، تأکید کند. اشرف غنی قبل از اعلام نهایی نتایج انتخابات آمریکا، در توییتی ابراز امیدواری کرد که روابط دوجانبه آمریکا – افغانستان تحت ریاست جمهوری بایدن گسترش یابد. ایشان با تأکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ، گفتند: ما با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساختهای متعلق به ملتها در هر جای دنیا مخالفیم.

اگر ترامپ بار دیگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود آغاز جنگ ممکن است اجتناب ناپذیر شود. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سعید آجورلو، کارشناس سیاسی در یادداشتی به بررسی معانی تحولات افغانستان و قدرتگرفتن طالبان در این کشور پرداخته است. چند روز پیش هم یک رسانه آمریکایی از برنامه گروه دیگری از نمایندگان مجلس سنای آمریکا برای معرفی طرحی جدید جهت سنگاندازی در ورود احتمالی دولت «جو بایدن» به برجام خبر داد. همان­طور که گفته شد، ایران نه تنها در سطح غیر عراقی نگران اشغال عراق از سوی آمریکا و سیاست تغییر رژیم دولت بوش بود. ریشه پدید آمدن این دو گرایش در این سوال نهفته بود که چگونه باید با سیطره غرب بر شئونات زندگی مسلمانان مواجه شویم. غرب تلاشگستردهای کرد تا منافع دسترسی شوروی به منافع منطقه بشود و لذا تسلط بر ایران برای شرق و غرب به صورت اساسیترین سیاست ثابت آنها درآمده بود. به هر حال برخی کشورها در خاورمیانه وابسته به غرب و برخی وابسته به شرق هستند. همان گونه که اسلام بنیادگرا بزرگ ترین رقیب اسلام مجتهدانه و نوگرایانه است ، مقاومت مصنوعی و بدون مرزبندی با اسرائیل بزرگ ترین آلترناتیو غرب مقابل جبهه مقاومت است.

استوارت لوی معتقد است که برای وادارسازی ایران به پذیرش مذاکرات تحتفشار، باید ترکیب مناسبی از چهار اصل «یکپارچهسازی، هوشمندسازی، تجمیع ظرفیتها و تعمیم» را مدیریت کرد. حال آنکه خبرهایی که درباره مذاکرات ایران- عربستان شنیده می شود موید تلاش هایی برای به جریان انداختن رویکرد دوم است. گروههای حقوق بشری آمریکا نیز، بایدن را ترغیب میکنند که متحدان آمریکا در افغانستان را رها نکند و ارتش آمریکا نیز نگران است این عقبنشینی بهعنوان یک شکست دیگر برای آمریکا تلقی شود. در جریان مبارزات انتخاباتی، جو بایدن صریحاً گفت که «جنگ تجاری علیه چین نتیجهای نداشته است». آمریکای بایدن همچنان فعالیتهای گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده و همچنین مزدوران روسیه که حضور قابلتوجهی در لیبی دارند را زیر نظر خواهد داشت. آیا هیچ آمریکایی میتواند بایستد و با چهرهای گشاده و صدای رسا صریح بگوید که ترامپ هرگز تکرار نخواهد شد؟ در این میان، ترامپ از یک سو بر افزایش هزینههای دفاعی، برنامههای مهم جدید تسلیحاتی و فضایی تمرکز کرده و از سوی دیگر وعده کاهش حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان و خاورمیانه داده است.

دیدگاهتان را بنویسید