تایوان قربانی احتمالی سیاست آمریکا در قبال چین- اخبار آسیا-اقیانوسیه – اخبار بین الملل تسنیم

امینالدوله، میرزاحسن رشدیه را، که در قفقاز مکتبخانه داشت، ابتدا به تبریز و سپس تهران دعوت کرد و مکتب رشدیه را در خیابان لالهزار با هزینه دولت تأسیس کرد. در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیرون خواهد آمد. دراینمیان برخی از شرکتهای نفتی بزرگ ازجمله اکسون موبیل، بیپی و شل هم اعلام كردهاند كه خرید نفت از روسیه را تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند كرد. روسیه ۱۰ درصد گاز طبیعی و نفت ایالات متحده و تقریبا۴۰ درصد نفت و گاز اتحادیه اروپا را تأمین میکند. «فیل فلین»، تحلیلگر گروه مالی «پرایس فیوچرز»، پیشبینی میكند كه این حرکت بایدن احتمالا خلأ در بازار نفت و گاز ایجاد خواهد کرد. فشارها به جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، برای تحریم نفتی روسیه نتیجه داد و او در دور جدید تحریمها به علت اشغال خاك اوكراین از سوی روسیه اعلام كرد كه واردات نفت از این كشور را ممنوع میكند. این مذاکرات پس از سه روز گفتگوی فشرده بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

«آریل بیدارشو، اهود در کماست.» (ثابتی، 1386، 13) این جمله کوتاه بازتاب نوع نگاه جامعه اسرائیل بود که دولت اسرائیل را در دستیابی به اهداف اعلام شده­اش یعنی نابودی حزب ا.. اگرچه دولت آمریکا و عربستان سعودی تبلیغات عمدهای علیه موشکهای نیروهای مردمی یمن که عربستان را هدف قرار دادهاند، انجام میدهند، اما این عملیات موشکی در مقایسه با حملات هوایی عربستان ناچیز بوده و تنها واکنشی به موشکهای سعودی بودهاند. آمریکا تامین کننده بمبی بود که اتوبوس مدرسه را هدف قرار داد. بایدن البته قصد ندارد کاملاً به سوی تجارت آزاد حرکت کند و دست از حمایتگری بردارد، ولی گفته که سیاست «اول آمریکا» را به سیاست «اول کارگر» تغییر خواهد داد، اما مشخص نکرده مختصات این تغییر چیست. امیدوارم که بقیۀ عالم با تردید به توییتهای او بنگرند، و پیش از واکنش یک روز منتظر بمانند تا خورشید فردا هم در واشنگتن طلوع کند. باید توجه داشت که مناسبات میان حقوق و سیاست پیچیدهتر از گزارههای مطلقِ از پیش تعیینشده است و در مواردی دُرست برعکس؛ سیاست اقتضا میکند که دیپلماسی از تبدیل اختلافات سیاسی به اختلافات حقوقی پشتیبانی کند.

بیانیههای مبنی بر عدم مسئولیت از سوی مقامات دولت آمریکا مانند آن چه جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور در خصوص بی قید و شرط نبودن کمکهای آمریکا به ائتلاف و توصیه به ائتلاف برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی! دولت آمریکا تحریم اقتصادی علیه ایران را به عنوان بخشی از آنچه کمکهای ایران به یمن خوانده، انجام میدهد. پاسخ دیوان به این ایراد آمریکا نیز با اتفاق، رأی منفی بود. با در نظر داشتن این امر که عملیاتهای امارات در یمن با همکاری آمریکا انجام میشود، باید گفت که اتهام نقض حقوق بشر بیشتر متوجه سیاستگذاران و جامعه آمریکاست. حقوق با مفهوم عدالت همبستگی معنایی دارد و تأمین عدالت دربردارندهی جبران خسارت در گذشته و حال و تضمینات الزامآور برای آینده است. سیاست با چنین پایههای تاسف آوری منفی است. حساسیت و عقده پایههای خوبی برای سیاست نیستند. در شهر همترامک، مسلمانان و غیر مسلمانان به خوبی در کنار هم زندگی میکنند و مشکلی بین آنان تاکنون مشاهده نشده است.

اتخاذ چنین سیاستی میتواند منجر به تعارضی میان رویکردهای سیاسی و حقوقی دولت جدید آمریکا در قبال مسئلهی تحریمها شود. پیروزی مقدماتی ایران در دیوانبینالمللیدادگستری یک نشانهی روشن از تعادل قدرت در روابط بینالمللی است که تنها بهوسیلهی لوایح و نطقهای حقوقی وکلا نزد دادگاه نصیب کشور میشود. از سوی دیگر حفاظت، مشاوره و گاه همکاری با اسراییل نیز از این مضامین ثابت است. دولت یک «محور» یا «موازنه مجدد» درباره آسیا را با هدف ایجاد چنین رابطهای از طریق گنجاندن آن در «چارچوب منطقهای اتحادهای امنیتی، شبکههای اقتصادی و ارتباطات اجتماعی» اعلام کرد که موقعیت ایالات متحده را تقویت میکند. انتظار میرفت آلمان بهعنوان مهمترین واردكننده انرژی از روسیه، اقدامی در تحریم روسیه انجام دهد؛ اما برلین، بزرگترین خریدار نفت خام روسیه، طرحهای ممنوعیت واردات انرژی را رد کرده است. تقریبا همزمان با این تحریم، دولت بریتانیا هم اعلام كرد كه قصد دارد تا پایان سال 2022، واردات نفت از روسیه را ممنوع كند.

معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ یعنی بیش از ۱۳۰ دلار رسید. دولت جورج دبلیو بوش تا حد زیادی هدف همکاری و آزادسازی چین را حفظ کرد و به این آرزو افزود که این کشور به یک “ذینفع مسئول” در سیستم بین المللی تبدیل شود. قدرت در صحنه جهانی را باید با تعداد کارخانهها و محیطهای تولیدی و خدماتی که کشور به صحنه میآورد سنجید و اندازهگیری کرد. کمکهای آمریکا به جنگ هوایی عربستان سعودی و امارات در یمن شامل سوخت گیری هواپیما در حال پرواز، اطلاعات مربوط به هدفگیری و فروش حجم بالای تسلیحات است. پایان دادن کمکهای نظامی آمریکا به تلاشهای جنگ طلبانه ائتلاف سعودی، عربستان و امارات را به یافتن راه حلهای مسالمت آمیز به جای ادامه جنگهای نامحدود تشویق میکند. به وجود آمده و هر ساله با عزاداری در ایام محرم این فرهنگ ترویج و گسترش مییابد. در حال حاضر حساسیت و عقدههای آمریکا در رابطه با ایران بنیان اصلی سیاست آمریکا در یمن است. هدف قرار دادن اتوبوس مدرسه و متعاقب آن کشته شدن دهها پسربچه، یکی از جدیدترین موارد جنایات هوایی عربستان در یمن است. ]. ازاینرو، دومین ایراد مقدماتی ایالاتمتحده موجب طرح مسائلی میگردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختلاف مرتبط میشوند که در مرحله رسیدگی ماهوی توسط این دیوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید