تنها راه آمریکا برای نباختن به چین

اما بایدن چه در مقام سناتور و چه به عنوان معاون رییس جمهوری در زمان «باراک اوباما»، به شدت درگیر شکلدهی دیپلماسی و سیاست نظامی واشنگتن در سراسر خاورمیانه بوده است. با این وجود به نظر میرسد، این راه حل منطقی در فضای سیاسی-اجتماعی فعلی در آمریکا که به شدت قطبشیافته است، امکانپذیر نیست. به نظر میرسد در هر دو استراتژی چین و روسیه، دولت بایدن شرکای مطمئنی در مجلسین امریکا دارد. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص ملی ما در متوسط ۴۱ سال یک و نیم درصد است و در ۳ سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی ۴.۷ درصد است یعنی بیش از ۳ برابر شده است. روحانی گفت: اگر ۳ سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ را قبل از شروع جنگ اقتصادی با ۴۱ سال شرایط اقتصادی ایران مقایسه کنیم، در بسیاری از شاخصهای مهم اقتصادی پیشرفت ملموس داشتیم.

چرا این وضعیت ادامه پیدا میکند و چرا ایران توان برخورد با این موقعیت را ندارد؟ به شیوه جنگ سخت) از جمله حمله به طبس، طراحی کودتای نوژه و چراغ سبز نشان دادن به رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی را در این راستا می توان برشمرد. در نهایت کارشناسان می گویند محتمل ترین نتیجه این است که رقابت بین دو کشور به ظهور دو بلوک وابسته به یکدیگر منجر شود. با پیروزی انقلاب اسلامی و در پیش گرفتن سیاست نه شرقی نه غربی و خروج ایران از پیمان سنتو و اردوگاه غرب یکی از ارکان و پایههای دکترین دو ستونی آمریکا در منطقه فرو ریخت. وی در ادامه ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب بابت میزبانی و تدارک جلسه روز گذشته گفت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه دستورات و نکات بسیار خوبی را برای حمایت از مردم و جهش تولید مطرح کردند. ریشههای مشترک مذهبی و عقیدتی از سویی، و بدبینی و نفرت عربها از دولتهای خود و غرب در کنار زمینههای عقیدتی و ضدیت با غرب داعش از سوی دیگر، محرک بسیار اثربخشی برای ورود آنها به گروه تروریستی داعش است.

تخت روانچی در تحلیل رویکرد راهبردی دولت بعدی آمریکا در قبال ایران تصریح کرد: دولتهای مختلف در آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری خواه، سیاستهای بینالمللیشان تفاوت چندانی با هم ندارد. رئیسجمهور گفت: ما در این سه سال اخیر در یک جنگ تمام عیار بودیم و باز ملت ما مقاومت و ایستادگی کرد و بحث تولید هم توانستیم رشد خوبی داشته باشیم. وی در ادامه گفت: من از مقاومت سه ساله مردم ایران در برابر جنگ اقتصادی تشکر میکنم. در ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ حسن روحانی در گفتگو با شبکه ان. تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base. براساس گزارش این روزنامه، در هفتههای اخیر مقامات ارشد وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریكا به ریاض و ابوظبی سفر کردهاند تا آنها را بهطور مستقیم در جریان انتظارهای آمریکا قرار دهند. در روزهای گذشته گزارشهایی منتشر شده بود كه از قصد بایدن برای سفر به عربستان در ماههای پیشرو حكایت میكرد.

رئیسجمهور گفت: عوامل شکست این آدم سیاستهای غلط خارجی، سیاستهای غلط بهداشتی و اقدام نژادپرستانه و غیر قابل اعتماد بودنش برای همه بود. گامی که گرچه در آغاز دشوار مینمود اما گذر زمان و تحولاتی که در نتیجه بدعهدی قابل انتظار امریکا نسبت به برجام رقم خورد، درستی راه پیشگرفته از سوی ایران را به منصه ظهور رساند. مرجع راستی آزمایی که می تواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. اکنون بزرگترین خطر و منبع تهدید علیه امنیت و منافع ملی ترکیه که موجب نگرانی ملت شده است؛ واردات محصولاتی نظیر کاه تا اف 35 از کشورهای دیگر است. میتوان گفت که امنیت ملی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی متاثر از رقابت قدرتهای بزرگ بوده است. روحانی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه طبق دستورات رهبر انقلاب سیاست بودجه امسال و سال آینده را پیگیری می کنند. در هر سه دوره فوق، حتی در روزهای آغازین جنگ در منطقه، تلفیقی مجازی بدون ترکیب واقعی از قدرت سخت و قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید