در عراق هم همین اتفاق افتاده است

ـــــــــــ. 1364. جنگ واقعی، صلح واقعی. 1364. چین، سیاست خارجی و روابط با ایران، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. 1368. تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی، چاپ اول، تهران، ناشر مؤلف. توسل امریکا به حق دفاع مشروع جمعی در این مورد (که در جنگ ویتنام نیز سابقه داشت) در نگرش حقوقدانان به این مفهوم نیز تأثیر زیادی داشت. در سطح داخلی، آنها به دنبال شورش مردم علیه نظام بودند. نظرسنجی موسسه بینالمللی گالوپ نشان داد که مردم پانزده کشور از چهل و چهار کشور دنیا معتقدند سیاستهای خارجی امریکا تأثیر منفی روی نگرش آنها نسبت به ایالات متحده داشته است. در بین کشورهای مسلمان، این نسبت از 34 درصد به 15 درصد رسیده است. در زمانی که رقابت های شوروی و آمریکا به اوج خود رسیده بود، کشور افغانستان به دلیل این که بخشی از هارتلند را تشکیل می داد مورد توجه دو قدرت شوروی و آمریکا بود. به عقیده نای، در عصر جهانی اطلاعات، تمامی منابع قدرت – نظامی، اقتصادی، و نرم – هر چند به درجات مختلف، ولی به یکدیگر مرتبط باقی خواهند ماند.

به یک پایگاه نظامی، سخت و نامتناسب بود. این روند نزولی در مناطق توسعهیافته جهان نیز به شدت نمایان بوده است. به همین دلیل است که آمریکا با وجود تمام لابیهای تاثیرگذار در روند سیاست داخلی و خارجی در دوران دونالد ترامپ تصمیم میگیرد سقف پذیرش پناهجویان به ایالات متحده را به شدت کاهش و به عدد ۱۵ هزار نفر برساند. رشد امریکاستیزی در جهان پس از جنگ جهانی دوم، روند رو به رشدی داشته ولی با آغاز سده بیست و یکم از شدت قابلملاحظهای برخودار گردیده که تحقیقات و نظرسنجیهای مختلف بینالمللی گواهی بر آن است. وجهه ملی یک دولت در خارج ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. نظام یکچندقطبی مانند یک سیستم هیئتمدیرهای است که آمریکا ممکن است رئیس آن باشد، اما نیاز دارد با هماهنگی دیگر اعضای هیئتمدیره عمل کند. آقای پوتین از این وضعیت استفاده می کند و کریمه را می گیرد و در آن زمان می بینیم آمریکا کار خاصی انجام نمی دهد. این رویکرد در ابتدا بیشتر ماهیت فلسفی داشت و انتقاد از عدم وجود سلیقه، لطافت و مدنیت در عادات و زندگی روزمره امریکاییان را برجسته می نمود. از طرف دیگر، تجربه عراق و افغانستان نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا در صدد آن است که تا لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری با قهر و خشونت اعمال نمایند.

بر اساس گزارش رویترز، «مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردند اولویت آنها تأمین منابع مورد نیاز برای آمریکاست و هر گونه کاهش تحریمها مشروط به ارسال مستقیم نفت ونزوئلا به آمریکا خواهد بود». در نخستین دوره روی کار آمدن اوباما دیدگاهها عمومی نسبت به امریکا، به دلیل سیاستهای تهاجمی بوش، بسیار منفی بود. ورود حزب اسرائیل بیتنیو به کابینه باعث انحراف افکار عمومی اسرائیل از شکست جنگ ششم گردید و حامیان پارلمانی کابینه اولمرت را نیز افزایش داد، بدین معنی که حداقل در کوتاه مدت لیبرمن اولمرت را از خطر سقوط نجات داد. اسرائیل از سقوط حزب بعث عراق سود برد. ریتزر با طرح مفهوم مکدونالدیزاسیون به سیاست یکپارچهسازی و تأثیر ترویج فرهنگ مصرف باوری بر اندیشهها و رویکردهای سیاسی پرداخت و اندیشههای مکتب فرانکفورت در این زمینه را پیش برد. 16- ــــــــ، 11/11/1354. «آمریکا؛ جنگی به خاطر هیچ». دولت رونالد ریگان در دههٔ ۱۹۸۰ تلاش کرد تا با ایران که از ۸ سپتامبر ۱۹۸۰ درگیر جنگی سخت با عراق شده بود، رابطه برقرار کند. محدود شده است و حاکمیت دولت لبنان بسط یافته است، اما واقعیت آن است اسرائیل با بن­بست سیاسی و نظامی در داخل مواجه شده و حزب­ا..

حتی چیانگ چینگ کو-پایهگذار اصلاحات سیاسی تایوان و فرزند چیانگ کایشک-خود سالهای زیادی را برای آموزش و تحصیل در اتحاد جماهیر شوروی گذرانده بود. حضور محدود نظامیان آمریکایی در جزیره، تداوم عرضاندام ناوگان ایالات متحده در منطقه و فروش تسلیحات نظامی به منظور ارتقای توان بازدارندگی تایوان در برابر ارتش آزادیبخش را میتوان سه مولفهی اساسی از راهبرد آمریکا در قبال تایوان دانست. بایدن در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کشورش از تایوان در مقابله با هرگونه تهاجم چین دفاع خواهد کرد، گفت : قطعا این موضوع به منزله تشدید تنش وتهدید مستقیم پکن است. با این حال به نظر وی قدرت نرم اهمیت و معنای پیوسته افزون تری خواهند یافت به گونهای که کشورها وارد سیاستهای رقابتی ایجاد جذابیت، مشروعیت و اعتبار خواهند گردید. هر حسن نیتی با حسن نیت پاسخ داده خواهد شد. برخلاف انتظار آمریکا، عملیات ترور سردار سلیمانی و به تبع آن عملیات تلافیجویانه ایران، نهتنها قدرت منطقهای ایران را تضعیف نکرد، بلکه باعث تقویت و تثبیت آن شد.

دیدگاهتان را بنویسید