در عراق هم همین اتفاق افتاده است

بر این اساس، تصرف تایوان از سوی چین، در صورتی که با واکنش نظامی درخوری از سوی ایالات متحده مواجه نشود، میتواند بر اعتبار آمریکا در شبکه اتحادهای نظامی/امنیتی آن کشور در آسیای شرقی لطمهای جدی وارد آورد. چشمانداز آینده باید تشخیص بدهد که دولت میتواند نقشی حیاتی در ایجاد رقابت آمریکایی داشته باشد. فعلاً قضاوت در این باب دشوار است که گفتههای او را تا چه حد جدی بگیریم. او یک فرد زیرک است که، برخلاف ترامپ، اهل کتاب است و اندیشهها را جدی میگیرد. او موفق شد سه توافق موقت میان مصر، سوریه و اسرائیل را به مذاکره بنشیند و پایه های معاهدات صلح بعدی را که اسرائیل با مصر و اردن منعقد کرد، بنیان نهاد. وابستگی صددرصد نیروی هوایی ترکیه به آمریکا به بزرگترین مشکل نظامی و امنیتی ترکیه تبدیل خواهد شد. در ان مقطع تحرکاتی را علیه سوریه به راه انداختند تا اینکه جنگ 33 روزه لبنان شروع شد.

اوباما چند حملۀ هوایی در مکانهایی نظیر سوریه و عراق را رهبری کردهاست، و همۀ آنها با پهپاد نبوده است. بچویچ: وعدۀ انتخاباتی اوباما این بود که جنگ عراق را به «پایانی متعهدانه» برساند و در جنگ افغانستان پیروز شود. کوتاه آمدن واشنگتن بیشک به این دلیل بود که امارات متحده هم درخواست مشابهی از شوروی داشت و آنها هم پذیرفته بودند. در شهر همترامک، مسلمانان و غیر مسلمانان به خوبی در کنار هم زندگی میکنند و مشکلی بین آنان تاکنون مشاهده نشده است. بچویچ: اوه، نمیدانم. چگونه آنها با نگرش نسنجیدۀ او نسبت به سلاحهای هستهای یا تغییرات آبوهوایی برابری میکنند؟ علیالظاهر، هدف منع دستیابی ایران به سلاحهای هستهای است. امریکا باید تا زمانی که جهان دربارۀ سلاحهای هستهای سر عقل بیاید، قابلیت هستهای خود را بسیار تقویت کند و گسترش دهد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به نتایج انتخابات میاندوره ای در آمریکا گفت: زمانی که جمهوری خواهان در ژانویه کنگره را به دست آورند خواهان اعمال تحریمهای جدید و سنگین علیه ایران خواهند بود.

اما آنچه او در انجامش ناکام ماند، ارائۀ بدیلی بود برای امری که به نظرم خود اوباما آن را یک اقدام نظامی بیثمر در خاورمیانه میدانست. اما اراده ای وجود نداشته است که با فساد مبارزه نمایند و زمینه تحقق سیاست آمریکا در افغانستان را فراهم کند. مؤثرترین راه برای برخورد با پکن این است که نقاط قوت آمریکا تقویت شود و معضلات سیاست آمریکا از بین برود. واشنگتن باید با شرکایش همکاری کند و بهطور مشترک از پکن برای نقض حقوق بشر و سرکوب ایغورها انتقاد کند. آمریکا باید با متحدانش برای ایجاد توازن قدرت نظامی و مجموعه تفاهماتی با چین درباره منابع بالقوه درگیری در غرب اقیانوسیه، نظیر تایوان، همکاری کند و برای این کار باید اطمینان حاصل کند که بودجه آمریکا معقولانه مصرف میشود. مزیت این کار برای مطالعه شما چه بوده است؟ به نظرم، به اندازۀ کافی روشن است که چرا چنین کاری کرد، اما به نظر شما این کار اشتباه بود؟

اما اگر معیار شایستگی دستیابی به اهداف سیاسی باشد، دشوار میتوان گفت که اوباما از بوش بهتر است. اما موضعشان چیست؟ تبعات بلندمدت آن چیست؟ شما بهدرستی دیدگاه مرا خلاصه کردید، اینکه پرسش بزرگ پیش رو این است که چین به دنبال چیست؟ وی در پایان اظهار امیدواری کرد که آمریکا به نیاز درونی خود جواب مثبت بدهد و با برقراری ارتباط با ایران به مشکلات و مسائل پیچیده حاصل از این فاصله گرفتن پایان دهد. به هرحال، به نظرم فهم این نکته مهم است که گرچه این تعهد به عنوان جنگ بر سر نفت شروع شد، با گذشت زمان به امری بیش از آن مبدل گشت. بچویچ: این نکته مهم است، زیرا پیمان هستهای ایران بالقوه نویدبخش است. از یکسو آغاز مذاکرات هستهای آمریکا با ایران و کاهش فشار علیه این کشور و از طرف دیگر، فرسایش حمایت واشنگتن از ولیعهدهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی موجب تزلزل عمیق توازنات در این منطقه شده است. حمایت همزمان و فروش توأمان اسلحه به ایران و عربستان سعودی بیشک سیاستی بود برای حفظ تعادل و امنیت منطقه. درگیری در یمن وحشتناک است و با مداخله عربستان در سال 2015 بدتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید