در عراق هم همین اتفاق افتاده است

با این وجود، یک توافق مورد مذاکره باید هدف ترجیحی سیاست ایالات متحده باقی بماند، زیرا یک توافق قوی می تواند بی ثباتی و احتمال اشتباه محاسباتی را که سیاست متکی بر مهار و بازدارندگی مستلزم آن است، کاهش دهد. اگر پیامدهای توسعه برنامه هستهای آن به اندازه کافی قوی و روشن باشد، این امکان وجود دارد که ایران بدون توافق مشمول بازدارندگی شود. چندین سال گذشته نشان داد که چنین اقدامی ممکن است اهمیت اقتصادی حاشیه ای برای ایران داشته باشد، به این دلیل ساده که تحریم های یکجانبه ایالات متحده به خودی خود بسیار انجام شده است. انجام این کار، مقامات ایرانی را از هرگونه تصوری مبنی بر اینکه انتقادات گذشته مقامات بایدن از رویکرد فشار حداکثری ترامپ به این معنی است که تحریمها در غیاب توافق به سادگی تضعیف یا پایان خواهند یافت، سلب میکند. همچنین، تشدید فشار دیپلماتیک بر ایران ممکن است مؤثر باشد زیرا رهبران ایران نسبت به این تصور که تهران در سطح بینالمللی منزوی است، حساس هستند.

اتخاذ چنین تصمیمی در صورتی که ایالات متحده در هماهنگی با شرکای خود عمل کند، آسان تر خواهد بود و فشار کلی بر ایران تشدید خواهد شد. کمپین تحریمهای «فشار حداکثری» رئیسجمهور دونالد ترامپ، علیرغم شکست در جلب حمایت شرکای ایالات متحده، اقتصاد ایران را تضعیف کرده بود. اگر هیچ چیز دیگری نباشد، به عنوان نشانی از حسن نیت دیپلماتیک عمل می کند و باعث می شود که شرکای ایالات متحده در اروپا و آسیا بار دیگر در هماهنگی با واشنگتن عمل کنند. برای نمونه، رویکرد ترامپ در قبال رهبران اروپایی را که برخورد تحقیرآمیز و زنندهای داشت، قاعدتا در دولت بایدن نخواهیم دید. زمانی که بایدن این سیاست را اعلام کرد، به طور گسترده تصور می شد که اولین گام، بخش آسان آن خواهد بود. اول، این پیامی را به ایران میفرستد که این روند نه صرفاً پرهزینه، بلکه غیرممکن باشد. دولت بایدن باید به جای احیای برجام، بر جایگزینی آن تمرکز کند، زیرا بعید است که احیای توافق 2015 در درازمدت رضایت ایالات متحده و ایران را جلب کند.

دوم، واشنگتن مذاکرات جدیدی را با تهران درباره توافقی «قویتر و طولانیتر» برای جایگزینی توافق اولیه آغاز خواهد کرد. برخلاف سایر کشورهای ضعیفتر که ایالات متحده در گذشته به آنها حمله کرده است، دولت ایران توانایی مقابله و تحمیل خسارات واقعی را خواهد داشت. خرید نفت چین از ایران در مارس 2021 به نزدیک به یک میلیون بشکه در روز رسید که بیشتر از هر دوره طی دو سال گذشته بود و صادرات جهانی پتروشیمی ایران نیز افزایش یافت. طراحی طرح B برای ایران نباید به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی باشد، بدتر کردن گزینه های ایران تنها در صورتی موفق خواهد شد که یک پیشنهاد دیپلماتیک معتبر نیز ارائه شود. توجه به ظرفیت های اقتصادی نیز مبتنی به همین هدف قابل توجه است و به واقعیت هایی نظیر ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ توجه دارد. به تحقیق، شناخت این عوامل در ارزیابی ریشهها، فرایندهای تصمیمگیری و نتایج سیاست خارجی اهمیت دارد.

در این عرصه ما همراه با دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات، عملیاتیسازی روند احیای برجام را در دستور کار داشته و همزمان به طور قاطعانه از حقوق مشروع و قانونی طرفها دفاع میکنیم. در طول سالهای گذشته، طیفی از تحولات و پویاییهای جهانی، مشروعیت نقشآفرینی بینالمللی آمریکا را به چالش کشیده است. چالش واقعی این است که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که تهدیدات حمله نظامی قابل اعتماد هستند، زیرا ایالات متحده یک تغییر استراتژیک طولانی مدت را از خاورمیانه و به سمت آسیای شرقی اجرا می کند. به نوبه خود، تهران قبلاً با درخواست تغییرات عمده در برجام که مانع از خروج مجدد ایالات متحده می شود، بحث در مورد یک توافق کاملاً جدید را مطرح کرده است. رئیسجمهور گفت: ما در این سه سال اخیر در یک جنگ تمام عیار بودیم و باز ملت ما مقاومت و ایستادگی کرد و بحث تولید هم توانستیم رشد خوبی داشته باشیم. وی درباره آینده توافق هسته ای گفت که «ما گرد هم آمدیم تا باور مشترک خود را تکرار کنیم که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر فعالیتهای هستهای ایران است و درباره بهترین روش برای ترغیب ایران به از سرگیری مذاکرات جدی همراه با حسن نیت بحث کردیم». بر اساس این گزارش، مشخص نیست که آیا اظهارات او به این معنی است که اگر اسرائیل اقدامات مخرب و نظامی مورد ادعا را علیه ایران انجام دهد، ایالات متحده آن را تایید می کند یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید