در عراق هم همین اتفاق افتاده است

این دیپلمات آمریکایی همچنین تأکید کرد که دولت جدید ایالات متحده به ریاست جو بایدن، امکان تشدید تحریمها علیه روسیه را بررسی خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر مجموعه سپاه را به اعتبار حوزه دفاعی و نظامی نگاه کنیم، هیچ ارتباطی بین وضع تحریمها و در تنگنا و فشار قرار گرفتن مجموعه سپاه در حوزه نظامی و دفاعی وجود ندارد. بلینکن در خصوص سیاست آمریکا در قبال روسیه در دوران بایدن گفت: روسیه یکی از اولویتهای دستور کار دولت جدید آمریکا خواهد بود و همچنان از ابزار اعمال تحریمها علیه مسکو استفاده خواهد شد. وی افزود، در صورت ناموفق بودن این تلاشها، واشنگتن باید امکان استفاده از ابزارهای اعمال فشار تحریمی را بررسی کند. باید بر واردات چین، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کرد. چنانچه از یک سو دولت بایدن سعی کرد از رویکرد ترامپ در سیاست خارجی فاصله بگیرد، از سوی دیگر اقدامی در جهت تجدیدنظر در خصوص بازگشت به یک رابطه عادی با چین انجام نداده است. البته وی مدعی شد که او با همه شیوههای به کار رفته شده از سوی ترامپ موافق نیست.

بلینکن در عین حال گفت که شخصاً تمامی تلاش خود را بکار خواهد بست تا از پایان یافتن این پروژه جلوگیری کند و از همه امکانات برای متقاعد کردن شرکای اروپایی در این راستا استفاده خواهد شد. در همه دولتهای پس از دفاع مقدس مشاهده میکنید اکثر قریب به اتفاق دستاوردهایی که دولتها به آن افتخار میکنند، پروژههایی است که موتور محرکه سازندگی آن قرارگاه خاتم بوده است. 25/8/56 کارتر پس از دیدار با شاه در واشنگتن: ما خواهان ایران نیرومند تحت رهبری شاه هستیم. مواضع مقامات آمریکا در سال 1357 18 شهریور 57 (یک روز پس از واقعه 17 شهریور)، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما خطر حوادث ایران را کوچک نمیماریم لیکن شاهد هستیم که شاه به کنترل اوضاع ادامه میهد. اگر چنین اتفاقی افتاد ارتش فوراً و قاطعانه وارد عمل شود، کودتا کند و کنترل کشور را بدست گیرد. 24/10/57 ، در پی درخواست های مکرر هایزر، ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش اعلام کرد: تمرد در ارتش سرکوب می شود. 10/11/57 ، هایرز: تیمسار قره باغی درباره حادثه ی ستاد ژاندارمری گفت که من دستور داده بودم سربازان لوله های سلاح خود را پائین آورده و به سوی جمعیت شلیک کنند.

13/11/57 ، ژنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در تماس تلفنی با هایزر سوال می کند. هایزر: ارتش در صورت فرمان بختیار اقدام به کودتا خواهد کرد. سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه امنیتسازی برای رژیم صهیونیستی با شکست داعش با خطر روبهرو شده است، یادآور شد: هماینک در کنار ارتش سوریه، یک نیروی مردمی، آموزشدیده و قدرتمند به اسم جیشالوطنی ایجاد شده است. سردارشریف با بیان اینکه امریکاییها سرمایهگذاری سنگینی روی داعش برای تجزیه کشورهای اسلامی کرده بودند، تصریح کرد: امریکا تصورش این بود که میتواند با داعش، امنیت پایداری را برای رژیم صیهونیستی ایجاد کند اما شکست خوردند. آخرین رفتار آنها هم تلاشی بود که برای تجزیه عراق در بحث اقلیم کردستان انجام دادند و تلاش کردند تا غده سرطانی جدیدی را در نزدیکی مرزهای ایران ایجاد کنند. ایران و چین در ۲۷ مارس ۲۰۲۱ «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله» را امضا کردند. این مرکز، زمینه همکاری سازمانهای تابعه در امور دینی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم میکند.

سپاه در کمک به دولتها اصول ثابتی دارد که در ذیل تدابیر مقام معظم رهبری است و در این زمینه وظایف خود را انجام می دهد. وی درخصوص شائبه فعالیتهای سیاسی سپاه و القای نگرانیهایی در این زمینه نیز تصریح کرد: به نظر میرسد در این باره یک ترس ساختگی و غیرواقعی القا شده است. حال ممکن است دولتها به خاطر انتخابات یا آینده سیاسی خود موضوعی را بیان کنند که این مربوط به سپاه نیست و سپاه نیز صبورانه در قبال این موضوعات رفتار کرده است. انگلستان نیز که در دوره دولت ترامپ کوشیده بود تا فعالیت شرکتهای چینی را در حوزههای راهبردی در این کشور محدود کند، اکنون از سرمایهگذاری چین در حوزههای غیر استراتژیک، استقبال میکند. به اعتقاد وی این تنها نظریهای است که قابلیت تبیین بهتر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران را در دوره ترامپ دارد. وی در ادامه به عقبه نژاد پرستی در این کشور اشاره کرد و افزود:علت استقبال جمهوری خواهان طرفدار ترامپ از پوتین همین موضوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید