دست آمریکا به دامان مادورو – قدس آنلاین

در هر حال آمریکا با این توجیهات عراق را اشغال کرد. آمریکایی ها به این توجیهات هم اکتفا نکردند و گفتند: صدام یکی از حامیان طالبان است. بعدها معلوم شد که این حرف آمریکاییها کاملا دورغ است و صدام هیچ گونه ارتباطی با طالبان نداشته. مارک فیتزپاتریک سرپرست پیشین بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا هم با اظهارات رهبر ایران موافق نیست. همانطور که مستحضرید در حال حاضر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده و قصد دارد که عراق را هم تخلیه کند. وقتی اوباما، تیم خود را برای جلب حمایت سناتورها به سنا فرستاد تنها چهار سناتور (از صد نفر) حاضر بودند بر فرآیندِ برجام صحه بگذارند. امروز اوضاع داخلی آمریکا تبدیل به یک بحران برای نظام آمریکا شده است. عامل دیگر شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه اوضاع داخلی امریکاست. نکته بعدی که باعث شکست سیاستهای امریکا در خاورمیانه شد این بود که آمریکا اصلا فکر نمیکرد مقاومت در منطقه شکل بگیرد.

امروز اوضاع داخلی امریکا بیش از آن چیز که ما فکر میکنیم برای دولت آن کشور مسئله ساز است. یکی از اشتباهات آمریکا این بود که انقلاب اسلامی و پیامدهای آن را در محاسبات خود نادیده گرفت و فکر میکرد دنیا به همان منوال اوایل قرن بیستم است. آمریکا برای تحقق اهداف خود چه اقداماتی انجام داد؟ در واقع کارتر با اتخاذ فرمول برژنیسکی مبنی بر اینکه خاورمیانه و آسیای جنوبی مستعد ماجراجویی ­های شوروی است، به این بحران واکنش نشان داد. به عبارتی ریگان، دکترین کارتر را که تقویت امنیت منطقه و پیگیری اهداف نظامیبود، ادامه داد. لذا آمریکاییها به این نتیجه رسیدند که میتوانند به راحتی عراق را تصرف نمایند. نتیجه انتخابات نوامبر 2020ریاست جمهوری ایالات متحده را می توان رأی مردم آمریکا به تغییر روندها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور برشمرد. اما آمریکاییها در محاسباتشان به این نتیجه رسیدند که موفق نمی شوند.

از نظر فوکویاما لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین ایدئولوژی در جهان می باشد و دیگر ایدئولوژی نمی تواند در برابر لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری ظهور کند. اولین فردی را که پس از سقوط صدام منصوب کردند با عنوان فرماندار آمریکایی عراق خطاب میکردند. میتوان گفت دولت کنونی اسرائیل پس از جنگ با حزب­ا.. وزیر خارجه وقت آمریکا گفت که این جنگ همانند زایمانی است که از دل آن خاورمیانه جدید بوجود میآید. آمریکایی ها قرار بود نفت عراق را ببرند که این خواسته آمریکا مورد قبول شرکایش اعم از فرانسه و انگلستان واقع نشد و تبدیل به عاملی برای اختلافشان هم گردید. ] و ادامه دسترسی به نفت خلیج فارس بود. در زمان او ایالات متحده با دو بحران در خلیج فارس روبه­ رو گردید. پس از عقب نشینی بریتانیا در سال 1968 از شرق سوئز، بحث جایگزینی ایالات متحده به عنوان تأمین کننده امنیت خلیج فارس مطرح گردید. لذا آمریکا بعد از 11 سپتامبر تهدیدها و دشمنان جدید را تعریف کرد و تروریسم و جنگ علیه ترور در سیاست خارجی آمریکا به عنوان کد ژئوپلتیک مطرح شود.

اسرائیل بیست سال پیش یک ستون محرک آمریکا در منطقه به حساب میآمد. یعنی غیرنظامی شدن جنوب رودخانه لیطانی، ایجاد امنیت در مرزهای شمال اسرائیل و تقویت و بسط حاکمیت دولت لبنان بر تمام خاک آن کشور می­دانست. باتوجه به نیاز روز افزون امریکا و کشورهای دیگر به نفت خاورمیانه، کنترل و تسلط امریکا بر خاورمیانه برای ایجاد هژمونی ضروری است. ]» که در آن نفت کش­ های کویتی تحت لوای ایالات متحده قرار گرفتند. بلکه صرفاً آن بخش از روابط دارای اهمیت است که امنیت کلیت منطقه را تهدید کند. چین تلاش کرده است که با کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه مانند ایران و دنیای عرب تعاملات اقتصادی گسترده برقرار کند. 3. ایالاتمتحده میتواند بهصورت چندجانبه با شرکای منطقهای و جهانیاش و در مواقعی حتی با رقبای جهانی برای رسیدگی به چالشهای مشترک کار کند. ایالاتمتحده در این مسیر تصمیم دارد جهت رسیدن به اهداف راهبردی در قبال خاورمیانه، برای متقاعد کردن متحدان و شرکای خود در خارج از خاورمیانه هم برای مشارکت در منطقه از هر ابزاری استفاده کند. در گفتگوی قبلی اشاره به این مطلب کردیم که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی برنامه تک قطبی کردن جهان را دنبال کرد. جواد منصوری: آمریکا چند اشتباه بزرگ را مرتکب شد.

دیدگاهتان را بنویسید