روابط ایالات متحده آمریکا و ایران

اقدام جدید کنگره آمریکا مبنی بر تصویب بسته پانصد میلیون دلاری برای تجهیز مخالفان میانهرو، تردیدها و نگرانیها را نسبت به نیت واقعی آمریکا در حذف داعش و تروریسم از منطقه افزایش داده است. اتحادیه عرب در اجلاس مارس سال 2007 نیز طرح صلح ابتکار عربی را، بار دیگر به اسرائیل پیشنهاد داد و دولت اولمرت بر خلاف دولت شارون، این طرح را مثبت ارزیابی کرده است. پس از آن با محور قرار دادن ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی ترامپ به ارزیابی سیاستهای فعلی و احتمالیاش در آینده اشاره خواهد شد. تحلیلهای جامعهشناختی و معرفتشناختی نسبت به نظام بینالملل و همچنین آینده آن، سناریوهای مختلف آینده اوکراین، تحریمهای وضع شده علیه روسیه و همچنین روشهای مختلف برای پایان دادن به این بحران در صدر اندیشههای نظریهپردازان امریکایی قرار گرفته بود. اما پرداختن به ابعاد این بحران از زاویه نگاه جامعه داخلی امریکا، حلقه مفقوده تحلیلها بوده که فرانسیس فوکویاما استراتژیست و نظریهپرداز امریکایی به آن پرداخته است.

تحولات مختلف که طی سالهای گذشته در ایالات متحده صورت گرفته باعث شده امریکا که از درون با چالشهایی مواجه شده است، یکی از موضوعاتی باشد که استراتژیستهای امریکایی به آن بپردازند. 4/8/57 ، کارتر در پیام به شاه به مناسبت تولد وی: مشکلات کنونی سپری خواهد شد و ملت ایران در پرتو برنامه مترقی سیاسی که آن اعلیحضرت اجرا کرده اند به صورت یک ملت نیرومند ظاهر خواهد شد. جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست اما در موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و حسابشده، استحالهی جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است. ایران در حالتی میتواند بهعنوان یک قدرت جهانی به شمار آید که شرکای تجاری متعدد خود را حفظ کند تا تمام آنها ترس از دست دادن این کشور را در ذهن خود داشته باشند. در همه این حیطه ها زمینه برای پیشرفت گسترده وجود دارد، اما مهمترین (وبه طور بالقوه خطرناکترین) حیطه بحث امنیت را در می گیرد.

«در نوشتن درباره اوکراین، سعی کردم از ارجاع همه چیز به سیاست داخلی امریکا اجتناب کنم. طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحهی قبلی اینجا کلیک کنید. ]. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسلامی؛ این معنای تغییر رفتار است. نخیر، چنین چیزی اتّفاق نمیافتد؛ متفاوت، یعنی از ارزشهای اسلامی عبور کردن، یعنی پایبندی به احکام اسلامی را از دست دادن؛ معنای متفاوت از نظر آنها این است؛ چنین اتّفاقی نمیافتد. معنای تغییر رفتار این نیست که اگر صبح ساعت هفت میآمدیم، حالا هفت و نیم یا شش و نیم بیاییم. آنها میخواهند با تغییر باور به گذشته، نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقلاب اسلامی برای از بین بردن آن گذشته، وجود نداشته است. مردم ما نسبت به رژیم فاسد و مستبد گذشته باورهایی دارند که در جنگ نرم تلاش بر این است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشتهای درخشان و زیبا تغییر یابد.

برای نمونه، رویکرد ترامپ در قبال رهبران اروپایی را که برخورد تحقیرآمیز و زنندهای داشت، قاعدتا در دولت بایدن نخواهیم دید. وی افزود: «ما جلسهای داشتیم، میتوانم آن را محترمانه و بسیار دیپلماتیک توصیف کنم». همچنین از توصیفهای ترامپ رئیس جمهور امریکا در دوره قبل از ولادیمیر پوتین انتقاد میکند، بخصوص کلماتی مانند باهوش و بسیار باهوشی که ترامپ با آنها پوتین را وصف کرده بود. از نگاه بیشتر تحلیلگران، سیاست خارجی آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بسیار منفعلکننده و ابهامآمیز بوده است. در این مقاله آمده است: استراتژیهای خوب یک حالت مطلوب را بیان کرده و چگونگی دستیابی به آن را مشخص میکنند. وی با بیان اینکه البته دولت ترامپ سیاستهای نامتعارفی داشت، گفت: حرکات این دولت چه در قبال ایران و چه در قبال دیگر کشورها برای بسیاری از ناظران در داخل یا خارج از آمریکا، غیرقابل پیشبینی بود. در سال ۱۹۹۶ نیز برای اولین بار، انتخابات ریاست جمهوری، در راستای انتخاب «مستقیم» رئیسجمهور از سوی مردم، در تایوان برگزار شد. برای من، این اظهارات غیرقابل درک است. مارک فیتزپاتریک سرپرست پیشین بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا هم با اظهارات رهبر ایران موافق نیست. تایوان با حمایت کشورهای غربی بزرگ مدتها است که به دنبال دسترسی به مجمع سازمان بهداشت به عنوان عضو ناظر است.

دیدگاهتان را بنویسید