روسیه و چین رقابت دوستانه اهداف راهبردی

بچویچ: اوه، نمیدانم. چگونه آنها با نگرش نسنجیدۀ او نسبت به سلاحهای هستهای یا تغییرات آبوهوایی برابری میکنند؟ در ادامه این یادداشت آمده است: برای درک این تغییرات و میزان آن، باید به نزدیکترین متحد واشنگتن در خاورمیانه، یعنی اسرائیل، توجه کرد. اواسط ژانویه، واشنگتن و اسرائیل دورهای از رایزنیهای “استراتژیک” را برگزار کردند که روی پرونده هستهای ایران متمرکز بود. آمریکاییها بر اساس تحلیلی که از شرایط ایران پس از اعمال فشار حداکثری و همچنین حوادث آبان ۹۸ داشتند، به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار گرفته است. بایدن سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران را شکست خورده دانست و تمایل دولتش را برای بازگشت به برجام به منظور حفظ نظام عدم اشاعه هسته ای در منطقه ابراز کرد. در هرحال این اتفاق افتاد و جالب این که آمریکاییها چندی بعد ایران را محور شرارت منطقه معرفی کردند. 3. گروه سوم، مسلمانانی هستند که نه به شدت گروه اول و نه به بیخیالی گروه دوم هستند.

مجموع موارد عنوان شده مشخص می سازد که آمریکا در دوره بایدن با اولویت دادن به دیپلماسی و از طریق ائتلاف سازی به دنبال حل و فصل مسایل منطقه خاورمیانه است تا تمرکز اصلی خود را به چین معطوف سازد. در مجموع همکاری چین و روسیه در حوزه نفت و گاز، شامل خرید، مشارکت و سرمایه گذاری علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی دو کشور، زمینههای همکاری آنها در بخش های دیگر را نیز تقویت نموده است. از آنجایی که بایدن تهدید اصلی آمریکا را چین معرفی کرده است بنابراین به دنبال آن است که کمترین درگیری در سایر مناطق از جمله خاورمیانه داشته باشد تا آسوده تر بتواند به حوزه شرق آسیا ورود نماید. در ادامه به معرفی این مقالات که از اهمیت بیشتری در حوزه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران برخوردار است پرداخته میشود. تحریمهایی که پس از آن اعمال شدهاند اغلب، اشخاص و نهادهایی خاص را هدف قرار داده و از ویژگی تأثیرگذاری کلان برخوردار نبودهاند.

با عدم دستیابی فوری این کشور به هدف مورد نظر، آمریکا از آغاز سال 98 وارد فاز جدیدی از فشارها بر ایران شده است. مقاله «فرسایشی شدن جنگ اقتصادی و بیاثرشدن تحریمهای ضدایرانی» با بررسی این موضوع به عدم دستیابی اهداف فوری آمریکا از اعمال تحریمهای حداکثری بر ایران پرداخت. دولت آمریکا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ اعمال تحریمهای همهجانبه بر ایران جهت محدود و یا عقیمکردن اهرمهای ایران در حوزههای هستهای، موشکی و منطقهای از یک سو و ایجاد نارضایتی در داخل را از سوی دیگر پیش گرفت. محور سیاست خارجی امریکا در دوره اوباما بهویژه در دوره دوم، حل بحرانهای بینالمللی این کشور در خاورمیانه و نیز حل مساله هسته­ای ایران بوده است. این کشور مردمش را در مشاغل مهم مؤسسات بینالمللی درگیر میکند. اندیشکده راهبردی تبیین- رویکرد کلی دولت ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر اعمال فشار چندجانبه و ایجاد ائتلاف بینالمللی در این مسیر بوده است.

با این حال، در حالی که دولت بایدن تمام تلاش خود را برای مقابله با تاکتیکهای فشار مسکو بر کییف انجام میدهد؛ اما در بیانیه پایانی این جلسه هیچ اشارهای به اوکراین نشد. بحران اوکراین قیمت نفت را به بالای ۹۰ دلار در ازای هر بشکه رسانده است و انتظار میرود این قیمت به بالاتر از ۹۰ دلار در ازای هر بشکه و ۱۲۰ دلار در صورت حمله روسیه به اوکراین برسد. در سال 1398 اندیشکده راهبردی تبیین با انتشار 26 مقاله به بررسی تحولات پیرامون آمریکا و سیاست خارجی این کشور در قبال ایران پرداخت. در این میان عراق کماکان شاهد حضور نظامی آمریکا خواهد بود تا دستاوردهای اشغال و تغییر رژیم در آن کشور برای آمریکا محفوظ باشد. پیلار همچنین سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد. به نظر می رسد آمریکا تلاش دارد تا ضمن حفظ عربستان به عنوان متحد سنتی خود در منطقه توازنی در نوع روابط دو کشور به وجود آورد.

دیدگاهتان را بنویسید