رویکرد آمریکا و هند در قبال چین

برای دستیابی به صنایع دفاعی و نظامی ملی باید به گزینه های انتقال تکنولوژی و تولید مشترک روی آورد. در نهایت، دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با ایران ممکن است به شدت ضروری نباشد. • مناقشات دریایی چین و هند در حال حاضر شروع شده است تا هر دو کشور بتوانند مانع از تجارت نفت و گاز دیگری با خلیج فارس شوند. مداخله مستقیم نیروی دریایی و هوایی امریکا در حراست از نفتکشهای خلیج فارس در آخرین مرحله از جنگ ایران و عراق، به بغداد فرصت مداخلهٔ بینالمللی را، که از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به دنبالش بود، فراهم کرد. امریکا و ارزیابی وسیعتر او از سیاست خارجی امریکا در سه دهۀ گذشته گفتوگویی داشته باشم. در سال 2016 روسیه و چین قراردادهایی را در زمینه همکاری نظامی-فنی با ارزش کل حدود سه میلیارد دلار امضاء کردند. این سه استراتژی آمریکا در مورد ایران بطور کامل با سه استراتژی جهانی آمریکا که پس از فروپاشی شوروی و رژیمهای سوسیالیستی اروپای شرقی و مرکزی اتخاذ شده منطبق میباشد. اتخاذ چنین تصمیمی در صورتی که ایالات متحده در هماهنگی با شرکای خود عمل کند، آسان تر خواهد بود و فشار کلی بر ایران تشدید خواهد شد. اینستکس از زمانی که بیش از چهار سال پیش توسط اتحادیه اروپا با هیاهو راه اندازی شد تا حد زیادی غیرقابل استفاده بوده است.

پافشاری ایران در مذاکرات برای احیای برجام که در وین انجام شد، نشان میدهد که محاسباتی که در سال 2015 انجام داد – مبنی بر اینکه توافق هستهای بر ادامه فشار اقتصادی ترجیح داده شد – تغییر کرده است. با استقلال تدریجی افغانستان در اوایل قرن بیستم، رقابت بین روس و انگلیس برای دسترسی به آب های آزاد و ایجاد منطقه حائل ایجاد شد. اما دولت بایدن همچنین باید برای این احتمال آماده شود که فشار دیپلماتیک و اقتصادی برای منصرف کردن ایران از پیشرفت هستهای کافی نباشد. اگر سیاستگذاران ایالات متحده درک بهتری از اهمیت برنامه موشکی بالستیک برای قابلیتهای دفاعی دولت ایران داشتند، متوجه میشدند که چرا درخواستها برای محدود کردن آن در تهران بیمعنی است. واضح است که موضوعات آمریکا با ایران به مسائل هستهای محدود نمیشود. جو بایدن، به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، یک استراتژی دو بخشی را ارائه کرد که برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران طراحی شده بود. با خاتمه دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آمریکا انتظاراتی را که در مورد اعتدالگرایی در ایران داشت بدست نیاورد ولی سیاستگذاران واشنگتن از «پیشرفتهایی که در منطقه و جهان شده بود» اظهار رضایت میکردند. همچنین، تشدید فشار دیپلماتیک بر ایران ممکن است مؤثر باشد زیرا رهبران ایران نسبت به این تصور که تهران در سطح بینالمللی منزوی است، حساس هستند.

زمانی که بایدن این سیاست را اعلام کرد، به طور گسترده تصور می شد که اولین گام، بخش آسان آن خواهد بود. به همین دلیل است که پیگیری دولت بایدن برای احیای برجام ممکن است مفید باشد، حتی اگر هدف نزدیک آن محقق نشود. رابعا از ابزارهای مشترک برای ضربه زدن به منافع آمریکا استفاده می کنند. فصل سوم به اتحاد آمریکا و اسرائیل پس از تأسیس دولت اخیر و عملکرد نهادین لابی اسرائیل در آمریکا به منظور پیوند زدن منافع واشنگتن و تل آویو میپردازد. این فصل زمینه را برای معرفی لابی یهود فراهم میآورد. به عبارت دیکر دلارهای نفتی برای تولید کالا و ایجاد اشتغال و فروش محصولات غرب به قیمتهای تحمیلی به کشورهای صادرکننده که در واقع استثمار مضاعف میباشد. راهبرد چرخش به شرق هم از توجیهاتی است که آمریکا برای خروج از منطقه استفاده میکند. بی میلی دولت بایدن برای انجام این کار قابل درک است. و به نظر می رسید که عبور از توافق توسط تهران، برای باز گذاشتن فضایی برای بازگشت به توافق هسته ای طراحی شده است.

] میتواند برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد کند، اقدام نظامی را در نظر خواهد گرفت. نه دموکرات ها و نه جمهوری خواهان علاقه خاصی به یک درگیری نظامی دیگر در خاورمیانه ندارند و کاخ سفید احتمالاً نگران است که صدور تهدیدات باعث شود دولت جدید ایران از تعامل دیپلماتیک خودداری کند. روشندل، جلیل(تابستان و پائیز 1377)، “پیمان امنیتی- نظامی ترکیه و اسرائیل”، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره­های 2و 3، سال پنجم. چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا با ایران در 25 سال گذشته به اعتراف بعضی از مقامات ایالات متحده نتوانست از گسترش بیداری اسلامی حتی در داخل اروپا و آمریکا جلوگیری کند. از دو زاویه میتوان به چالش هستهای ایران پرداخت که تقریباً از ساختار تصمیمگیری در داخل قوه مجریه آمریکا پیروی میکند. مبرهن است که ساختار نظام بین الملل در پهلوی تروریزم و انقلاب سایبری از عوامل مهم در اتخاذ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بوده و اکنون نیز این عامل در تدوین سیاست خارجی کشورها از عناصر مهم به شمار می¬رود. فصل اول با عنوان «مفهوم لابیگری و سازوکارهای نفوذ لابیگران بر سیاست آمریکا»، نگاهی به ساختار سیاسی آمریکا، تأثیرپذیری دستگاههای اجرایی و قانونگذاری این کشور از گروههای لابیگر و دیدگاههای نسبت به لابیگری در سیاست آمریکامیکند.

اگر هیچ چیز دیگری نباشد، به عنوان نشانی از حسن نیت دیپلماتیک عمل می کند و باعث می شود که شرکای ایالات متحده در اروپا و آسیا بار دیگر در هماهنگی با واشنگتن عمل کنند. و اگر جمهوریخواهان کاخ سفید را پس بگیرند، اجتنابناپذیر به نظر میرسد که یک برجام احیا شده یک بار دیگر ملغی شود. وی افزود: در یک شناخت عمیقتر، روسها بازیهای بزرگی را دنبال میکنند و کشورهای مختلف به عنوان ابزارهای این بازیهای روسیه هستند و در زمان خودش مورد استفاده قرار میگیرند. به تحقیق، شناخت این عوامل در ارزیابی ریشهها، فرایندهای تصمیمگیری و نتایج سیاست خارجی اهمیت دارد. اهمیت تایوان امروزه از بعد جدیدی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. چندین سال گذشته نشان داد که چنین اقدامی ممکن است اهمیت اقتصادی حاشیه ای برای ایران داشته باشد، به این دلیل ساده که تحریم های یکجانبه ایالات متحده به خودی خود بسیار انجام شده است. مهمترین آنها فروش نفت ایران به چین است که از سال 2020 به طور چشمگیری افزایش یافت و طبق گزارش ها با مانورهای فریبنده، انتقال نفت در دریا تسهیل می شود. خرید نفت چین از ایران در مارس 2021 به نزدیک به یک میلیون بشکه در روز رسید که بیشتر از هر دوره طی دو سال گذشته بود و صادرات جهانی پتروشیمی ایران نیز افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید