زنگ خطر برای کاخ سفید؛جنگ اتمی یک احتمال واقعی است

وی در ادامه گفت: من از مقاومت سه ساله مردم ایران در برابر جنگ اقتصادی تشکر میکنم. بحث افول هژمونی آمریکا اولین بار اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی مطرح شد؛ بهگونهای که رابرت کوهین، نظریهپرداز نولیبرال آمریکایی در کتاب خود با عنوان «پس از هژمونی» به این مسئله پرداخت. در واقع در سال ۱۹۸۶ واشنگتن بیشتر به دنبال ثبات منطقهای بود تا اغراق در تهدید روسیه، چرا که بیثباتی را بهترین بستر برای نفوذ روسها میپنداشت. میتوان گفت که امنیت ملی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی متاثر از رقابت قدرتهای بزرگ بوده است. 2/2/81 ، ریچارد پرل مشاور وزیر دفاع: به اعتقادات دولت، کنگره و سنا، نظام فعلی ایران تهدیدی جدی علیه امنیت ایالات متحده محسوب می شود. بایدن تغییرات آب و هوایی را بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا دانسته و خواستار انقلابی برای رفع آن شده است. با توجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که آمریکا در شرایط حاضر بزرگترین تهدیدات امنیتی ایران به شمار میآید. برای مقابله با این تهدیدات و افزایش ضریب امنیتی کشور می بایست تمهیدات زیر را به کار گرفت.

] بوده که رقم تجارت چین با امریکا 5 برابر حجم تجارت این کشور با روسیه بوده است. چالش بزرگ واشنگتن این است که اروپاییها را با خود در تقابل با روسیه هماهنگ کند و شاید شریکی قابلِ اتکاء در ترکیه برای محدود کردن مسکو پیدا کند. سخنران دیگراین نشست دکتر فواد ایزدی عضو هیات علمی گروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان بود که با طرح موضوع “راهکارهای اصلی آمریکا برای تقابل با ایران” انجام شد. در این راستا تعداد معدودی از کشورها به آن دست پیدا کرده اند که هند و پاکستان از جمله این کشورها هستند. پیمایشهای انجامشده در بین کشورهای اروپایی، نشان میدهد که 78% مردم در سال 2009 سیاستهای اوباما را مثبت ارزیابی میکردهاند، این رقم در سال 2012، به 63% افت کرده است. وی افزود: شما میبینید مردم چه حماسه بزرگی را آفریدند شبیه آنچه در فروردین بود و توانستند ویروس را کنترل کنند، انشاالله ما در پایان این هفته هم خواهیم دید که شرایط تغییر خواهد کرد.

عملیاتهای دوگانه این ناوهای هواپیمابر در این آبراه پرمناقشه نخستین عملیاتها در نوع خود از ژوئیه گذشته بوده و کمتر از سه هفته بعد از آنکه جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا تحلیف انجام داد، مطرح میشوند. روحانی گفت: او مسیر عوام فریبانه و پوپولیستی را ادامه داد و خدا را شکر که این شر از سر مردم آمریکا و از سر مردم منطقه کوتاه شد. روحانی تصریح کرد: ما برای کمک به مردم دستورالعمل هایی را تصویب کردیم که اینها همه اجرایی خواهد شد، صدهزارتومانی که برای ۳۰ میلیون جمعیت در نظر گرفتیم برای ماه آذر و سه ماه بعد انجام خواهد شد. با این حال، در حال حاضر، این امکان دور به نظر می رسد. و بعد از پایان جنگ تحمیلی تاکنون براندازی با شیوه جنگ سرد مدل فروپاشی شوروی سابق با فشار حداکثری (جهت سدنفوذ و تغیر رفتار ج.ا.ایران)در دستور کار قرار داده اند. و بعد از پایان جنگ تحمیلی تاکنون براندازی با شیوه جنگ سرد مدل فروپاشی شوروی سابق (باروش سدنفوذ وتغیر رفتار ج.ا.ایران)در دستور کار قرار داده اند.

به شیوه جنگ سخت) از جمله حمله به طبس، طراحی کودتای نوژه و چراغ سبز نشان دادن به رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی را در این راستا می توان برشمرد. بعد از آن به بهانه آزاد سازی گروگان­های خود حمله به طبس راه انداخت و در این توطئه نیز ناکام ماند.و با طراحی کودتای نوژه و چراغ سبز نشان دادن به رژیم بعثی برای تهاجم به ایران روی آورد. بهصراحت میتوان گفت که خاورمیانه با تاثیر درگیریها و مبارزه برسر قدرت شکل گرفته است. تحولات مختلف که طی سالهای گذشته در ایالات متحده صورت گرفته باعث شده امریکا که از درون با چالشهایی مواجه شده است، یکی از موضوعاتی باشد که استراتژیستهای امریکایی به آن بپردازند. بخصوص اینکه در دوره رئیس جمهور قبلی امریکا «دونالد ترامپ» وقایعی از درون این کشور به دنیا عرضه شده بود که در دورههای قبل پنهان انگاشته شده است. درواقع منظور کمبل از گفتن عصر تعامل با چین تمامشده این است که دولت بایدن خودش را در مسیر بازنویسی کامل پیشرفت آمریکا قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید