سردرگمی آمریکا مقابل استراتژی نظامی ایران

بنا به فرضیه مقاله، تحریم های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به عنوان یک راه حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا. وی به عنوان یک نامزد انتخاباتی از برنامههای خود برای استفاده از تجارب در زمینه تعامل با عراق، اسرائیل، سوریه، ایران و سایر کشورهای منطقه بهره ببرد. اگر سعودیها و امارات عملیات مرگبار خود را علیه این کشور آغاز نکرده بودند، انصارالله هرگز عربستان را هدف عملیات موشکی خود قرار نمیدادند. اگرچه دولت آمریکا و عربستان سعودی تبلیغات عمدهای علیه موشکهای نیروهای مردمی یمن که عربستان را هدف قرار دادهاند، انجام میدهند، اما این عملیات موشکی در مقایسه با حملات هوایی عربستان ناچیز بوده و تنها واکنشی به موشکهای سعودی بودهاند. پس از تبیین محوریت AUKUS (با وجود فضیلتهایی که داشت) توسط اوباما، دوستان آسیاییِ امریکا، قریب یکدهه در نومیدی به سر میبردند. وی ادامه داد: برای این منظور باید دو تیم مشاور وجود داشته باشد. دوره دوم سیاست آمریکا درباره ایران که از جنگ تحمیلی شروع شده و تا قطعنامه سازمان ملل و درخواست آتشبس ادامه پیدا میکند، متشکل از سیاست تضعیف نظام و براندازی آن از طریق جنگهای خارجی و منطقهای است. سئوال اصلی این است که تاثیر برجام بر سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه سیاست تحریم در برابر جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟

معمولاً چنین فرض میشود که حقوق ابزار و پشتوانهی سیاست است و آنجا که دیپلماسی اقتضا کند یا راهحلی بگشاید باید از حقوق به نفع دیپلماسی خرج کرد. عهدنامه مودّت متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع و شرکتهای دو دولت درزمینهی واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیضآمیز و همچنین آزادی تجارت است. این در حالی است که روز پنجشنبه «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا درخواست کرد «کار کثیف» سرکوب شرکتهای متعلق به دیگر کشورها به بهانه محافظت از امنیت ملی را متوقف کند. جنگ آمریکا برای خاورمیانۀ بزرگتر (America’s War for the Greater Middle East) مشهورترین کتابی است که از بچویچ به چاپ رسیده است. • این گفتوگویی است با اندرو بچویچ و در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ با عنوان «Why Obama — and every president since Carter — failed to transform the Middle East» در وبسایت ووکس منتشر شده است.

بدیهی است در پیشبرد این سیاست کثیف، جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مقاومت و پرچمدار سلطهستیزی در کانون قرار گرفته و به درگیر سازی آن با مسائل فرسایشی با همسایگان یک اولویت به حساب آید. مقاله حاضر نیز در این راستا در پی پاسخ به این پرسش است که آیا سیاست اوباما در قبال جهان اسلام انتظارات مسلمانان را برآورده ساخته است یا خیر. مادام که جنگ حقوقی ایالاتمتحده علیه ایران ادامه دارد، توأم با تلاش داخلی برای خنثیسازی تحریمها، باید یک راهبرد دفاعی مبتنی بر قواعد حقوق بینالملل طراحی کرد. این گزارش در ادامه با ارائه جزئیاتی مطالب خود را مستند میکند. پایان دادن کمکهای نظامی آمریکا به تلاشهای جنگ طلبانه ائتلاف سعودی، عربستان و امارات را به یافتن راه حلهای مسالمت آمیز به جای ادامه جنگهای نامحدود تشویق میکند. کمکهای آمریکا به جنگ هوایی عربستان سعودی و امارات در یمن شامل سوخت گیری هواپیما در حال پرواز، اطلاعات مربوط به هدفگیری و فروش حجم بالای تسلیحات است.

بیانیههای مبنی بر عدم مسئولیت از سوی مقامات دولت آمریکا مانند آن چه جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور در خصوص بی قید و شرط نبودن کمکهای آمریکا به ائتلاف و توصیه به ائتلاف برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی! مطمئنا این تعریف در حمایت آمریکا از نیروهای معارض در سوریه و تلاشهای بی ثبات سازی با هدف تغییر دولت در این کشور و مناطق دیگر صورت دیگری مییابد. 6/6/87 ، اوباما در خلال رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری: من دیپلماسی مستقیم و جدی که باعث جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی گردد و تهاجم روسیه را متوقف نماید، تجدید خواهم کرد. پس از 3 ماه سرانجام با حمله نیروهای حماس به مراکز امنیتی وابسته به ریاست تشکیلات در نوار غزه و خلع سلاح افراد آن مسأله پایان یافت. ] داشت، در موقعیتی قرار گیرد که بهناچار از اعمال تحریمها در دیوانبینالمللیدادگستری دفاع حقوقی کند. هایزر قبل از ترک تهران: دولت بختیار ممکن است در آستانه سقوط قرار گیرد.

توافق بین المللی برجام (1394)، پس از تحریم های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه زنی های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. یکی از کاربردهای مهم نظریه بازیها، سیاست خارجی کشورها است. این در حالی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله خود آمریکا، تایوان را به عنوان کشور مستقل به رسمیت نمیشناسند. برخی از مستعمرات بریتانیا در شمال آمریکا، به خاطر فرهنگ سیاسی پرتنش شان در جهان اروپا، مستثنی بودند، که به موجب آن یا استعداد ترین و جاه طلب ترین افراد جذب سیاست شدند. آیا به یک نظام بینالمللی نظر داریم که با دوقطبی یا چندقطبی یا امری دیگر تعریف میشود؟ در سالهای اخیر منطقه آتلانتیک دیگر اهمیت سابق را برای آمریکا نداشته و به نظر میرسد چشم ها معطوف به منطقه ایندوپاسیفیک شده است. حقوق با مفهوم عدالت همبستگی معنایی دارد و تأمین عدالت دربردارندهی جبران خسارت در گذشته و حال و تضمینات الزامآور برای آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید