سه گام تا همزیستی

در ارزیابی تأثیر اتاقهای فکر در سیاست دولت، دانشمندان میتوانند از راه مصاحبه یا فرستادن پرسشنامههایی هم برای اعضای کنگره و هم متخصصان اتاقهای فکر آنها را وارد بحث و گفتوگو کنند تا به میزان نقش اتاقهای فکر پی ببرند. شواهدی ازایندست هیلاری کلینتون را به این نتیجه رساندهاند که «مادام کوری بعدی در جهان امروز میتواند در کلاسهای دبیرستانی در قاهره، جاکارتا، یا موگادیشو نشسته و در پی کسب فرصتی برای کشف تواناییهایش باشد. 4. کلینتون در طول دوره وزارت خود از ۱۱۲ کشور، از چین گرفته تا زیمبابوه، دیدن کرد. وی تصریح کرد: امیدواریم دولت آینده آمریکا سیاستهای ترامپ نسبت به ایران را با صراحت محکوم کند و سیاستهای نادرستی که دولت قبل آمریکا در طول تا ۴ سال اعمال کرد را جبران کند. وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی و کار از طریق اتحادها و نهادهای جهانی، نسبت به تلاشهای یک جانبه محتاط بوده است. تحصیل زنان در کشورهای عربی نیز آمارهای جالبتوجهی دارد: دختران نسبت به پسران کمتر به مدرسه میروند و دختران 54 درصد از جمعیت کودکان محروم از تحصیل را تشکیل میدهند، رقمی که از سال ۲۰۰۰ بدون تغییر مانده است (همان).

در کشورهایی مثل اردن، لیبی، موریتانی، فلسطین، سوریه، تونس و یمن، زنان 70 درصد از جمعیت بیسواد و در کشورهای کمی توسعهیافتهتر، همچون بحرین، کویت و عمان، زنان کمی بیش از نصف بزرگسالان بیسواد را تشکیل میدهند. ]» (اسامه، 2006) در میان زنان مسلمان فوریت دارتر و ظریفتر از هر کاستی دیگری است و درنتیجه همین خصوصیت، خاورمیانه و شمال آفریقا حکم بازار تضمینشدهتری را برای «کالای» علم و فناوری آمریکا دارد. آموزش، چه در مدارس و چه در دانشگاههای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بسیاری جهات رو به بهبود بوده است. ] (2014) شکافهای میان مردان و زنان را در عوامل اساسی چون توانمندسازی و مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، برخورداری از تحصیل و سلامت و طول عمر بررسی میکند. محل تولد و غیره» تأکید میکند. این اولین چارچوب حقوقی و سیاسی است (شومیکر، 2012) که تأکید میکند «مشارکت و حمایت از زنان بهعنوان عاملان صلح و ثبات در رأس تلاش آمریکا برای توسعه امنیت، پیشگیری، واکنش و حل نزاع و بازسازی جوامع است» (تأکید افزودهشده).

6- اجتناب از مداخلات بی­رویه و بیان اظهارات نسنجیده پیرامون مسائل عراق از سوی مقامات سیاسی و نظامی ایرانی؛ چراکه برخی از اظهارات تحریک آمیز، بارها واکنش مقامات عراقی را برانگیخته است. روسیه به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ طی سالهای اخیر تلاش کرده است نقش فعال و موثری در مورد مسائل و تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشد، به طوری که به جنگ سوریه ورود پیدا کرد و از طرفی با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مراودات و تعاملات گستردهای را آغاز کرد. در این میان فن آوری هستهای روسیه به عامل جذابی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه بیشتری برای همکاری با روسیه در این زمینه از خود نشان میدهند و از طرفی مسکو نیز با رویکردی مثبت به این واکنش، میکوشد به این نیازها پاسخ دهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسشی است که اساسا استراتژی سیاست توسعه هستهای روسیه در خاورمیانه چیست؟

ایران برای انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2021 درگیر مسائل داخلی خود خواهد بود. چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را میربایند و غصب میکنند؟ در این تحریمها شاهد هدف قرارگرفتن امنیت ملی ایران و تضعیف آن، تحریم افراد، اشخاص، اقتصاد ایران، بانکها، نیروی نظامی و دفاعی و همچنین نفت ایران هستیم و این سبب کنش سلبی شدیدی از سوی ایران شده است. در آخرین مرحله، دونالد ترامپ شرایط اضطراری در روابط آمریكا و ایران را در تاریخ 12 نوامبر 2020 تمدید نمود. در این مقاله به این سوال پرداخته شده است که تأکید مکرر مقامات آمریکا به خصوص دونالد ترامپ بر مذاکره ناشی از تغییر راهبرد این دولت است یا یک عقبنشینی تاکتیکی و مکمل سیاست فشار حداکثری است. نویسنده در این کتاب از منظر انتقادی به مسئله پرداخته و تأثیر اقتصادی چین بر امور جهانی را در پنج فصل مورد واکاوی قرار داده است. نظام در حال تغییر جنسیت، حاصل شبکهای از ایدهپردازیها، کارسازمانی و مجموعه برنامههایی است که مفهوم «جایگاه زنان» را ساخته، پرداخته و آن را بهعنوان یک پروژه جهانی از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۵ تثبیت نمودند.

بولتن آمریکایی دانشمندان اتمی در مقاله ای نوشت: دولت بایدن گفته است که بررسی کامل روابط تجاری و اقتصادی با چین را انجام در دستور کار قرار خواهد داد. در جبهه اقتصادی تعرفههای ناپخته ترامپ به سازندگان، مصرفکنندگان و کشاورزان آمریکایی به همان اندازه یا بیشتر از فشاری که به چین وارد میکند، ضربه زده است. مادلین برودین، ستون نویس روزنامه گاردین (۲۰۱۱)، معتقد است، هیلاری کلینتون موفق شد موضوع حقوق زنان را به «موضوع حیثیتی» آمریکا در سیاست خارجی بدل کند. ایالات متحده ارتباط معناداری میان پیشبرد حقوق و آزادی زنان و بهاصطلاح «رسالت» خود در صیانت از صلح جهانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم متصور بوده­است. آمریکا ترکیه را در عملیات قبرس تحریم کرد. او همچنین تاکید کرد که سیاست ترامپ را در قبال پکن اتخاذ نخواهد کرد و بر قوانین بین المللی تمرکز خواهد داشت. اساسا روسیه و چین کشور هایی هستند که به عنوان یک اصل بنیادین در سیاست خارجی وارد ائتلاف به معنایی که در سیاست بین الملل بحث شده نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید