سیاست آمریکا در منطقه خزر

در ان مقطع تحرکاتی را علیه سوریه به راه انداختند تا اینکه جنگ 33 روزه لبنان شروع شد. سیمبر، ر.، 1389. سیاست خارجی آمریکا و تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. معرفی آمریکا به عنوان تنها عامل بحرانزای منطقه از سوی ایران سیاستگذاران سیاست خارجی را از درک مناسب تعاملات و مناسبات قدرت منطقهای و جهانی دور می سازد و سیاستگذاری آنان را انفعالی و ناکارآمد میکند. بر این اساس آمریکاییها از درک دلایلی که این مردم کشورهای دیگر برای افزایش امنیت خود انجام میدهند ناآگاه هستند و آن اقدامات را درک نمیکنند. دو کشور انگلیس و آمریکا بر زندگی مردم و دولت های غرب آسیا تاثیرگذارند و شناخت لایههای پنهان “رابطه ویژه” انگلیس با آمریکا کمک کننده به سیاست خارجی است. همچنین انتقال اسلحه به منطقه به ویژه به عربستان سعودی افزایش یافت. توجه استراتژیست¬های ایالات متحده که بارک اوباما و دونالد ترامپ نیز با آن¬ها هم-نظر بودند از مجموع حوزه نوهارتلند(سرزمین¬های عربستان و کشورهای عربی همجوار) و هارتلندنو(ایران و پیرامون) به هارتلند علیا (چین) معطوف شد.

] خارج شد تا نشان دهد که دونالد ترامپ بدون توجه به همه نقدها همچنان سیاست خود که همان یکجانبه گرایی است را پیش می برد و به این خطوط کلی سیاست خارجی خود باوری متقن دارد. اما قاسم خود در سال ۱۹۶۳، در کودتای مشترک ناسیونالیستهای عرب و بعثیها (از جمله صدام حسین، رییسجمهور آیندهٔ عراق) سرنگون شد. اما این اشتباه است که فرضیه هایی درباره رویکرد پکن در خاورمیانه را بر اساس رفتار قاطعانه اش در شرق آسیا و جاهای دیگر بنا کرد. اگر این اتفاق میافتاد عملا نمیتوانستیم دیگر تعریف یک حکومت قانونی را درباره افغانستان بکار ببریم. اظهارات مطرح شده درباره ابطال آن “در همکاری با کنگره” تضمینی بر غیرممکن بودن آن است». اگر به دنبال تفاوت عمده در عملکرد بایدن هستید آن را نباید در خاورمیانه جستجو کنید این تغییرات رفتاری بیشتر در روابط با شرق آسیا، اتحادیة اروپا و سازمان­های بین­المللی قابل مشاهده است نه در خاورمیانه. در ایران، نه به دنبال تغییرات ساختار سیاسی هستند و نه آن را امکانپذیر میدانند.

وزیر خارجه وقت آمریکا گفت که این جنگ همانند زایمانی است که از دل آن خاورمیانه جدید بوجود میآید. با این همه، امریکا بر خلاف بریتانیا هیچ وقت رسماً این معاهده را امضا نکرد. غیر از مراکزی که مدیریت آنها با اشخاص روحانی است، مراکزی نیز وجود دارند که اداره آنها با اشخاصی است که هیچ سنخیتی با اسلام و شیعه ندارند، بلکه ضد علمای اسلام و از لحاظ سیاسی، ضد دولت ایران هستند. به عنوان مثال به حملة ایالات متحده به عراق در سال 2003 با وجود مخالفت سازمان­های بین­المللی و اکثر قدرت­های دیگر و همچنین خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس در دوران ترامپ میتوان اشاره کرد. برخی کشورها خود را به عنوان منطقه پوشالی راهبردی در برابر اصولگرایی اسلامی و توسعهطلبی روسی معرفی کردهاند. گروههای مذهبی به خصوص پروتستانهای اونجلیکال و کاتولیکها، مواضع سرسختانهای را در برابر موضوعاتی چون همجنسگرایی، سقط جنین و آموزش مختلط در مدارس آمریکا، اتخاذ کردهاند. البته عدهای در دستگاه حاکمیتی آمریکا نظر به تسلط بر ایران را داشتند.

یکی از آثار اقدام ایران در پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا، تقویت قدرت بازدارندگی ایران است. سید محمود موسوی به تشریح شرایط خاورمیانه پرداخت و گفت: منطقه غرب آسیا یکی از پرچالش ترین و همچنین پر اهمیت ترین مناطق جهان محسوب می شود. یکی از زمینه­های مورد اختلاف بین کشورهای عربی ساحل مدیترانه با شرکای اروپایی، تعریف متفاوت آنها از تروریسم بود. در این پژوهش سعی شده تا نگاهی داشته باشیم به نقش رسانه در پیشبرد قدرت نرم ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانه، همچنین میزان موفقیت آن کشور در رسیدن به این هدف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. حضور آمریکا در عراق را میتوان حضور یک متحد پنهان و شریک دست و دلباز اقتصادی برای هزینههای هژمونی ایران در عراق قلمداد کرد که از سوی ایران نادیده گرفته شده و حتی مورد شبیخون قرار میگیرد. به عبارتی حوزه جغرافیای سیاسی تا آن جا گسترده می شود که دشمنان نظم جهانی حضور دارند.

دیدگاهتان را بنویسید