سیاست امریکا در ایران و عراق؛ مفید یا مضر؟

برخی از رهبران بخش خصوصی آمریکا از بایدن قطع امید کردهاند و امیدوار هستند که کنگره خواسته آنان را برآورده کنند. رئیس یکی از شرکتهای خصوصی بزرگ آمریکا گفته است که امیدوار است که دولت یا کنگره به نظر آنان گوش دهد، چون به گفته او فرصت اصلاح روابط تجاری با چین رو به پایان است. در منطقهای که در آن گاهی اتحادها شکننده به نظر میرسند (موضوعی که به ویژه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ صادق بود)، AUKUS نشان از سختترشدن و تحکیم رویکردهای امریکایی دارد. فعلا کنش¬های اعلانی و اعمالی دولت ایالات متحده آمریکا نشان می¬دهد که اولویت سیاست خارجی آن کشور مقابله و ایجاد چالش برای رشد فزاینده کشور چین و ایجاد فشار بر روسیه می¬باشد. برخلاف ایالات متحده امروز، چین از کشورهای منطقه نمیخواهد که نظامها و ارزشهای سیاسی خود را تغییر دهند، آنها را به دلیل کوتاهی در این کار تنبیه کنند، یا خواستار روابط انحصاری با آنها باشند.

چین ایالات متحده امریکا را به بیمسوولیتی در مهار ویروس در امریکا و جهان خوانده است و این ادعای چین یک زنگ خطر برای نفوذ و سیاستهای خارجی امریکا در منطقه و جهان است. اروپا و جهان عرب امیدوارند که موقعیت کنونی امریکا در خاورمیانه سبب رغبت بیشتر ایالات متحده برای کمک به حل مناقشه خاورمیانه شده باشد. مکزیک تاریخ طولانی و پرتنشی با ایالات متحده داشته و چندین بار شاهد تجاوزات امریکا به خاک خود بوده است. آنها امکان گردآوری اطلاعات را داشته و میتوانند نیروهای ویژهای مستقر کنند و ماهها در اعماق اقیانوس آرام یا اقیانوس هند کمین کرده و تهدیدهایی که ممکن است برنامهریزان چینی در آنها دخیل هستند، شناسایی کنند. سال پیش سربازان این کشور در مرز با هند درگیر شدند. بعضا سیاستمداران کشورهای قربانی بدون در نظر گرفتن قدرت نفوذ انگلیس در کاخ سفید، مستقیم با قدرت سخت آمریکا درگیر میشوند که در پایان کار عاقبت کشورهای ویتنام و ژاپن و آلمان از مثال های بارز در تایید نظریه است.

به نظر شما دلیل این کار آمریکا هزینههای اقتصادی است که متحمل شده یا اینکه دلایل دیگری دارد؟ به نظر می­رسد که ترتیب بندی فوق به میزان قابل توجهی دستخوش تغییر و دگرگونی گردد. وسوسه شدن برای استفاده از اختیارات ریاست جمهوری قابل درک است ،ولی بایدن در حوزه سیاست خارجی باید این اصل را احیا کند که حوزه سیاست خارجی و داخلی جدای از یکدیگر هستند . اما به هر حال این دریغکردن روش خوبی برای نشاندادن خشم چین بوده است. اما تاکنون نتایج این مرور اعلام نشده است. اروپا، آسیای میانه، آفریقا، امریکای لاتین و آسیای جنوبشرقی به طور فزایندهای به زمین بازی این دو کشور تبدیل شده است. با استناد به تشبیهات قبل از جنگ جهانی اول، که در آن (به طور کاملاً نادرست) گفته شده بود وابستگی اقتصادی بین قدرتهای اروپایی، جنگ را غیرممکن می کند. ارزشهای سیاسی، سیاستهای اقتصادی، الگوهای حاکمیتی و سنتهای فرهنگی به طور فزایندهای در این رقابت ژیوپولیتیک به مهمات تبدیل میشوند. این موضوع، اهمیت واقعی AUKUS را به عنوان گامی به سوی توازن قدرت در اقیانوس آرام نفی میکند.

جنگ هسته ای میان قدرت های هسته ای از زمان گسترش سلاح های هسته ای رخ نداده است؛ دقیقاً بر حسب این که تخریب بسیار بزرگ و وحشتناک خواهد بود. موضوع مهم، چگونگی تکمیل قدرت سخت AUKUS با مشارکت مورد نیاز برای تجارت با چین و همکاری با این کشور است. اما دولت بایدن بدون اینکه رسماً از این توافق خارج شود، به آن عمل نیز نکرده است، و دولت چین هم نسبت به این مسئله بیتفاوت بوده است. بایدن البته قصد ندارد کاملاً به سوی تجارت آزاد حرکت کند و دست از حمایتگری بردارد، ولی گفته که سیاست «اول آمریکا» را به سیاست «اول کارگر» تغییر خواهد داد، اما مشخص نکرده مختصات این تغییر چیست. صحبتها بر سر «اقیانوس آرام آزاد و باز» است؛ برنامهای جهت رویارویی با چین قاطع. دولت بایدن تلاش کرده است علاوه بر اقدامات بشردوستانه، یک استراتژی منسجم برای مبارزه با نفوذ ایران و روسیه در سوریه ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید