سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با روی کار آمدن «بایدن

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه کاخ سفید را ترک خواهد کرد، در پایان ماه فوریه سال پیش توافقی با طالبان امضا کرد که هدف آن پایان دادن به طولانیترین جنگ آمریکا بود. ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که قدرت سفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگریها کرده اگر جشن بگیرد حق دارد. نامزد پست وزارت خارجه آمریکا در دولت بایدن، میگوید که دونالد ترامپ از بابت اتخاذ رویکردی سختگیرانه در برابر چین حق داشته است. استاد دانشگاه آکسفورد تاکید کرد که با توجه به شرایط، ایران حق دارد خواهان بازگشت آمریکا به برجام باشد اما به هر حال تهران و واشنگتن با سیاستهای محتاطانه به توافق میرسند. به نظر میرسد ایران و آمریکا با سیاست فعلی محتاطانه امتیاز دادن و گرفتن، به نوعی توافق خواهند رسید. خودشان گفتند: هدف، تغییر دادن نظام سیاسی و سازوکار سیاسی است. آمریکائیها مرتب پیغام میدهند ــ گاهی مینویسند، گاهی پیغام میدهند ــ که ما قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم؛ به ما اینجور میگویند.

] قاسم سلیمانی امنیت ما را تضعیف کرد. اما به نظر نمیرسید رهبران شوروی خیلی هم به این رژیم جدید عراق دل بسته باشند، برخلاف دولتهای غربی و دولتهای منطقه، که تحت تأثیر فضای جنگ سرد نفوذ کمونیستها و شوروی را بر قاسم زیاد از حد تخمین میزدند. ایالات متحده وسواس زیادی نسبت به ایران دارد، اما رهبران سیاسی و سیاست گذاران آمریکا اغلب دیدگاهی تحریف شده از اهداف و تواناییهای دولت ایران دارند. 6/11/89 ، اوباما: به دلیل تلاش دیپلماتیک برای تاکید بر عمل کردن ایران به تعهداتش، دولت ایران اکنون با تحریمهای سختتری روبهرو است؛ تحریمهایی که از همیشه سرسختانهترند. ملتی که زیر فرمان آنها نباشد، بر طبق میل آنها عمل نکند، بر طبق سلیقهی آنها در ممشای خود عمل نکند، مغضوب آنها است. آمریکا در گذشته خود را تنها قدرت تعیینکننده دستورکارهای منطقهای میدانست و در عمل هم سالها اینگونه بود که آمریکا تعیین میکرد چه اتفاقی باید در منطقه بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. باید به دقت بررسی کنیم که واقعاً در مورد چه چیزهایی مذاکره شده.

سفارت دوفاکتوی آمریکا در تایوان اواسط خردادماه نیز از سفر سه سناتور دیگر آمریکایی به تایوان و گفتگو با مقامات دولتی بلندپایه این جزیره خبر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مه ۲۰۱۸ سفارت آمریکا در تل آویو را به قدس منتقل کرده و این شهر را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. در جلسه شب گذشته همچنین نامزد جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا نسبت به بقای سفارت واشنگتن در قدس اشغالی و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان «پایتحت رژیم صهیونیستی» متعهد شد. این استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره رویکرد دولت جدید آمریکا به ویژه در مورد ایران عنوان کرد: رئیسجمهور بایدن در تحقق تعدادی از وعدههایی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد، تأخیر داشته است. بلینکن خاطرنشان کرد: ما از ابتدای کار با متحدانمان در خاورمیانه از جمله اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مشورت خواهیم کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: واضح است که دولت بایدن مشتاق است به ایران در مورد برخی از تحریمها تخفیف دهد و به توافق هستهای بازگردد. این یادداشتها اساس رویکرد بایدن را شکل میدهند. در این خصوص من به یاد خرد سیاسی میافتم که امام خمینی از آن استفاده کرد و طی آن با دیکتاتوری صدام حسین صلح کرد.

این سیاست در مورد کشور ما، که تنها دولت مستقل خاورمیانه بود، در چهارچوب اقدامات بهظاهر خیرخواهانه در دورة محمدشاه قاجار اجرا شد. وی در ادامه گفت: آمریکا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ اعتماد نه تنها دشمنان بلکه متحدانش را نیز از دست داد که دولت بایدن علاقه زیادی به بازسازی آن دارد. اما به نظر میرسد که او فکر میکند تنها با ارائه تصویری شکستناپذیر از خود میتواند این کار را انجام دهد. در سالهای اخیر منطقه آتلانتیک دیگر اهمیت سابق را برای آمریکا نداشته و به نظر میرسد چشم ها معطوف به منطقه ایندوپاسیفیک شده است. را به حضور ایالات متحده آمریکا در کشورهای همسایه ایران معطوف کنند. آنگونه که اشاره شد، اتحاد جماهیر شوروی یکی از عوامل موثر در نظم بینالملل بوده و در تدوین سیاست خارجی امریکا نیز تأثیرگذار بوده است. مسئولان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از آغاز مرحله اول خروج نظامیان خارجی از افغانستان در 29 آوریل خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید