سیاست های نفتی آمریکا در ایران

2- “اقدام یک جانبه” که به طور مشخص برای عراق تجربه شد و سیاستی مغایر با رویکرد خود محدود کنندگی آمریکا در پس از جنگ سرد به حساب می آید. با عنایت به آنچه گذشت مشخص گردید که آمریکا بر اساس محاسبه هزینه و فایده در نظر دارد چرخش راهبردی از خاورمیانه به سوی شرق آسیا نماید. 3- “دموکراسی سازی” به عنوان هدف نهایی و غایی حضور آمریکا در منطقه که بیشتر راهکاری بلندمدت محسوب می شود که با تحول در محیط سیاسی و فرهنگی منطقه تهدیداتی همچون تروریسم را کاهش می دهد. ] نارضایتی کشورش از وابستگی نظام مالی بین­المللی به دلار آمریکا را اعلام کرد و حمایت از گسترش استفاده از حق برداشت مخصوص، به عنوان نقدینگی بین­المللی را اعلام کرد. آمریکا در استراتژی خود در سیاست خارجی همواره به اصل توازن قوا به عنوان یک اصل مهم برای تامین منافع خود در منطقه از جمله تضمین جریان آزاد نفت و انرژی و حفظ امنیت اسرائیل نگاه کرده است. بنابراین، چین، با گذشت هروز درمیابد که محدود سازی چین با ایجاد موانع در برابر آن، به هدف جلوگیری از رشد روزافزون این کشور از جانب امریکا، بیشتر از گذشته اعمال میشود. در مجموع باید بیان داشت نظم جدید مورد نظر حاکم بر خاورمیانه توسط آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است.

در واقع، فقط محل جغرافیایی نیروهای آمریکایی تغییر نمیکند، بلکه ماهیت و مسئولیتهای این نیروها نیز طبق دکترین جدید امنیت ملی متحول میشوند. ترامپ که در مبحث کاهش شدید مهاجرت قانونی و غیرقانونی بسیار فعال بوده، اقدامات اجرایی بسیاری برای تغییر سیاست پناهندگی، اخراج و ویزا انجام داده است. برای تحلیل رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورهای خاورمیانه و همسایگان خلیج فارس، باید نگاهی به سخنرانی بسیار مشهور اوباما در سال 2009 در قاهره انداخت. کابینه اسماعیل هنیه به دلیل تحریم­های خارجی با مشکلات بسیاری رو به رو شد و دعوت از جنبش فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی نیز بی­نتیجه مانده بود. پیامد دیگر، درخواست­های مکرر برای تشکیل کمیته تحقیق با هدف بررسی عوامل شکست بود. در میان مستشاران امریکایی که در براندازی دولت مصدق شرکت کرده بودند، ژنرال نورمن شوارتسکف از همه بیشتر سهیم بود. عملکرد رئيسجمهور اوکراین که در روزهای اخیر با فشارها و پیشنهادها برای خروج از کییف مخالفت کرده است، در شبکههای اجتماعی فارسیزبان با استقبال گستردهای مواجه شده است و بسیاری از کاربران در توییتر از مقاومت او تمجید کردهاند.

اسرائیل هم منافع خاص خود را پیگیری میکند و در برابر تلاشهای آمریکا برای ممانعت از پروژههای شرکتهای چینی مقاومت میکند. تعقیب میشد. نقش سایر قدرتهای فرامنطقهای، از جمله چین و روسیه، تا پیش از تحولات بیداری اسلامی را میتوان نقشی حاشیهای و حمایتی نیمبند از سیاستهای کشورهای محور مقاومت دانست. به نظر میرسد یکی از مهمترین چالش های بزرگ آمریکا در خاورمیانه موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران باشد. به همین دلیل رقبا و دشمنان منطقه ای ایران به دنبال بزرگنمایی امتیازات کسب شده کشورمان در متن برجام هستند و تمام تلاش خود را در جهت ممانعت از اجرای موفقیت آمیز آن به کار بسته اند. در این رهگذر، اتخاذ راهکارهای متنوع سیاسی ، اقتصادی و امنیتی جهت مدیریت و کنترل تحولات منطقه ای باید در دستور کار سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. به ادعای فارن افرز، علاوه بر حرکت به سوی اقتصاد خودکفا، ایران اکنون به دنبال اعمال نفوذ اقتصادی بیشتر در خاورمیانه است، به ویژه در کشورهایی که دارای نفوذ سیاسی است. اعتمادسازی جمعی از طریق ایجاد و افزایش اعتماد و اقبال کشورهای منطقه به سازما ن ها و سازوکارهای چندجانبه منطقه ای از طریق تعامل و هماهنگی با به کارگیری دیپلماسی شفاف و واقع گرایانه .

آمریکا در مسیر ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه، با مشکل قدرت یابی نیروهای اسلامی روبرو است. نهادسازی منطقه ای از طریق ایجاد سازمانها و سازوکارهای چندجانبه منطقه ای جدید از طریق تعامل و تأثیرگذاری بر سیاست خارجی سایر بازیگران منطقه با به کارگیری دیپلماسی فعال دو و چندجانبه. آیا چنین اقداماتی توسط دولت جدید ایالات متحده نباید به طور خودکار وضعیت را بدتر کند؟ جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به الگوی جدید مداخلاتی آمریکا در خاورمیانه راهبردهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود را سامان دهد. بر اساس دکترین جدید امنیت ملی آمریکا، نیروهای نظامی این کشور در منطقهی آسیا ـ پاسفیک متمرکز خواهند شد. تغییر رویکرد قارهای آمریکا از منطقهی خاورمیانه به پاسفیک، متأثر از چندین عامل به هم مرتبط بوده است. سومن عامل تغییر به شکست راهبردهای مداخلهجویانهی واشنگتن در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا مربوط م شود. ایالاتمتحده در این مسیر تصمیم دارد جهت رسیدن به اهداف راهبردی در قبال خاورمیانه، برای متقاعد کردن متحدان و شرکای خود در خارج از خاورمیانه هم برای مشارکت در منطقه از هر ابزاری استفاده کند.

اگر سیاستگذاران ایالات متحده درک بهتری از اهمیت برنامه موشکی بالستیک برای قابلیتهای دفاعی دولت ایران داشتند، متوجه میشدند که چرا درخواستها برای محدود کردن آن در تهران بیمعنی است. اوباما تلاش کرده است تا با ملحوظ کردن خواسته های اسرائیل راه حلی برای کشمکش فلسطینی ها و اسرائیل پیدا کند. رویترز مدعی شده که آمریکا تانکرهای نفتکش ایران را مصادره کرده که این اقدام دزدی دریایی است. در سطح منطقهای، بیداری اسلامی بیش از هر زمان دیگری موازنهی قدرت در خاورمیانه را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است. تغییر الگوی مدخله گری آمریکا در خاورمیانه هم نحوه نقش آفرینی متحدین استراتژیک آمریکا و هم رقبای این کشور را در این منطقه دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد و منجر به باز آفرینی مجددتوازن قوا خواهد شد. ] آمریکا را مبنایی برای توجیه اقدامات تحریمی خود قرار دهند و از دیوان بخواهند در همین مرحله از رسیدگی، حکم به عدم صلاحیت خود دهد.

دیدگاهتان را بنویسید