عوامل موثر بر سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه

اتخاذ چنین سیاستی میتواند منجر به تعارضی میان رویکردهای سیاسی و حقوقی دولت جدید آمریکا در قبال مسئلهی تحریمها شود. چین و آمریکا از بازیگران مهم در موضوع پرونده ی هسته ای به شمار می روند که نقش آنها در قبال اینپرونده غیرقابل انکار است. سخنان رئیسجمهوری آمریکا در ادامه سیاست «ابهام راهبردی» آمریکا در قبال چین بر سر مساله تایوان ارزیابی شد. البته ارزیابی این تحلیل به بررسی و آزمایشهای بیشتری نیازمند است منتها پیشفرض آن این است که مبنای شکایت ایران از آمریکا در دیوان با برجام و مذاکرات هستهای یکی است. ایسنا- ارزیابی جنابعالی از توسعه روابط ایران و چین با توجه به این که سند همکاریهای دو کشور نیز به امضاء رسیده،چیست؟ این در حالیست که جنس تفویض اختیار در نظامهای سیاسی مردمسالار مشابه آنچه در کشورهای اروپایی مشاهده میشود متفاوت است. بیانیههای مبنی بر عدم مسئولیت از سوی مقامات دولت آمریکا مانند آن چه جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور در خصوص بی قید و شرط نبودن کمکهای آمریکا به ائتلاف و توصیه به ائتلاف برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی!

مطمئنا این تعریف در حمایت آمریکا از نیروهای معارض در سوریه و تلاشهای بی ثبات سازی با هدف تغییر دولت در این کشور و مناطق دیگر صورت دیگری مییابد. یکی از مخربترین بخشهای جنگ، حملات هوایی نیروهای هوایی عربستان سعودی و امارات است. هر دو کشور در زمینه ارتقای گفتگوهای درون افغانی همکاری کردهاند و پس از پایان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این زمینه همکاری تشدید خواهد شد. مقامهای آمریکایی گفتهاند گزینههای بیشتری برای تثبیت قیمت انرژی روی میز باقی مانده است؛ اما جزئیاتی درباره این گزینهها ارائه ندادهاند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، پیشازاین گفته بود هدف از این گفتوگوها مذاکره درباره «امنیت انرژی» و اتباع زندانی ایالات متحده است. شایان توجه اینکه، آمریکا با بزرگنمایی خطر تروریسم در سطح ملی باهدف افزایش محبوبیت و در سطح بینالمللی برای تثبیت هژمونی و رهبری بر جهان از آن بهرهبرداری کردهاند. به همین دلیل واشنگتن در جنایات بین المللی عربستان همانگونه که در گزارش سازمان ملل آمده مشارکت میکند. همهی این دستاوردهای سیاسی و اقتصادی، تایوان را به الگویی آسیایی برای توسعه مبدل ساخت که ثابت میکرد، بر خلاف مدل توسعه چین، پیشبرد توسعه اقتصادی و اصلاحات دموکراتیک در تقابل با یکدیگر نیستند. حسن روحانی در چهارمین و آخرین روز از سفر خود به نیویورک، در پاسخ به سؤال خبرنگار نیویورک تایمز دربارهٔ دستاوردهای این سفر، گفت: میخواهم این سفر اولین گام برای رابطه بین دو ملت بزرگ ایران و آمریکا باشد.

همانطور که سناتور کونز میگوید: «ما باید برای همزیستی، رقابت و همکاری با چین تلاش کنیم و هر سه گزینه ممکن است.» گام اول برای دولت آمریکا کنار گذاشتن لفاظیها و راهحلهای افراطی است. مادورو هم این گفتوگوها را «محترمانه، دوستانه و بسیار دیپلماتیک» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات ادامه خواهد داشت. باید توجه داشت که مناسبات میان حقوق و سیاست پیچیدهتر از گزارههای مطلقِ از پیش تعیینشده است و در مواردی دُرست برعکس؛ سیاست اقتضا میکند که دیپلماسی از تبدیل اختلافات سیاسی به اختلافات حقوقی پشتیبانی کند. برای نظارت و تأیید اجرای توافقنامه توسط ایران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم خواهد داشت. آنچه میخواهیم نظمی بینالمللی است که در آن چندین بازیگر اصلی وجود دارد که باید تمام دغدغههایشان لحاظ شوند. چنین به نظر می­رسد که دولتمردان عراقی تلاش می­کنند مواضع عراق جدید در مورد اسرائیل و مسئله فلسطین را در قالب موانع کلی اتحادیه عرب دنبال کنند. مادام که جنگ حقوقی ایالاتمتحده علیه ایران ادامه دارد، توأم با تلاش داخلی برای خنثیسازی تحریمها، باید یک راهبرد دفاعی مبتنی بر قواعد حقوق بینالملل طراحی کرد.

گفتوگوها با ونزوئلا که دارای ذخایر عظیم نفتی است، در بحبوحه تحریمهای ایالات متحده و متحدانش علیه روسیه در پی حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین صورت گرفت. فشارها به جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، برای تحریم نفتی روسیه نتیجه داد و او در دور جدید تحریمها به علت اشغال خاك اوكراین از سوی روسیه اعلام كرد كه واردات نفت از این كشور را ممنوع میكند. ] داشت، در موقعیتی قرار گیرد که بهناچار از اعمال تحریمها در دیوانبینالمللیدادگستری دفاع حقوقی کند. در جریان مبارزات انتخاباتی، جو بایدن صریحاً گفت که «جنگ تجاری علیه چین نتیجهای نداشته است». در سیاست خارجی امریکا و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق و مطرح کردن”طرح خاورمیانه بزرگ”گردید. دولت بایدن در حال مذاکره با تولیدکنندگان بزرگ نفت در سراسر جهان ازجمله عربستان سعودی بوده است؛ اما هنوز هیچ توافق جدیدی برای افزایش تولید نفت و كاهش قیمت آن اعلام نشده است. بدون تردید یهودیان. بدون توجه به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رئیس جمهور آمریکا در آن اتاق کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمیتواند بدون جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهم پایدار برسد.

در کمپ دیوید یک سال بعد، یک کارتر تنبیه شده به جای یک راه حل جامع که شامل یک قطعنامه برای مشکل فلسطین می شد، یک توافق صلح جداگانه بین مصر و اسرائیل را دنبال کرد. طبق گزارش اندیشکده آمریکایی؛ در شرایطی بایدن برای عقبنشینی از خاورمیانه برنامهریزی میکند که ایران در کل منطقه نفوذ قابل توجهی دارد و خود را برنده اصلی خروج آمریکا از منطقه میداند. در حال حاضر حساسیت و عقدههای آمریکا در رابطه با ایران بنیان اصلی سیاست آمریکا در یمن است. حقوق با مفهوم عدالت همبستگی معنایی دارد و تأمین عدالت دربردارندهی جبران خسارت در گذشته و حال و تضمینات الزامآور برای آینده است. گزارش سازمان ملل نشان میدهد از لحاظ رنجهای انسانی، از جمله رنجهایی ناشی از نقض قوانین بین المللی جنگ، امارات مسئولیت بسیار بیشتری دارد. با در نظر داشتن این امر که عملیاتهای امارات در یمن با همکاری آمریکا انجام میشود، باید گفت که اتهام نقض حقوق بشر بیشتر متوجه سیاستگذاران و جامعه آمریکاست. قیام مردم یمن ریشه در مسائل بسیار محلی دارد که تهدید کننده امنیت منطقهای نبوده و نیست. آمریکا در جنایات هوایی دخالت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید