مرکز تفکر نسل سوم انقلاب

ترامپ افزود: بایدن خط لوله انرژی ما را رد کرد اما خط لوله انرژی روسیه را مورد تأیید قرار داد که من به طور کامل آن را متوقف کرده بودم. • چین برای جلوگیری از احساس مشتریانش مبنی بر اینکه فروش تسلیحات به آنها متضمن تعهدات دفاعی است، به طور فزایندهای در فشار خواهد بود. بدون شک این رقابت عامل مؤثری بود در تصمیمگیری امریکا برای دخالت در دعوای شاه و مصدق در اوایل دههٔ ۱۹۵۰. ] نمیتوانند بدون ترس از دشمن خارجی بسر برند، زیرا این برگ انجیر پوشاننده شرمی هست که آنها را از لحاظ اخلاقی و فکری قابل احترام میکند». ترامپ در ادامه به مساله ویروس کرونا و آثار آن بر اقتصاد آمریکا و جهان هم اشاره کرد و مدعی شد: من قائل هستم که ویروس از آزمایشگاههای ووهان چین آمده است و چین باید هزینه آن را بپردازد. این اقدامات در حالی انجام میشوند که دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش زمینههای لازم برای بازگشت کشورش به توافق هستهای برجام را فراهم کند. علاوه بر این، با شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، ترامپ مدعی شد چین مقصر اصلی این اتفاق است. ۵ برای حل و فصل تنشها بر سر برنامه هستهای خود دست پیدا کرد.

ایران نیز که در تلاش برای دستیابی به آن است با مخالفتهای آمریکا مواجه شده است. هدف آمریکا از مهار و تحدید ایران، حفظ موازنه منطقهای به نفع خود و متحدانش و نیز جلوگیری از شکلگیری و تکثیر الگویی است که با فرهنگ، راهبردها و اهداف آمریکا همخوانی ندارد. ترامپ افزود: بایدن با بازگشت به توافق اقلیمی پاریس که مدافع چین و روسیه و ضد آمریکایی است، مشاغل را از بین برد. پایگاه «واشنگتنفریبیکن»، نزدیک به محافظهکاران آمریکایی که نسخهای از پیشنویس این طرح را دیده روز چهارشنبه نوشت حامیان طرح مذکور خواستار ملزم کردن دولت «جو بایدن» به کسب اجازه از کنگره قبل از حصول توافق با ایران هستند. تاریخ پس از جنگ جهانی دوم به وضوح نشان داد که داشتن روابط نزدیک تنها با یک قدرت جهانی برای ایران خطرناک است و همچنین نداشتن روابط متعادل با قدرتهای جهانی برای ایران مضراست. اظهارات تازه ژائو لیجیان در شرایطی مطرح شد که او ۳۱ اردیبهشت ماه به عدم تصویب قرارداد اقتصادی میان کشورش و اتحادیه اروپا واکنش نشان داده بود.

«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور سابق آمریکا اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد و سیاست موسوم به «فشار حداکثری» را در دستور کار قرار داد. بخش عمده این افزایش تنش به دلیل اعمال تعرفههای سنگین بر روی کالاهای چینی است که از سوی دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا انجام شد و دو کشور را وارد جنگ تجاری کرد. نگرانی که می توانسته با چندجانبه گرایی آمریکا کاهش یابد و یا با رویکردهای یکجانبه گرایانه تشدید شود. اجبار را میتوان واضحتر به عنوان یک استراتژی دیپلماتیک سیاسی توصیف کرد که هدف آن تأثیر بر اراده یا ساختار تشویقی دشمن است. در کمپ دیوید یک سال بعد، یک کارتر تنبیه شده به جای یک راه حل جامع که شامل یک قطعنامه برای مشکل فلسطین می شد، یک توافق صلح جداگانه بین مصر و اسرائیل را دنبال کرد. سفر این هیأت اروپایی به پکن با دعوت چین و به منظور تلاش برای نجات توافق اقتصادی دو طرف انجام میگیرد. این کشور در شمال غرب قارهٔ آمریکا و سواحل آلاسکا نیز با روسیه مرزهای مشترک آبی دارد.

ایران تأکید میکند به عنوان یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی (انپیتی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هستهای را برای مقاصد صلح آمیز دارد. با این دستور، شرکتهای آمریکایی از مراودات تجاری با شرکتهای مذکور منع میشوند. با توجه به مزایای انرژی هسته ای در جهان امروز اغلب کشورها در تلاش برای دستیابی به آن هستند. تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجلهای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد. قدرت منطقهای مختص کشوری است که اقتدار و قدرت لازم برای نفوذ و تأثیرگذاری بر یک منطقه داشته باشد یا اینکه قدرت و منافع آن در سراسر منطقه غالب شود. رئیس جمهوری سابق آمریکا با انتقاد از سیاست مرزی بایدن، ادعا کرد: مردمی که از مرزهای جنوبی وارد میشوند از خاورمیانه و همه جای جهان میآیند. وی بایدن را به تبعیت از سیاستهای چپگراها متهم کرد و گفت: همه برنامههای دولت بایدن تحت تأثیر چپگرایانی همچون الکساندریا اوکازیو کورتز، برنی سندرز، رشیده طالیب و ایلهان عمر است که به ما میگویند کشورمان را چگونه اداره کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید