مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه و جهان در سال 2022

آلبرایت دراین نطق از اظهارات وزیر خارجه سابق آمریکا سایروس ونس استفاده کرده و درخواست ژانویه 1998 او را برای تجدید روابط ایران و آمریکا تکرار میکند. از سوی دیگر، حفظ تمامیت ارضی برای ایران از آنجا حیاتی بود که از سوی استقلال خواهی کردها و افراط­گرایی اسلامی سنی و ظهور داعش که عملاً عراق را در معرض فروپاشی قرار داد، مورد چالش قرار گرفت. تصمیمسازی امریکا در سال 1394 برای برجام به نفع که بود؟ او نگران است که هرگونه اشاره به اقدام نظامی علیه ایران ممکن است قیمت بنزین را تا کریسمس به ۱۰ دلار در هر گالن برساند. در اواسط سال ۱۹۸۵ مقامات اسرائیلی به آمریکا کمک کردند تا از راههای مخفی با افراد معتدلتری در درون دولت ایران – از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی – ارتباط برقرار کند. این گفتمان بتدریج در حال شکل­گیری است و می­تواند برای جمهوری اسلامی ایران چالش­هایی ایجاد کند. از این منظر، به مانند سایر نظریه­های دیگر، دارای محدودیت­هایی جهت تبیین راهبرد و سیاست خارجی ایران در عراق بعد از 2003 است. این مقاله با بررسی تاثیرات روی کارآمدن ترامپ بر روی برجام از منظر نظام امنیتی داخلی ایالات متحده، نظام امنیت بین­المللی و نظام امنیت داخلی ج.ا.ایران به این پرسش پاسخ داده است که روی کارآمدن ترامپ و سیاست وی در مورد برجام، چه تأثیرات و پیامدهایی از ابعاد سیاسی- امنیتی بر جای خواهد گذاشت؟

تهدید در دوسطح 1- خارجی یا غیر­عراقی: که از سوی تهاجم نظامی آمریکا و حضور گسترده این کشور در عراق و مرزهای ایران ایجاد شد. و اکنون عراق در دوره پساداعش است و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای بازسازی نیاز دارد، با این حال جمهوری اسلامی ایران باید به سمت سرمایه گذاری­ها و تولید مشترک در حوزه­های مختلف در این کشور گام بردارد. توافق آبوهوایی پاریس، پیمان ایران و از سرگیری روابط با کوبا میتوانند در آینده نتایج بسیار مثبتی داشته باشند. سالها اعتماد و تکیهٔ بیش از حد بر شاه به عنوان پلیس منطقه نشان میداد امریکاییها خود بسیار ضعیفاند، نشانهاش هم اینکه نتوانستند از ورود شوروی به افغانستان در دسامبر ۱۹۷۹ جلوگیری کنند. این امر به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر آمریکا در عصر بعد از جرج بوش محسوب می شود. تعداد قابلتوجهی از پژوهشگران ارشد اتاقهای فکر آمریکا نیز پیشینه فعالیت رسانهای و مطبوعاتی دارند که این امر ضریب اثرگذاری آنان بر افکار عمومی را افزایش داده است. آمریکا بازیگر برتر است؛ اما بهواقع در نظام بینالمللِ حاکم، در جایگاه یک قطب قرار نمیگیرد. این مناسبات بعد از همه­پرسی کردستان، برای مدتی کوتاه دچار تنش گردید، اما حفظ رابطه دوستانه چه از منظر منافع و امنیت ملی ایران و چه تأثیرگذاری بیشتر ایران در عرصه سیاسی آینده عراق ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.

وی با اشاره به تحولات افغانستان گفت: در مسأله افغانستان مواضع اصولی ایران تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان و به دور از خشونت علیه زنان و کودکان این کشور خواهد بود. 5- ضرورت توجه بیشتر به ملاحظات اقتصادی در مناسبات با اقلیم کردستان و عراق و تقلیل دادن رویکردهای امنیتی به مسائل این کشور. به گزارش ایسنا، فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران اساس بیشتر تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران است و به رئیسجمهور آمریکا این اختیار را میدهد که اموال و داراییهای ایران را توقیف کند. یکی از مشکلات کاربرد این نظریه در پژوهش حاضر این است، که این نظریه بیشتر در تبیین ایجاد توازن از طریق ائتلاف­سازی بین دولت­ها علیه دولت تهدیدگر به ویژه در سطح قدرت­های بزرگ راهگشا است . 3. کنترل اوپک و قیمت گذاری نفت ؛ به طوری که در حال حاضر شرکتهای بزرگ نفتی امریکا یی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت ؛ در آمد سرشاری داشته اند .

ایرانی های مقیم لس آنجلس هنوز به ایران رفت و آمد دارند و می توانند اطلاعات مهمی جمع آوری کنند. مسأله کردها از این لحاظ حائز اهمیت است که تجزیه عراق و استقلال کردستان می­توانست بر مسأله کردهای ایران نیز تاثیر مستقیمی بگذارد و سطح مطالبات سیاسی کردها را در ایران افزایش دهد. اما طبق خلاصه روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» در کنفرانسی در هفته گذشته گفت «به همان اندازه که آن توافق بد بود، تصمیم ترامپ برای خروج از آن – با تشویق نتانیاهو – حتی بدتر بود». یعلون آن را «اشتباه اصلی دهه گذشته» در سیاست در قبال ایران خواند. این چالش­ها ایران را همواره با مخاطرات زیادی مواجه کرد. تهدید فوق، همراه با سیاست خارجی تهاجمی نومحافظه­کاران در کاخ سفید و بیان آشکار سیاست تغییر رژیم در ایران و پروژه خاورمیانه جدید بود. 4- ضرورت گسترش رابطه ایران با گرایش های منتقد سیاست ایرانی از جمله نیروهای سیاسی مختلف سنی.

دیدگاهتان را بنویسید