مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه و جهان در سال 2022

ایسنا- همکاری های نظامی میان دو کشور در چه سطحی قرار دارد؟ این پژوهشگر ارشد روابط بینالملل ادامه داد که با توجه به شرایطی که توصیف شد محققان اندیشکده رند بر این باورند که ایالات متحده آمریکا باید تمرکز خود را بر اقتصاد منطقه و تقویت حکمرانی در کشورهای منطقه قرار دهد. ارزش آثار «پیلار» در این است که او از جمله متفکرانی است که هم سابقه کار علمی و دانشگاهی را دارد و هم مسئولیتهای اجرایی در سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا داشته و دارد. ایسنا- آیا مواضع آمریکاییها در مذاکرات هم موثر است ؟ یا زمانیکه پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت رفت، هم چین با وجود حمایت لفظی از تهران به همراهی با واشنگتن پرداخت. رای الجزایر، بلاروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی نیز ممتنع بود، ولی چین، روسیه و هند، که مقامهای ایران بر روی حمایت آنها حساب میکردند، به ضرر تهران رای دادند». این تغییر رویکرد ایران، در رأی ممتنع آن به عضویت چین در سازمان ملل در سال 1344ش قابل مشاهده است.

دولت ایران برنامه موشکی خود را غیرقابل مذاکره میداند زیرا برای استراتژی دفاعی آنها بسیار مهم است و بسیار بعید است که این دیدگاه در آینده قابل پیش بینی تغییر کند. آیا چین شریک قابل اطمینانی است؟ ایسنا- با توجه به روی کار آمدن طالبان در افغانستان دیدگاه دولت چین نسبت به این موضوع چیست و آیا برنامه ای برای همکاری با طالبان و به رسمیت شناختن آنها دارد؟ ایسنا- به نظر می رسد دولت جدید آمریکا سیاستهایی متفاوت از ترامپ دارد، آیا سیاست واستراتژی آنان با چین تغییر کرده است؟ بعد از آن بود که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به صورت جدی پیاده نمودن طرح نظم نوین جهانی را دنبال نمود. در واقع مسئولین سیاست خارجی هر کشور با استفاده از مدلسازیهای پویای ریاضی میکوشند راهبرد بهینه خود را انتخاب و سود کشور خود را حداکثرسازی کنند. کد ژئوپلتیک به نوعی نتیجه استدلال ژئوپلتیک عملیاتی است که شامل مجموعه ای از پیش فرضهای سیاسی جغرافیای مربوط به زیرساخته سیاست خارجی کشور است.

این امر به نحوه تفسیر ایالات متحده از اقدامات دولت ایران رنگ میدهد، که به ناچار سیاست واشنگتن در قبال ایران را بیش از آنچه لازم است تقابلآمیز میکند. به نظر میرسد جمهوری اسلامی چندان این رویکرد را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار نداده است و در بسیاری از موارد ایدئولوژی دلیل انتخابهایش بوده است. میتوان گفت راهکار درست سیاست خارجی ایران نگاه و ارتباط با کشورهای مختلف جهان است. هیچ گونه مذاکرهای نخواهد کرد پس بهتر است آمریکا به تعهدات قبلی خود پایبند باشد و حسن نیت خود را به ایران نشان دهد تا اعتماد سازی میان دو کشور صورت گیرد. نفت کویت را شرکت نفت انگلیس و شرکت امریکایی خلیج به تساوی تصاحب کرده بودند. از سوی دیگر مادورو که ایالات متحده روابط خود را با او در سال ۲۰۱۹ قطع کرد، از جمله شخصیتهای بینالمللی است که به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه درباره «حمایت قوی» خود از او اطمینان داده است. اما حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از سال 2001 تا 2009 نتوانست ایالات متحده آمریکا را در تحقق سیاست های شان کمک نمایند.

در روز اول آگوست اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس»، امروز توسط شورای ویژه مجددا به عنوان رئیس این جنبش انتخاب خواهد شد. لذا چندجانبه گرایی، به عنوان یک تحول در استراتژی محسوب می شود که دنبال کننده همان هدف رؤسای جمهور پیشین، یعنی بسط هژمونی ایالات متحده است. در این طرح ایالات متحده آمریکا به دنبال گسترش لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری می باشد. مقاله برای آزمون فرضیه ابتدا به تمهید چارچوب نظری پرداخته است که مبتنی بر رویکرد والرشتاین درباره چرخه های هژمونیک در نظام جهانی سرمایه داری است. اول، چین بر لزوم حفظ و احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها تاکید داشته و بر پایبندی حقیقی به اصول و موارد مندرج در منشور ملل متحد تصریح دارد. ایران در حالتی میتواند بهعنوان یک قدرت جهانی به شمار آید که شرکای تجاری متعدد خود را حفظ کند تا تمام آنها ترس از دست دادن این کشور را در ذهن خود داشته باشند. ارزیابی ما این است که اتخاذ چنین راهبردی و انجام کارهای بلندمدت با شرکا در هر دو سطح جهانی و منطقهای میتواند نهتنها هزینهها را کم کند بلکه در بلندمدت سودهای بسیار بالاتری را روانه آمریکا سازد.

دیدگاهتان را بنویسید