نتایج تغییر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

مذاکره، مجموعهای از فعالیتهای کلامی، استراتژیک، زبان بدن، ارتباط چشمی و غیره است اما در مذاکره واسطهای، به دلیل نبود این عوامل، احتمال بروز سوءتفاهم و حتی تعارض منافع وجود خواهد داشت. کِنان توجه کرد. حتی اگر کنان را بیشتر بخاطر سیاست «مهار» به خاطر آوردند، او در واقع به برادران خود توصیههای بسیار متفکرانهتری ارائه داد. اگر روابط متحدان آمریکا با چین حول موضوعات اقتصادی و انرژی باشد آمریکا با آن مخالفتی ندارد، زیرا خود آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی را با چین دارد. زیرا خانم شرمن در مذاکرات ایالات متحده با کره شمالی نیز نقش مهمی را ایفا کرده است. رفع تحریمهای دلاری نیز در اختیار دولت ایالات متحده نبوده و نیست و مجددا نیاز به تایید کنگره این کشور دارد. اینها بر این باورند باید کاری کرد که ایران احساس کند آمریکا به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست و تجربه تلخ کودتای 28 مرداد بار دیگر تکرار نشود. هنوز روشن نیست که هدف از انتخاب وندی شرمن برای معاونت وزارت خارجه، استفاده از او به عنوان مهره اصلی برای مذاکره با ایران است یا خیر.

اولویت اول بایدن در قبال مسأله ایران، از سرگیری مذاکرات است تا به توافقی برای حفظ امنیت بینالمللی در قبال سلاحهای هستهای دست یابد؛ اما در این راه، هم با فشار دموکراتها و هم جمهوریخواهان آمریکا روبروست. چالش اصلی، اما خطوط قرمز طرفین است. از سوی دیگر، روند راهحل سیاسی در لیبی نیز روابط را در جهت مثبتی تحت تاثیر قرار داده است. آنچه باعث شد پس از تصویب قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد و اجرای برجام، کشورها و موسسات مالی و صنعتی بینالمللی تمایل چندانی جهت مشارکت با تهران نداشته باشند، تحریمهای دلاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود. کرکپاتریک» همکاری نزدیک داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم که از 193 کشور عضو سازمان ملل ، تقریبا 150 کشور عضو درکنار آمریکا، از قطعنامهها علیه اتحاد جماهیر شوروی حمایت میکنند . دیروز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز در مذاکره تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که «شش دور قبلی مذاکرات را نادیده نمیگیریم». از دیگر تحولات در این راستا، اعلام نوار غزه از سوی کابینه امنیتی اسرائیل به عنوان منطقه متخاصم بود که منجر به انسداد بیشتر گذرگاههای نوار غزه شد.

در چنین شرایطی که چالش اصلی بین ایران و آمریکا است، تهران اعلام کرده که مانند دورههای قبلی، «مذاکره مستقیم» با واشنگتن وجود نخواهد داشت. پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ «افول قدرت آمریکا» موضوعی است که امروز بیش از همیشه نمود عینی پیدا کرده است. وندی شرمن، گزینه بایدن برای معاونت وزارت خارجه نیز وجود چنین مشکلاتی را تایید کرده است. جو بایدن، به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، یک استراتژی دو بخشی را ارائه کرد که برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران طراحی شده بود. در این زمینه یکی از پیشنیازهای مدیریت راهبردی تحریم، آیندهپژوهی پیرامون ابعاد، اهداف، جهتگیری، دورنما و مشربهای فکری معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا با هدف تولید بازدارندگی حداکثری در برابر آسیبهای احتمالی است. اتاقهای فکر با تولید دانش و ایدهپردازی، نقش مهمی را در تغذیه فکری حامیان تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران ایفا کردهاند. 1- این مقاله، گزیدهای از کتاب «ایران و آمریکا» است که در آینده نزدیک از سوی مؤسسه فرهنگ دانش و اندیشه معاصر منتشر خواهد شد. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

فریدون فاطمی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز. دلدم، اسکندر. 1363. سلطه جویان و استعمارگران در خلیجفارس، چاپ اول، تهران، نوین. برانت، ویلی. 1364. پیوند با آزادی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، کسری. ـــــــــــ. 1364. جنگ واقعی، صلح واقعی. میتوان گفت دولت کنونی اسرائیل پس از جنگ با حزب­ا.. آنان به شکل مشخص امیدوار هستند که سنای آمریکا در طرحی که برای مقابله با چین تنظیم شده است، به طور مشخص حوزه تجارت را از این مقابله مستثنی کند و دولت را به تجارت آزاد با چین ملزم گرداند. و برای حفظ دسترسی به نفت، سیاست تعادل عراق و ایران را ادامه داد. حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام حسین نیز جلوهای دیگر از خدمات بیسابقه ایالات متحده آمریکا به ایران طی دو دهه اخیر است که موجب تقویت حضور ایران در معادلات این کشور نیز شد. تا اینجا ترجیح داده میشود که ایران عواقب چنین تصمیمی را درک کند، نه اینکه به دلیل اشتباه محاسباتی، به درگیری با ایالات متحده دامن بزند.

روی دیگر این سکه، افزایش هزینه اقدام و حضور نظامی آمریکا در منطقه است، به همین دلیل پیشبینی میشود حضور نظامی آمریکا در منطقه کاهش پیدا کند. بایدن کشوری را تحویل میگیرد که دچار اختلافات شدید سیاسی است، هزاران نفر در آن به دلیل ابتلا به کرونا در حال مرگ هستند و نرخ بیکاری همچنان بالاست. بهعنوان مثال کشورهای اروپایی نگران پیشرفت هستهای ایران و تبعات امنیتی آن در منطقه هستند، از این رو، بیش از آنکه پیگیر انتفاع ایران از برجام باشند، درصدد کنترل پیشرفتهای هستهای این کشور خواهند بود. پیشتر نیز علی باقری کنی، رئیس این تیم گفته بود که در وین، «مذاکره هستهای» نخواهیم داشت و صرفا بحث درمورد لغو تحریمها مذاکره میکنیم». دیپلماسی نیابتی مورد اشاره وقتی معنی و مفهوم پررنگتری به خود گرفت که بعد معلوم شد خوشبینیهای اولیانوف تمامی دروغ و با اهداف پنهان و آشکاری بوده که علی القاعده جز در راستای منافع دولت روسیه نمیتوان گمانهزنی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید