نتایج تغییر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

وی یادآور شد همانطور که رئیسجمهور در اظهارنظرات اخیر خود بارها مورد اشاره قرار داده است، سیاست ایران در قبال مذاکرات برجامی باید بهگونهای باشد که مقدرات کشور بهویژه در حوزه اقتصادی به هیچ عنوان به این مذاکرات پیوند نخورد. مردم ایران باید درک کنند چرا آمریکا و جهان نسبت به ایران بشدت بدبین است. ] ممکن است دستاورد چندانی برایشان نداشته باشد، از آنجا که نسبت به ایران، دست خالیتری برای چانهزنی دارند». این کارشناس مسائل آمریکا درخصوص جایگاه افراد در تغییر جهتگیریها و سیاستهای این کشور و نسبت تاثیرگذاری آنها در مقایسه با میزان تاثیرگذاری ساختارها گفت: «در این خصوص دوگانه ساختار-بازیگر موضوعیت دارد. راه را بر هرگونه تغییر رویهای در مناسبات این کشور در مواجهه با ایران میبندد و صرف جابهجایی یک مهره، تغییر چندانی در سیاستهای آن پدید نمیآورد. به عنوان مثال یک تغییر در سیاست داخلی آمریکا در سال 2025 با بازگشت احتمالی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ یا یک جمهوریخواه دیگر با ذهنیت «اول آمریکا»، ممکن است احتمال وقوع یک جنگ را افزایش دهد.

حضور نظامیان آمریکا در عراق و احتمال حمله نظامی به ایران، در صدر نگرانیهای اولیه دولتمردان ایران در سال­های بعد از اشغال عراق و شکلگیری ساختار سیاسی جدید این کشور بود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان 5 مارس در نخستین سفر خارجی خود پس از همهگیری ویروس کرونا وارد بغداد، پایتخت عراق شد. در طی سال­ های ریاست جمهوری ریگان، سیاست ایالات متحده تهاجمی ­تر شد و آمادگی آن را داشت که هر رژیم یا سازمانی که آمریکا یا شهروندان آن را تهدید کند، به چالش بکشد. حاکمیت ایالات متحده آمریکا از درون کاخ سفید گرفته تا کنگره و دیگر نهادها، سازمانها و وزارتخانههای این کشور، آنقدر فعال ضدایرانی دارد که شاید بود و نبود تندروهایی مثل جان بولتن اساسا به حساب نیاید و موثر نباشد. بنابر این قانون، «ایالات متحده اقلام و خدمات دفاعی را به مقدار لازم، به منظور حفظ توانایی دفاعی مورد نیاز در اختیار تایوان قرار خواهد داد».

غلبه بر رقابتهای منطقهای و متقاعد کردن شرکا به مسئولیت بیشتری در قبال امنیت منطقه، مسیری است که به دیپلماسی پایدار و فراگیر آمریکا نیاز دارد. ] برای جلوگیری از جنگ ایران و آمریکا در منطقهشان، خواستار دیپلماسی شدهاند. دیپلماسی می تواند به کاهش این خطرات کمک کند، اما فقط به میزان محدود. آنها با مقامات ایرانی برای کاهش تنش تماس برقرار کردهاند و به تهران برای مواجهه با شیوع کرونا کمکهای انساندوستانه ارائه دادهاند. این احساس تهدید باعث شد که ایران از طریق حضور و نفوذ گسترده در سطح سیاست داخلی عراق و کاربست ابزارهای مختلف در پی ایجاد توازن با آمریکا و کاهش نقش و نفوذ این کشور باشد. در این میان، عملیاتهای ضد ترور ترکیه نیز در عراق و سوریه ادامه خواهد یافت. اگر چین در این زمینه با یک انتخاب روبرو باشد، آمریکا نیز همینطور خواهد بود. بدین معنا که نه تنها در نظریه دریایی ماهان و مکیندر از موقعیت استراتژیک برخوردارند، بلکه در نظریه هارتلند انرژی جفری کمپ نیز قرار دارند. آسیاییها طی 30 سال، کار دو قرنه غربیها در صنعتی شدن را انجام دادند و بدون هیاهو و به صورت تدریجی، با انسجام سیاسی و انضباط کاری، نه تنها اروپا و امریکا بلکه آفریقا که در سال 2050 جمعیت آن دو برابر و حدود دو میلیارد نفر خواهد شد را به کالاها، خدمات و بانکداری خود وابسته کردند در حدی که جوزف بورل رییس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در وبیناری اذعان داشت: ما کلیتِ قدمهای آهسته و بیسروصدای چینیها را متوجه نشدیم و سادهانگارانه برخورد کردیم. در حالی که شرکتهای غربی به فکر راضی کردن سهامداران خود در 3 ماهه آخر سال هستند، چینیها برای 20 سال آینده برنامهریزی میکنند. یکبار در چارچوب داوس، یک وزیر خارجه امریکا از این نویسنده پرسید: مهمترین ضعف سیاستِ خارجی امریکا را چه میدانید؟

بنابراین اقدامات ایران کاملاً وابسته به اقداماتی است که طرف مقابل انجام میدهد. ] در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۲ هنگامی که حسن روحانی در راه محل اقامت خود در نیویورک به سمت فرودگاه برای حرکت به سمت ایران بود، رؤسای جمهور ایران و آمریکا از طریق تلفن با یکدیگر صحبت کردند. دو سال قبل از آن، ارتش چین در یک عملیات سری زیردریایی بریتانیایی اچ ام اس پوزئیدون را که در سواحل شرقی چین غرق شده بود، از آب بیرون کشید. ] تشدید شدهاند که مشخصا خواستار شده بود استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، جز با اجازه صریح کنگره متوقف شود. وزیر خزانهداری آمریکا و معروف به «برنامهنویس تحریمها» علیه ایران است. دانیل گلاسر هماکنون دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در امور مبارزه با تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی است. دفتر کنترل داراییها (OFAC) مهمترین و اجراییترین زیرمجموعه «معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانهداری آمریکاست. او از چندیپیش جانشین ژنرال جان کلی شده و هماکنون ریاست ستاد کارکنان کاخ سفید و ریاست دفتر دونالد ترامپ را برعهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید