نشست ایالات متلاطم امریکا سیاست داخلی و خارجی دولت ترامپ

بررسی دقیق مربیان تِکویمن حاکی از آن است که مربیهای فرهنگی افرادی با انگیزههای صرفاً اقتصادی-صنعتی نیستند، بلکه انگیزه مشارکت آنها ماهیتی رسالتگونه دارد. دربخش نخست که مربوط به بررسی سیاست خارجی دولت ترامپ بود، دکتر جهانگیرکرمی؛ مدیر گروه مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشکده مطالعات جهان به تحلیل روابط ایالات متحده و روسیه در دولت جدید آمریکا پرداخت. مقاله حاضر تلاش میکند به فعلیت رساندن این «احترام متقابل» را مسئله­مند کند. تجربه­ی جامعه­ ملل منجر به این گردید که روزولت درصدد برآید تا به گونه­ای عمل نماید که اتحاد شوروی خود را نسبت به ضرورت رعایت قواعد بین­المللی پایبند بداند. روند فوق منجر به آن گردید که «توازن قدرت» به گونه­ای تدریجی به ضرر منافع ملی ایالات متحده دگرگون گردد. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی است که اگر ایرانیها جدی باشند، مذاکرات میتواند به سرعت نهایی شود. اگر نگاهی کوتاه به سیر تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی در جهان عرب در طول سالهای اخیر بیاندازیم مشاهده می­­گردد که، رهبران دولت­های عربی خود را مواجه با خواست­های اجتماعی و مطالبات مدنی و سیاسی جوامع خود می­بینند. تغییرات گسترده سیاسی و فکری در طول چند دهه اخیر در گستره خاورمیانه و جهان عرب به وقوع پیوسته است.

مربیهای فرهنگی زنان جوانی هستند که در سانفرانسیسکو کار و زندگی میکنند و گفته میشود که در خود «تعهد شخصی» برای توانمندسازی زنانی احساس میکنند که از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میآیند. مربیهای فرهنگی که حکم «سفیرانی» را دارند که این «رهبران آینده» را با جاذبههای محلی، رویدادها و فرصتهای فرهنگی مواجه میکنند. مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و سامح شکری، همتای مصری وی در چارچوب اقدامات مرتبط با عادی سازی روابط میان دو کشور 10 آوریل به صورت تلفنی گفتوگو کردند. برنامه تِکویمن توسط وزیر خارجه وقت آمریکا، هیلاری کلینتون (۲۰۱۱) در کمیسیون امور آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه راهاندازی شد و در حال حاضر، تحت نظر مرکز رهبری زنان و انستیتو آموزش بینالملل به کار خود ادامه میدهد. برنامه نِکستاسکالرز با پشتیبانی شبکهای جامع از ۳۸ کالج زنان در آمریکا به فعالیت خود ادامه میدهد. او در ادامه میگوید که هرچند جمهوری خواهان سیاست بایدن در قبال روسیه را مضحک میدانند، اما هیچکدام از آنها امریکا را به ورود مستقیم به بحران اوکراین توصیه نمیکنند.

مقام ریاست جمهوری آمریکا پست مهمی در جهان تلقی می شود که به سبب میزان تاثیرگذاری سیاست خارجی این کشور بر روندهای منطقه ای و بین المللی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اما علیرغم همه فشارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای، در اوج نقشآفرینی قرار دارد. این کتاب یکی از معدود آثار محققانه درباره خطمشی دولت کارتر در قبال انقلاب اسلامی ایران است. 22/8/،58 ، (پس از تصرف سفارت آمریکا درتهران) آمریکا خرید نفت از ایران را قطع و به دستور کارتر وجوه نقدی و طلاهای ایران نزد بانک های آمریکائی توقیف شد. اما عملا جنگ 33 روزه کل طرح خاورمیانه جدید آمریکا را به شکست کشاند. در واقع در تاریخ ایران ما دو دفاع مقدس داشتیم، یک دفاع مقدس ۸ ساله در برابر صدامیان و یک دفاع مقدس هم در برابر جنگ اقتصادی در برابر ترامپیان. اندرو بچویچ: این جنگ ابتدا بر سر نفت بود. آمریکایی ها قرار بود نفت عراق را ببرند که این خواسته آمریکا مورد قبول شرکایش اعم از فرانسه و انگلستان واقع نشد و تبدیل به عاملی برای اختلافشان هم گردید. بدین ترتیب، به نظر میرسد ایجاد نوعی ازخودبیگانگی عمیق در قلب چنین برنامههایی مشهود است. اول، رهبری جهانی، مفهومی کلیدی در قلب برنامه تِکویمن است.

بهبیاندیگر، «قدرت در متن روابط است که اعمال میشود» (لاک در پارمر و دیگران، 2010: 46) و آموزش موفق میتواند عاملی کلیدی در مشروعیت بخشی و اعتبار افزایی در برنامههای تبادلی همچون تِکویمن محسوب شود. ، به تشدید نزاع و خشونت دامن میزند و میتواند روند متزلزل مذاکره را خراب کند»، ابراز نگرانی میکند. نحوه پذیرش در نکست اسکالرز بدین ترتیب است که هر دانشآموز دبیرستانی میتواند مستقیماً برای یکی از ۵۰ کالج و دانشگاه حامی این برنامه برای یک دوره کارشناسی در حوزه علوم، فنآوری، مهندسی و ریاضیات، اقدام به ثبت درخواست نماید. برنامه تِکویمن بر توانمندسازی علمی زنان بهمنظور نیل به پتانسیلهای کامل در صنعت تأکید دارد، لذا برنامههای آن در مناطق صنعتی همچون منطقه ساحلی سانفرانسیسکو و سیلیکون ولی و برای برخی رشتهها، در واشنگتن برگزار میشود. تبادلات علمی نظیر نِکستاسکالرز در خلأ بنا نشدهاند و مرتبط با حوزه مستقیم قدرت هستند. شیعیان سیاهپوست آمریکا بیش از هر گروه دیگری با سیاست آمریکا مخالفت میکنند، سیاست و فرهنگ آمریکا را ظالمانه میدانند و با هر وسیله ای، حتی با پوششی غیر متعارف به مقابله با آن میپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید