نظام سیاسی در ایالات متحده آمریکا

با قدرت گرفتن اردوغان در عرصه سیاسی این کشور، آیا سیاست خارجه آمریکا در قبال ترکیه تغییر خواهد کرد؟ او استاد دانشگاه بغازیچی است و دقیقا در مورد همین موضوع صحبت می­کرد که چه تعدادی از مردم در آمریکا نگران جهت گیری های ترکیه در دولت اردوغان هستند. منظور از ضرورت راهبردی، میزان و درجه ی اهمیت ژئوپلیتیکی و راهبردی بحران یا کشور مورد هدف می باشد. این موقعیت، به شدت سیال است و آمریکا به رصد کردن این وضعیت از نزدیک، ادامه می دهد. به نظر من، این موقعیت در روابط دو جانبه دو کشور بی سابقه است. آمریکا در جغرافیای ژئو استراتژیک شامل منطقه وسیع دریای چین، خلیج ایران و از دریای سیاه گرفته تا دریای بالتیک تلاش می کند از سه کشور چین، روسیه و ایران زهر چشم بگیرد. این به معنای تأسیسات بیشتری مانند پایگاه لجستیکی در جیبوتی است که از گشتزنیهای علیه دزدان دریایی چین در خلیج عمان و عملیاتهای حافظ صلح سازمان ملل در شرق آفریقا پشتیبانی میکند.

سومن عامل تغییر به شکست راهبردهای مداخلهجویانهی واشنگتن در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا مربوط م شود. در اخبار روز ترکیه، مصاحبه­ای با یکی از اساتید برجسته ترکیه در مورد آمریکا انجام شد. در چنین فرآیندی است که سیاست خارجی یک دولت به عنوان راه گریز از بحرانها و منازعات داخلی از مسیر تنشآفرینی خارجی مورد استفاده قرار نمیگیرد. در نتیجه اجزای بسیاری وجود دارند که باید مدیریت شوند و معتقدم از آنجایی که پیش تر از این، قادر به پیش بینی چنین موقعیتی نبودیم، پیش بینی اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بود، دشوار است. چین از سوی دیگر با تمام قوا از ارتقای توانایی این کشور در حوزه توسعه مستقل حمایت خواهد کرد. شاخص دیگر برای سنجش افول قدرت منطقهای آمریکا، توان این کشور در جلوگیری از نقشآفرینی رقبای بینالمللیاش در غرب آسیاست. بدین وسیله، آمریکا با استفاده از سازمانها و بنیادهای حقوقی دولتی و غیردولتی در این منطقه برای خود جای پا باز کرد. علاوه بر این، باید به این نکته نیز اشاره کرد که آمریکائی ها تلاش می کنند تا چون گذشته از آنچه که در منطقه به طور طبیعی پدید آمده است در جهت منافع استراتژیک خود استفاده کنند.

عملکرد رئيسجمهور اوکراین که در روزهای اخیر با فشارها و پیشنهادها برای خروج از کییف مخالفت کرده است، در شبکههای اجتماعی فارسیزبان با استقبال گستردهای مواجه شده است و بسیاری از کاربران در توییتر از مقاومت او تمجید کردهاند. بنابراین موفقیت سیاست خارجی بایدن تا حد زیادی به نحوه برخورد او با چالش چین بستگی خواهد داشت. سیاست خارجی قدر تهای بزرگ در نظام آنارشیک بین المللی، به میزان زیادی بر قدرت نظامی آنها استوار است. به نظر میرسد یکی از مهمترین چالش های بزرگ آمریکا در خاورمیانه موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران باشد. برای جمهوری اسلامی ایران شناخت ضرورت های راهبردی آمریکا اهمیت فراوان دارد. در این رهگذر، اتخاذ راهکارهای متنوع سیاسی ، اقتصادی و امنیتی جهت مدیریت و کنترل تحولات منطقه ای باید در دستور کار سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. مرگ استالین و متعاقباً چیرگی اختلافات ژئوپلتیک بر اشتراکات ایدئولوژیک بین جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی، همگرایی راهبردی واشنگتن و پکن را در پی داشت. با عنایت به آنچه گذشت مشخص گردید که آمریکا بر اساس محاسبه هزینه و فایده در نظر دارد چرخش راهبردی از خاورمیانه به سوی شرق آسیا نماید.

از دیدگاه شما عوامل کلیدی و تعیین کننده سیاست خارجه آمریکا در قبال ترکیه کدامند؟ گویا خاورمیانه قلب جهان می باشد که در رگ های سیری ناپذیر آن نفت تزریق می کند. مادامیکه خاورمیانه منطقه­ای استبداد زده و سرشار از خشونت و ناامیدی است، همچنان کانونی برای پرورش انسانها و جنبش هایی خواهد بود که امنیت آمریکا و دوستانش را با تهدید مواجه می کند. روسیه نیز در تحولات سوریه از حکومت اسد حمایت کرده و تقریباً با یک خط سیر کمنوسان موضع خود را دنبال کرده است. بیش از 90% نمایندگان منتخب در آمریکا در مناطق خود زندگی می کردند، برخلاف انگلستان که داشتن عضو پارلمان غایب مرسوم بود. یک روز بعد از روی کار امدن دولت بایدن، چین نیز ۲۸ مقام دولت ترامپ از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه سابق این کشور را به اتهام دخالت در امور داخلی پکن تحریم کرد. بیشتر ناظران آمریکا میدانند که ترامپ حداقل در سال 2024 شانس رئیس جمهور شدن دارد و اگر در مقابل کاملا هریس قرار بگیرد، شانس وی بیش از حد بالا است.

دیدگاهتان را بنویسید