نفوذ آمریکا در خاورمیانه در سایه افغانستان[برامبرگ دانیل ، مرکز عربی در واشنگتن(آمریکا)، 17ژوئیه2022]

اکنون پرسش اصلی این است که چرا با افزایش تحریمها و مجازاتها علیه ایران، نهتنها ایران کنش ایجابی از خود نشان نمیداد؛ بلکه واکنش سلبی ایران نیز بیشتر میشود. استدلال این نوشتار آن است که غربیها با تحریمهای گوناگون در مجابسازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود تلاش کردهاند. به گزارش ایسنا، فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران اساس بیشتر تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران است و به رئیسجمهور آمریکا این اختیار را میدهد که اموال و داراییهای ایران را توقیف کند. در پاسخ به این پرسش، پرسشهای فرعی دیگری نیز مطرح میشوند، مانند چه عواملی سبب میشوند که ایران بیشترین واکنش را در مقابل تحریمهای شورای امنیت بهویژه از سال 2005 به اینسو داشته باشد؟ در جنوب شرقی این شهر، یکی از بزرگترین مساجد آمریکا، یعنی مرکز اسلامی آمریکا، در سال ۱۹۲۰ میلادی ساخته شد. مسئلهای که از سال 2002 به اینسو به چالشی اساسی میان ایران و غرب تبدیل شده بود.

او در ادامه این یادداشت در توضیح این که چنین نظری مختص به او نیست، مینویسد: «موشه یعلون» در زمان امضای توافق هستهای وزیر دفاع (جنگ) اسرائیل بود و به شدت با آن مخالفت کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما، وی تلاش کرد در حالی که از شیوه برخورد دولت جورج دبلیو بوش فاصله بگیرد، اما کماکان همان سیاستهای رفتاری را دنبال کند. این روند همچنین می­توانست به تشدید مسأله قومیت­ها در ایران کمک کند. جهت اول اینکه با توجه به دیدگاه سازهانگاری روانشناختی، وجود عوامل مادی در دیدگاه غرب همانند امنیت، سلطه، ثروت، ارزشهای لیبرالی و همچنین عدم پذیرش دیگر ارزشهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سبب کنش سلبی ایران شده است. روابط ایالت متحده آمریکا و سوریه پس از یازده سپتامبر بسیار پیچیده شده و این امر سوریه را در یک وضعیت دشواری قرار داده است. وقوع یک درگیری احتمالی بین دو کشور، تمامی منطقه را متزلزل کرده و میتواند از قابلیت سرایت برخوردار باشد.

مبارزه با داعش توجیهی برای حضور مجدد آمریکا در عراق و منطقه و همچنین مشروعیتبخشی به آن بود. با ورود جان کندی به کاخ سفید فشار آمریکا بر شاه برای درپیش گرفتن اصلاحات افزایش یافت. سرمایهگذاری عظیم روسیه در صنایع نظامی و تسلط روزافزون بر منابع و گذرگاههای قطب شمال، چالشهای نوینی را برای امریکا در صحنه ژئوپلیتیک اروپا و اوراسیا ایجاد کرده است. ] همچنین سایر موارد در حیطه اختیارات یونیفل متمرکز خواهد بود که در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و سایر قطعنامههای مربوطه مندرج است. ایران همچنین روی تقویت رابطه با متحدانش در سراسر خاورمیانه متمرکز شده است. 8- امروز روابط ایران و عراق برغم فشارهای آمریکا و خروج این کشور از برجام از بهترین شرایط در حوزه های سیاسی و دیگر بخش­ها برخوردار است. منابع اسرائیلی چند روز قبل تأکید کردند که تیم بایدن به مقامات صهیونیست ابلاغ کردهاند که راهبرد مذاکره و بازگشت به برجام را در قبال ایران دنبال میکنند. ایران در راستای پیشبرد راهبرد سیاست خارجی خود، همواره از ابزارهای ایدئولوژی یکسان – اسلام­گرایی-، کمک­های اقتصادی- نظامی و سطح بالای نفوذ و لابی سیاسی از طریق حضور مؤثر در معادلات سیاسی داخلی عراق بهره گرفته است. با روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان رییس جمهور منتخب، پیش بینی­ها از ایجاد تغییرات گسترده در روش­های سیاست­های خارجی این کشور نسبت به برخی از مسایل از جمله برجام حکایت دارد.

» و مینویسد: او (ترامپ) این بازی وحشتناک را به بایدن تحویل داد. درعینحال، ایران نهتنها در برابر این تحریمها از خود کنش ایجابی نشان نداده؛ بلکه به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. در چارچوب مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل مذکور، راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارضی عراق از طریق حمایت از یک دولت دوست و متحد ایران در بغداد بوده است. در این بیانیه ادعا شده است: اقدامات و سیاستهای حکومت ایران همچنان خطری فوقالعاده و چشمگیر برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد میکند. سیمبر رضا. سیاست خارجی آمریکا و تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. از سوی دیگر، حفظ تمامیت ارضی برای ایران از آنجا حیاتی بود که از سوی استقلال خواهی کردها و افراط­گرایی اسلامی سنی و ظهور داعش که عملاً عراق را در معرض فروپاشی قرار داد، مورد چالش قرار گرفت. یعلون آن را «اشتباه اصلی دهه گذشته» در سیاست در قبال ایران خواند. نماینده ویژه او در امور ایران و ونزوئلا اعلام کرد در دولت بایدن تغییر بزرگی در سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا ایجاد نمیشود. سخنان رئیسجمهوری آمریکا در ادامه سیاست «ابهام راهبردی» آمریکا در قبال چین بر سر مساله تایوان ارزیابی شد.

5 درباره برنامه هسته ایاش از سر گرفته شود، ایران باید “جدیت و صداقت نیت خود” را نشان دهد. این مناسبات بعد از همه­پرسی کردستان، برای مدتی کوتاه دچار تنش گردید، اما حفظ رابطه دوستانه چه از منظر منافع و امنیت ملی ایران و چه تأثیرگذاری بیشتر ایران در عرصه سیاسی آینده عراق ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. ۲- حمایت از ائتلاف شیعی- کردی در تشکیل دولت­های آینده و تقویت نیروهای سیاسی دوست ایران در ائتلاف فوق. بنابراین چیزی که اینجا اتفاق افتاده است، بسیج حمایت سیاسی از غرب و حتی در شرق آسیا علیه چین است». امروز شاهد حضور پررنگ منطقهای روسیه، چین و حتی کشورهای اروپایی در منطقه هستیم که تا سالها پس از فروپاشی شوروی، چنین امکانی متصور نبود. همزمان با افزایش قدرت و نفوذ چین در منطقه و جهان، واشنگتن نسبت به شکست خود از پکن نگران است و تلاش دارد تا شکل تعامل با چین را از حالت رقابت به تقابل سنجیده تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید