نقشه آسیایی آمریکا برای چین

هرگونه زیاده روی طالبان درعرفی شدن به گسست ایدئولوژیک در بدنه منجر می شود و ممکن است اساس هویت طالبان را به خطر بیندازد. بر اساس مصوبه مجلس ایران، مذاکرهکنندگان این کشور باید در خصوص رفع «تمام تحریمها» مذاکره کنند. آیا طالبان فرزند زمانه و مصلحت گرا خواهند شد و به فقه الدوله ای دست خواهند یافت که توانایی پاسخ به نیازهای مردم بر اساس اصول شریعت را داشته باشد یا خیر؟ از دل پاسخ به این سوال در میان مسلمانان به خصوص اهل سنت، اندیشه بازگشت به “سلف صالح” قدرت و قوت گرفت. فعلا طالبان تلاش می کند بدون حساسیت زایی به این معادله پاسخ موقت دهد تا پس از استقرار، مدل مطلوب خود را در طول زمان اجرایی کند. فراموش نکنیم که طالبان مساوی افغانستان نیست؛ این واقعیت در محافظه کاری کشورهای جهان در به رسمیت شناختن طالبان کاملا مشهود است. ایران هزینه فراوانی برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی افراطی داده است و طبیعتا منافع ملی و منطقه ای را در مبارزه با این گروه ها تعریف می کند. گرچه در برخی از کشورها مانند ترکیه و ایران و مصر تا حدود زیادی این فرآیند طی شده اما در کشورهایی مثل لبنان، عراق و افغانستان همچنان انگیزه های مذهبی، قومی و فرقه ای بر انگیزه های ملی ترجیح دارد.

سرنگون کردن حاکمیت طالبان در افغانستان، موجب شد تا ایالات متحده امریکا به صورت شتابزده بر کشور عراق در قالب حمله پیشگیرانه لشکرکشی و حکومت صدام حسین را نابود کند. ایالات متحده آمریکا بعد از خروج بریتانیا از شرق سوئز و منطقه خلیج فارس، از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد بود تا یک حضور نظامی مستقیم و انحصاری در منطقه داشته باشد. ــــــــــ. 1371. فرصت را دریابیم، وظیفه آمریکا در جهانی با یک قدرت، حسین وصینژاد، چاپ اول، تهران، طرح نو. بنابراین، روابط ایران و آمریکا به دلیل انتظار جهانی در خصوص شروع این روابط در منطقه خاورمیانه برای سه طرف ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا حائز اهمیت دانست . سال های زیادی است که منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی که دارد در راستای افزایش نقش و جایگاه فرانسه در هرم قدرت جهانی نقش ویژه ای را دارد . وی درمورد دخالت ایران در مسائل مربوط به سوریه و فلسطین نکاتی را گفت و توجه ایران به این دو کشور را حائز اهمیت دانست و آن را در حل مشکلات سوریه و فلسطین مهم ارزیابی کرد. برای همسایگان این کشور از جمله ایران بیش از هر چیز ثبات این کشور اهمیت دارد که البته ثبات بدون امنیت و رضایت جامعه و توجه به منافع مردم دست یافتنی نیست.

البته تمام و کلیت روابط دولت های خاورمیانه برای آمریکا اهمیت ندارد. نزدیک به یک دهه است کارشناسان و اندیشمندان روابط بینالملل به اشکال مختلف از پایان دوران نظم تکقطبی و هژمونی آمریکا سخن میگویند. در خصوص سوریه نیز هنگام بروز بحران در سوریه فرانسه تلاش کرد تا به گروه های معترض نزدیک گردد و آنها را تقویت کند که این سیاست نتیجه مطلوبی را در پی نداشت. ریشه پدید آمدن این دو گرایش در این سوال نهفته بود که چگونه باید با سیطره غرب بر شئونات زندگی مسلمانان مواجه شویم. در این میان واکنش جمهوری اسلامی هم در مقابل طالبان باید به اندازه مرموز و پیچیده بودن طالبان، پیچیده و چندبعدی باشد تا هم منافع ایران و هم منافع مردم افغانستان تامین گردد. مجری این شبکه چین از میهمان آمریکایی خود سوال کرد: «شما رویکرد جو بایدن در قبال چین را چگونه ارزیابی میکنید؟ طبیعی است که “امنیت دسته جمعی” و “به هم پیوسته منطقه” در گروی مبارزه با هرگونه رادیکالیسم و بنیادگرایی است که با دولتهای صالح، ملی و مسالمت جو و تعامل گرا ممکن است. جو بایدن در سخنرانی روز 9 شهریور خود و بعد از پایان حضور نظامی در افغانستان اعلام کرد که خروج آمریکا از فغانستان پایان ماموریت نظامی، برای دوباره ساختن کشورها است.

سازمان دیگری به نام سازمان تشکلهای شیعیان اثنی عشری آمریکای شمالی در سال ۱۹۸۶ تأسیس شده است که برای ایجاد وحدت میان شیعیان آمریکایی شمالی تلاش میکند و اعضای آن، سازمانها و مراکز شیعی هستند؛ نه افراد. برخی از مستعمرات بریتانیا در شمال آمریکا، به خاطر فرهنگ سیاسی پرتنش شان در جهان اروپا، مستثنی بودند، که به موجب آن یا استعداد ترین و جاه طلب ترین افراد جذب سیاست شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، «ایلهان عمر» نماینده دموکرات و مسلمان ایالت مینه سوتا در کنگره آمریکا در مصاحبهای اختصاصی با تارنمای Responsible Statecraft پیرامون سیاست خارجی دولت «دونالد ترامپ» در قبال ایران به اظهارنظر پرداخت. تهدید فوق، همراه با سیاست خارجی تهاجمی نومحافظه­کاران در کاخ سفید و بیان آشکار سیاست تغییر رژیم در ایران و پروژه خاورمیانه جدید بود. در عین حال گذشته تاریک این جنبش به هیچ وجه رابطه میان آنها و مردم خود و برخی کشورهای منطقه را به این راحتی معتدل نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید