پلیتیک منفعلانه آمریکا در خاورمیانه

] در مقاله (2018) «آیا توسعه مالی چین چالشی برای نظم بین­الملل است؟ در این مقاله روند پیدایش و تأثیرات منطقه­ای این پیمان مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. با این همه، این مساله و موارد دیگر نشان میدهد که دستگاه تصمیمگیری ریگان در مورد درگیریهای جدی جهانی (لبنان، خلیج فارس و امریکای لاتین) هیچ توجهی به پیامدهای اعمال خود نداشتند. بحث آنها در مورد استفاده ایران از نیروهای همپیمان منطقهای، اهمیت ویژهای دارد زیرا این روابط بخش عمدهای از توانایی ایران برای ارائه قدرت و نفوذ در منطقه را تشکیل میدهد. ] به صدور انقلاب خود به خارج از کشور جلوه دهند، و به همین دلیل، بسیاری از سیاستگذاران ایالات متحده هرآنچه ایران انجام میدهد را بهطور یکجانبه به آنچه «توسعهطلبی» و «رفتار تهاجمی» میخوانند، نسبت میدهند. سیاستگذاران ایالات متحده بهتر است این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که حمله به ایران تقریباً به طور قطع باعث انتقامجویی بزرگ خواهد شد.

اگر سیاستگذاران ایالات متحده درک بهتری از اهمیت برنامه موشکی بالستیک برای قابلیتهای دفاعی دولت ایران داشتند، متوجه میشدند که چرا درخواستها برای محدود کردن آن در تهران بیمعنی است. در واقع، ایالات متحده ممکن است سیاست خود را در قبال ایران صرفا برای مقابله با یک دشمن بزرگتر تعدیل کند، حتی اگر آن دشمن روابط نزدیکی با ایران نداشته باشد. از آنجایی که کیسینجر در محیطی از تعدیل نیرو فعالیت می کرد، عمیقاً از خطرات پیشروی بیش از حد آگاه بود. متمایز از نظریه بازدارندگی، که یک استراتژی با هدف حفظ وضع موجود (منصرف کردن مخالفان از انجام یک اقدام) است، «اجبار» مستلزم تلاش برای تغییر وضعیت موجود است (متقاعد کردن مخالف برای تغییر رفتار خود). مبنای محاسبات استراتژیک، هزینه – فایده کردن است؛ به این معنا که یک بازیگر عاقل، هزینه و فایده تصمیم خود را میسنجد و بعد دست به اقدام میزند. با رای اعتماد کنست به نفتالی بنت دوره 12 ساله نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل پایان یافت.

حال سوال پیش می­آید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز اوضاع به همین منوال است یا خیر؟ گیتس به صورت مشخص تا آنجایی که رسانه ها منتشر نموده است به سه مورد اشاره کرده است. «دفاع از ایران» مکمل خوبی برای مطالعات موجود در مورد سیاست های امنیتی ایران، به ویژه مطالعه «آریان ام. به کار گرفته است. تصمیم ایران که چند سال پیش برای محدود کردن برد موشکهای خود گرفته شد و در عوض روی بهبود دقت کار کرد، این تفسیر را تأیید میکند. ایسنا- با توجه به روی کار آمدن طالبان در افغانستان دیدگاه دولت چین نسبت به این موضوع چیست و آیا برنامه ای برای همکاری با طالبان و به رسمیت شناختن آنها دارد؟ این کتاب بر روی هر یک از قابلیتهای نظامی ایران در فصلهای جداگانه تمرکز دارد، از جمله توسعه قابلیتهای سایبری ایران، پهپادها و استفاده آنها از نیروهای متحد منطقهای به عنوان بخشی از استراتژی دفاعی.

طباطبایی» (مشاور ارشد «بونی جکینز»، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بینالمللی) درباره استراتژی امنیت ملی ایران در کتاب «بدون پیروزی، بدون شکست» است. در مجلس دوم به سال 1910، با استخدام یک هیئت پنج نفرة امریکایی برای ساماندهی امور مالیه موافقت شد. معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در این گزارش اظهار میدارد: «ما باید کارتهای ایران را علیه عراق بکار ببریم. این در حالی است که سید علی خامنهای، رهبر ایران چندین بار پس از انعقاد برجام، از عدم تغییر سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا پس از این توافق سخن گفتهاست. موارد موفقیت آمیز اجبار در یک مورد ممکن است بر سایر کشورها تأثیر بازدارنده داشته باشد، در حالی که «اعتبار» (reputation) به دلیل عدم عزم و اراده ممکن است بازدارندگی عمومی و اجبار آینده را تضعیف کند. کد ژئوپلتیک به نوعی نتیجه استدلال ژئوپلتیک عملیاتی است که شامل مجموعه ای از پیش فرضهای سیاسی جغرافیای مربوط به زیرساخته سیاست خارجی کشور است. هرگونه تحول مهمی در خاورمیانه و به ویژه در خلیج فارس تأثیر زیادی بر وضعیت بازار نفت، اعم قیمت آن، قیمت سهام در بازارهای بورس، وضعیت اقتصادی و تراز بازرگانی بسیاری از کشورها خواهد داشت.

ایالات متحده وسواس زیادی نسبت به ایران دارد، اما رهبران سیاسی و سیاست گذاران آمریکا اغلب دیدگاهی تحریف شده از اهداف و تواناییهای دولت ایران دارند. یکی از عواملی که همواره مورد استفاده رهبران کشورهای عربی برای توجیه وحدت و یکپارچگی و انسجام عربی قرار می­گرفت، موضوع مناقشه و جنگ بین اعراب و اسرائیل و تجاوز اسرائیل به خاک سرزمین­های عربی بود. پاسخ به این سوال، منفی و نه است. برداشت غالب در میان کارشناسان امنیتی این است که در کوتاه و میان مدت، کاهش عمده ای در سطح حضور نیروهای آمریکا در منطقه صورت نخواهد گرفت. ایسنا- در چنین شرایطی تحریمهای آمریکا تا چه اندازه مانع از انتقال واکسن و یا سایر همکاریها میان چین و ایران شده است؟ یکی از سیاستهای شاه برای مقابله با زیادهخواهی عراقیها (که ادعای مالکیت کویت در سال ۱۹۶۱ را هم در بر میگرفت)، نزدیک شدن به رهبر کردهای عراق، ملا مصطفی بارزانی بود.

دیدگاهتان را بنویسید