چرا کارتر و هیچ رئیس جمهور دیگری نتوانست خاورمیانه را تغییر دهد؟

برای نمونه، حضور نظامیان امریکایی در کره جنوبی و مشکلات اجتماعی ناشی از این حضور همچنین طرفداری متعصبانه رسانههای این کشور از امریکا، باعث تشدید احساسات ضد امریکایی در این کشور گردیده است. او در صفحۀ آغازین کتابش مینویسد: «به عنوان یک امریکایی که عمیقاً نگران سرنوشت کشورش است، میبایست صریحاً ارزیابیام از این جنگ حاضر را، که وارد چهارمین دهۀ خود میشود، اعلام کنم. امریکا دیکتاتور جهان نیست، اما به اعتقاد اکثر این نیست که یا جهان را اداره میکنیم یا از آن جدا میشویم. در واقع ، در میان تمام قدرت های بزرگ، چین تنها کشوری است که بیش از چهل سال است که در یک جنگ بزرگ شرکت نکرده است. اظهارات تسای به خوبی بیانگر این واقعیت است که انفعال آمریکا در قبال حفظ امنیت تایوان-به عنوان مدلی چینی و موفق از دموکراسی-، میتواند پیامدهایی فراتر از انتظار کاخ سفید به دنبال داشته باشد. ولی عدم استطاعت روسیه در زمینه تحقق توان بالقوه خود باعث شد که کسی از روسیه حساب نبرد. اما رییس جمهور ترامپ استراتژی اش در افغانستان را پیچیده ساخت، پس از حمله بر هوتل در کابل، وی گفتگو با طالبان را رد کرد و گفت:» هیچ گفتگوی با طالبان صورت نخواهد گرفت.

سرنگون کردن حاکمیت طالبان در افغانستان، موجب شد تا ایالات متحده آمریکا به صورت شتاب زده برکشور عراق در قالب حمله پیشگیرانه لشکر کشی و حکومت صدام حسین را نابود نماید. حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام حسین نیز جلوهای دیگر از خدمات بیسابقه ایالات متحده آمریکا به ایران طی دو دهه اخیر است که موجب تقویت حضور ایران در معادلات این کشور نیز شد. برخی از مستعمرات بریتانیا در شمال آمریکا، به خاطر فرهنگ سیاسی پرتنش شان در جهان اروپا، مستثنی بودند، که به موجب آن یا استعداد ترین و جاه طلب ترین افراد جذب سیاست شدند. 4. تامین انرژی آینده از سوی امریکا با توجه به اینکه سال 2025 سال بحران انرژی نام گرفته است . دادگاه کیفری پاریس، نیکولاس سارکوزی، رئیسجمهور سابق فرانسه را در پرونده مربوط به فساد مالی به سه سال زندان محکوم کرد. اگرچه در دوره اوباما خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد اما آنها مجدد به بهانه مبارزه با داعش که بهگفته ترامپ در سال ۲۰۱۶ ساخته خود آمریکا بود، مجدد وارد عراق شدند. تفاوت راهبرد مهار جمهوری اسلامی در رویکرد ترامپ و بایدن را میتوان در استفاده از ابزار دیپلماسی در جریان فشار حداکثری و یا پس از ناتوان سازی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی خلاصه نمود.

در آن زمان، از تحریمها در بستر جنگ سرد استفاده میشد، به این صورت که میان تجارت غرب و شرق محدودیتهایی ایجاد میکرد. حوثیها میگویند که حملات موشکی و پهپادی آنها به خاک عربستان اقدامی در راستای دفاع از خود در برابر حملات سعودیها است. این سفر با سفر شاه از واشینگتن جواب داده شد. مفروض این است که زور، اگر به قدر کافی اِعمال شود، میتواند اهداف مطلوب سیاسی را در جهان محقق سازد. بنابراین دولت بایدن در صورت تمایل به ایجاد تعادل در روابط با چین و تلاش برای دستیابی به روابط عادیتر با پکن که عاری از تعرفهها و تحریمهای خودشکن است، به یک «پوشش سیاسی قوی» نیاز خواهد داشت. تحولی که به معنای یکپارچگی سیاسی و اقتصادی اروپا در شکل وسیع آن و الحاق تمام و کمال این جغرافیا در سیستم اقتصاد جهانی و سیستم ارزشی لیبرالیسم است. در جریان مبارزات انتخاباتی، جو بایدن صریحاً گفت که «جنگ تجاری علیه چین نتیجهای نداشته است». بایدن گفت که جنگ تجاری ترامپ علیه چین «یک فاجعه تسکینناپذیر» بود که پول و شغل را برای آمریکاییها تباه کرد. با این حال، اگر بایدن تحریمهای تجاری علیه چین که به مشاغل و کشاورزان آمریکایی آسیب زده است را لغو کند، به صلیب کشیده می شود».

البته خودشان متوجه شدند که حمله به ایران برنامهشان را با شکست مواجه میکند. برنامه آمریکا از حمله به افغانستان چه بود؟ ». متأسفانه، برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، چین به هیچ یک از کشورهای همسایه حمله نکرده و آنها را اشغال نکرده است. شکایات بیوقفه آمریکا از چین این امر را نادیده میگیرد که سرنوشت آمریکا بیشتر به واشنگتن بستگی دارد نه به پکن. نه تنها روسیه بلکه کشورهای دیگر منطقه دریای خزر مانند گرجستان و آذربایجان مد نظر هستند که آمریکا برای آنها نقش مهم مقابله با روسیه در ماورای قفقاز و آسیای مرکزی را قایل شده است. مرحله چهارم پیوستن مجدد به توافق نامه تجارت آزاد مشارکت ترنس-پاسیفیک برای ممانعت از محوریت صرف چین در اکوسیستم اقتصادی آسیای شرقی. چگونه آمریکا از شوروی، و چین از آمریکا سبقت گرفت؟ اکنون آمریکا می تواند از همان آزمون تجربی استفاده کند تا ببیند «آیا اکثر مردم جهان در مقابل چین، از آمریکا حمایت میکنند یا خیر؟ کرکپاتریک» همکاری نزدیک داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم که از 193 کشور عضو سازمان ملل ، تقریبا 150 کشور عضو درکنار آمریکا، از قطعنامهها علیه اتحاد جماهیر شوروی حمایت میکنند . فرصت برای تعیین خط مشی های مبتنی بر عقل سلیم تا ابد باقی نخواهد ماند.

اما ترامپ در عوض نابرابری اقتصادی را با کاهش مالیات برای ثروتمندان وخیمتر کرده و بودجه زیرساخت، آموزش، تحقیق و توسعه و آموزش شغلی را کاهش داده است. مرحله سوم، معکوس کردن تمام اقداماتی است که دولت ترامپ در جنگ تجاری با چین برداشته است. در واقع ، یک دلیل اصلی پیروزی آمریکا در جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی این بود که به ویژه در صحنه بین المللی، از حمایت گسترده مردم جهان برخوردار بود. مرکز دیدهبانی مشترک نیروهای ترکیه و روسیه در چارچوب نظارت بر آتشبس در منطقه قرهباغ آذربایجان از روز شنبه 30 ژانویه رسما آغاز شد. واشنگتن باید تلاش جدی برای تقویت آمریکا و ایجاد دستور کارهای مشترک در آنسوی دریاها را با چین و بدون چین آغاز کند. ] در ۱۴ مهر ۱۳۲۸ کنگره ایالات متحده آمریکا قانون کمک به دفاع مشترک را به تصویب رساند و مبلغ ۲۷ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار ایران قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید